Eslövs kommun logotyp

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 27 november 2017

Sammanträdet hålls i A-salen i Medborgarhuset i Eslöv klockan 16.00.

Utdrag ur kallelse/dagordning:

1. Val av justerare

2. Budget 2018 samt flerårsplan 2019-2020 inklusive
investerings- och exploateringsbudget samt skattesats för 2018 (KS.2017.0001)

3. Avtal om samverkan och partnerskap för utveckling av
besöksnäringen MittSkåne från år 2018 och framåt (KS.2017.0257)

4. Antagande av renhållningstaxa 2018 för kommunerna Eslöv,
Höör och Hörby (KS.2017.0465)

5. Motion från Astrid Nilsson (L) och Ann-Christin Waldén
(L) om att bygga ett parkeringshus på Gåsen 8, Eslöv (KS.2017.0310)

6. Motion från Annette Linander (C) och Ingemar Jeppsson (C)
- Socialt ansvarstagande som krav vid upphandling (KS.2017.0288)

7. Omlokalisering av Eslövs kulturskola (KS.2016.0462)

8. Svar på granskningsrapport om kommunens personalförsörjning
(KS.2017.0307)

9. Redovisning av medborgarförslag per 30 september 2017
(KS.2017.0035)

10. Godkännande av ändring av stadgar för Eslövs
Föreläsningsförening (KS.2017.0435)

11. Entledigande av Joakim Nilsson (S) från uppdraget som
ersättare i valnämnden (KS.2017.0504)

12. Entledigande av Peter Melinder (M) från sitt uppdrag som
ledamot i kommunfullmäktiges valberedning (KS.2017.0518)

13. Entledigande av Peter Sahlén (M) från sina uppdrag som
ersättare i kommunfullmäktige, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt VA SYDs
ägarnämnd (KS.2017.0521)

14. Entledigande av Fredrik Wikberg (S) från sitt uppdrag
som ledamot i VA SYDs ägarnämnd (KS.2017.0524)

15. Fyllnadsval efter entledigande av Fredrik Wikberg (S)
från sitt uppdrag som nämndeman i Lunds Tingsrätt (KS.2017.0448)

16. Fyllnadsval efter entledigande av Jessica Israelsson
(SD) från Valnämnden och Selma Sundelius stiftelser (KS.2017.0434)

17. Fyllnadsval efter entledigande av Johan Sandqvist (SD)
från samtliga uppdrag i Eslövs kommun (KS.2017.0443)

18. Anmälan av interpellation från Therése Andersson (MP)
till kommunfullmäktiges ordförande om barnets bästa (KS.2017.0496)

19. Anmälningar för kännedom

Kallelser publiceras som en samlingspdf per kallelse. I pdfen finns bokmärken för att du ska kunna navigera mellan ärendena.

Läs här hur du tar fram bokmärkenaPDF (pdf, 219.2 kB)

 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KF 2017-11-27 med handlingar.pdföppnas i nytt fönster 12.5 MB 2017-11-20 10.24

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler