Eslövs kommun logotyp

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 27 mars 2017

Sammanträdet hålls i A-salen i Medborgarhuset i Eslöv klockan 18.00.

Utdrag ur kallelse/dagordning:

1. Val av justerare

2. Medborgarförslag om att förbjuda rökning vid kommunens
evenemang (KS.2016.0328)

3. Godkännande av årsredovisning 2016 för Eslövs kommun
inklusive de kommunala bolagen samt ansvarsprövning (KS.2017.0058)

4. Handlingsplan och riktlinjer mot våld i nära relationer
(KS.2016.0499)

5. Motion om samordnad administration från Bertil Jönsson
(NKE) och Göran Widén (NKE) (KS.2016.0382)

6. Motion från Håkan Larsson (MP) angående Rådet för hälsa
och trygghet (KS.2016.0407)

7. Motion från Fredrik Ottesen (SD) och Marlen Ottesen (SD)
om återvandring (KS.2016.0267)

8. Motion från Fredrik Ottesen (SD) och Johan Sandqvist (SD)
om insamling av pengar (KS.2016.0266)

9. Motion från Annette Linander (C) och Sofia Hagerin (C)
Inköpsförbud för artiklar som innehåller mikroplaster (KS.2016.0459)

10. Antagande av detaljplan för kvarteret Slaktaren 25 med
flera, Eslövs kommun (KS.2014.0189)

11. Utbetalning av partistöd för 2017 (KS.2017.0026)

12. Remittering av motion från Bertil Jönsson (NKE) och
Göran Windén (NKE) angående Tomter i Eslövs kommun. (KS.2017.0098)

13. Entledigande av Mats Nilsson (SD), ersättare i kommunfullmäktige (KS.2017.0052)

14. Interpellation från Therese Andersson (MP) till Barn-
och familjenämndens ordförande om hur nämnden säkerställer hjälp och stöd enligt socialtjänstlagen (KS.2016.0603)

15. Anmälningar för kännedom


Kallelser publiceras som en samlingspdf per kallelse. I pdfen finns bokmärken för att du ska kunna navigera mellan ärendena.

Läs här hur du tar fram bokmärkenaPDF (pdf, 219.2 kB)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KF 2017-03-27 kallelse med handlingar.pdföppnas i nytt fönster 76.9 MB 2017-03-16 16.02

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler