Eslövs kommun logotyp

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 19 juni 2017

Sammanträdet hålls i A-salen i Medborgarhuset i Eslöv klockan 18.00.

Utdrag ur kallelse/dagordning:

1. Val av justerare

2. Antagande av kulturpolitiskt program för Eslövs kommun
(KS.2015.0468)

3. Godkännande av Eslöv kommuns lokalförsörjningsplan för
åren 2018 – 2022 (KS.2017.0002)

4. Antagande av arbetsmiljöpolicy för Eslövs kommun
(KS.2017.0075)

5. Antagande av riktlinjer för hantering av e-förslag (KS.2016.0348)

6. Revidering av Servicenämndens reglemente (KS.2017.0229)

7. Upphävande av vattenföreskrifter tillhörande Flyinge
vattenverk i Eslöv (KS.2017.0251)

8. Hemställan om övertagande av operativ tillsyn Swehatch AB
(KS.2017.0262)

9. Godkännande av vårprognos 2017 (KS.2017.0235)

10. Godkännande av årsredovisning 2016 för samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby, MittSkåne samt beviljande av ansvarfrihet för dess ledamöter (KS.2017.0277)

11. Godkännande av årsredovisningar för 2016 från Selma
Sundelius stiftelser samt beviljande av ansvarfrihet för dess styrelsen (KS.2017.0280)

12. Årsredovisning 2016 VA SYD (KS.2017.0216)

13. Begäran om anstånd från Demokratiutredningen

14. Remittering av motion från Astrid Nilsson (L) och
Ann-Christin Waldén (L) om att bygga ett parkeringshus på Gåsen 8, Eslöv (KS.2017.0310)

15. Entledigande av Cecilia Lind (S) från sina uppdrag som
förtroendevald i Eslövs kommun (KS.2017.0308)

16. Anmälningar för kännedom

 

Kallelser publiceras som en samlingspdf per kallelse. I pdfen finns bokmärken för att du ska kunna navigera mellan ärendena.

Läs här hur du tar fram bokmärkenaPDF (pdf, 219.2 kB)

 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KF 2017-06-19 med handlingar.pdföppnas i nytt fönster 12.4 MB 2017-06-09 10.27

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler