Eslövs kommun logotyp

Gymnasie- och vuxenutbildnings-nämnden sammanträder måndagen den 18 september 2017

Sammanträdet hålls i Albert Sahlin, stadshuset våning 2, Eslöv, klockan 18.00-21.00.

Utdrag ur kallelse:

 1. Val av justerare
 2. Ekonomisk månadsrapport 2017
 3. Delårsbokslut 2017
 4. Budget 2018 och flerårsbudget
 5. Studerandes upplevda trygghet och studiero, Vuxenutbildningen
 6. Genomströmning andel avgångselever med examen alt studiebevis inom 3 år, Bergagymnasiet studenter vt 2017
 7. Andel elever som slutför sin utbildning, Vuxenutbildningen(SFI, Gruv, Gy-Vux)
 8. Beslut om preliminärt programutbud läsåret 2018/2019 för Bergagymnasiet och gymnasiesärskolan
 9. Eslövs kommuns svar avseende Skolinspektionens tillsyn och beslut för gymnasieskolan
 10. Eslövs kommuns svar avseende Skolinspektionens tillsyn och beslut för Vuxenutbildningen
 11. Uppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret, KAA, 2017
 12. Information från förvaltningschefen

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler