Eslövs kommun logotyp

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 18 december 2017

Sammanträdet hålls i A-salen i Medborgarhuset i Eslöv klockan 18.00

Utdrag ur kallelse/dagordning:

1. Val av protokolljusterare

2. Information från MERAB

3. Återrapportering kring bygglovshantering

4. Motion från Håkan Larsson (MP) - Upprätta en Grönstruktur (KS.2016.0370)

5. Revidering av Bredbandspolicy för Eslövs kommun (KS.2017.0509)

6. Prissättning för villatomter i kvarteret Tranbäret, Eslövs kommun (KS.2017.0245)

7. Justering av verksamhetsområde för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Eslöv VA SYD (KS.2017.0506)

8. Nytt huvudmannaavtal för Ringsjöns vattenråd (KS.2017.0531)

9.Utredning om Eslövs kommun som en Fairtrade City (KS.2014.0259)

10. Förslag till nya bidragsregeler för föreningsliv och andra aktörer i Eslövs kommun (KS.2017.0419)

11. Redovisning av ej slutbehandlade motioner per 15 november 2017 (KS.2017.0036)

12. Val av ledamöter och ersättare till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för år 2018 (KS.2017.0551)

13. Val av ledamöter och ersättare till Kultur- och fritidsnämnden för år 2018 (KF:2017.0552)

14. Val av ledamöter och ersättare till Servicenämnden för år 2018 (KS.2017.0553)

15. Entledigande av Anne Hansson (S) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige samt uppdraget som ordförande i nämnden för Arbete och försörjning (KS.2017.0556)

16. Fyllnadsval efter entledigande av Jessica Israelsson (SD) från samtliga uppdrag i Eslövs kommun (KS.2017.0443)

17. Fyllnadsval efter entledigande av Johan Sandqvist (SD) från samtliga uppdrag i Eslövs kommun (KS.2017.0443)

18. Fyllnadsval efter Peter Mörberg (SD) från uppdraget som ledamot i Kultur- och fritidsnämnden och Vård- och omsorgsnämnden samt ersättare i nämnden för Arbete och försörjning (KS.2017.0473)

19. Fyllnadsval efter entledigande av Joakim Nilsson (S) som ersättare i valnämnden (KS:2017.0504)

20. Fyllnadsval efter entledigande av Peter Sahlén (M) från sina uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden sam VA SYDs ägarnämnd (KS.2017.0521)

21. Anmälan om Interpellation från Therése Andersson (MP) till kommunfullmäktige om barnets bästa (KS.2017.0496)

22. Anmälningar för kännedom

 Läs här hur du tar fram bokmärkenaPDF (pdf, 219.2 kB) 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KF Kallelse inkl handlingar 2017-12-18.pdf 29 MB 2017-12-11 14.14

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler