Eslövs kommun logotyp

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 25 september 2017

Sammanträdet hålls i A-salen i Medborgarhuset i Eslöv klockan 18.00.

Utdrag ur kallelse/dagordning:

 1. Val av justerare
 2. Information från Eslövs Bostads AB
 3. Upphävande av vattenföreskrifter tillhörande Flyinge vattenverk i Eslöv (KS.2017.0251)
 4. Antagande av digital strategi (KS.2017.0117)
 5. Motion från Bertil Jönsson (NKE) och Göran Windén (NKE) angående tomter i Eslövs kommun. (KS.2017.0098)
 6. Eslövs Bostads AB (EBO), godkännande av förvärv av aktierna i Casa Färgaren 19 Eslöv AB (Färgaren AB) och fusion mellan EBO och Färgaren AB samt försäljning av aktierna i Eslöv Köpmannen 11 AB (KS.2017.0378)
 7. Utvärdering av samverkan MittSkåne Turism 2015-2017 (KS.2017.0257)
 8. Svar på återremiss samt antagande av Eslöv kommuns lokalförsörjningsplan för åren 2018 – 2022 (KS.2017.0002)
 9. Beslut om medlemskap i Sydarkivera samt val av ledamot och ersättare till förbundsfullmäktige (KS.2016.0577)
 10. Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2018 (KS.2017.0383)
 11. Inkommen motion från Annette Linander (C), Barnkonsekvensanalys (KS.2017.0386)
 12. Entledigande av Erik Lunderquist (SD) från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige (KS.2017.0380)
 13. Entledigande av Håkan Svensson-Sixbo (V) från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige (KS.2017.0400)
 14. Entledigande av Jenny Eberyd (C) från sitt uppdrag i Vård- och omsorgsnämnden (KS.2017.0381)
 15. Entledigande av Rolf Eberyd (C) från uppdraget som ledamot i Kultur- och fritidsnämnden (KS.2017.0362)
 16. Entledigande av Andreas Johansson (M) från sitt uppdrag i nämnden för arbete och försörjning (KS.2017.0401)
 17. Entledigande av Caroline Weibull (M) från sina uppdrag i Eslövs kommun (KS.2017.0415)
 18. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande, Vård- och omsorgsnämndens ordförande och Barn- och familjenämndens ordförande om hur Eslövs kommun följer den sociala handlingsplanen (KS.2017.0430)
 19. Anmälningar för kännedom 

Kallelser publiceras som en samlingspdf per kallelse. I pdfen finns bokmärken för att du ska kunna navigera mellan ärendena.

Läs här hur du tar fram bokmärkenaPDF (pdf, 219.2 kB)

 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KF 2017-09-25 med handlingar.pdföppnas i nytt fönster 7.4 MB 2017-09-18 10.17

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler