Eslövs kommun logotyp

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 24 april 2017

Sammanträdet hålls i A-salen i Medborgarhuset i Eslöv klockan 18.00.

Utdrag ur kallelse/dagordning:

 1. Val av justerare
 2. Godkännande av välfärdsbokslut 2016 (KS.2017.0029)
 3. Antagande av plan för central krisledning (KS.2017.0099)
 4. Revidering av Vård- och omsorgsnämndens reglemente (KS.2017.0114)
 5. Godkännande av årsredovisning 2016 för Räddningstjänsten Syd samt beviljande av ansvarfrihet (KS.2017.0160)
 6. Godkännande av fusion mellan Bankmannen 9 AB och Eslövs Bostads AB (KS.2017.0140)
 7. Motion från Fredrik Ottesen (SD) och Marlen Ottesen (SD) om åldersbedömning av asylsökande (KS.2016.0464)
 8. Motion från Håkan Larsson (MP) angående medlemskap i nätverket Svenska kommuner mot rasism och diskriminering (KS.2016.0437)
 9. Redovisning av medborgarförslag per 28 februari 2017 (KS.2017.0035)
 10. Redovisning av ej slutbehandlade motioner per 28 februari 2017 (KS.2017.0036)
 11. Val av ledamöter och ersättare samt revisor med ersättare till Dr P Håkanssons stiftelse för mandatperioden 2017-2018 (KS.2017.0181)
 12. Interpellation från Astrid Nilsson (L) till kommunstyrelsens ordförande angående näringslivsstrategi för Eslövs kommun (KS.2017.0158)
 13. Anmälningar för kännedom

 

Kallelser publiceras som en samlingspdf per kallelse. I pdfen finns bokmärken för att du ska kunna navigera mellan ärendena.

Läs här hur du tar fram bokmärkenaPDF (pdf, 219.2 kB)
KF 2017-04-24 kallelse och handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KF 2017-04-24 alla handlingar.pdföppnas i nytt fönster 26.4 MB 2017-04-12 11.52

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler