Eslövs kommun logotyp

Gymnasie- och vuxenutbildnings-nämnden sammanträder måndagen den 11 december 2017

Sammanträdet hålls i sammanträdesrum Albert Sahlin, stadshuset våning 2, klockan 17.30-20.30.

Utdrag ur kallelse:

 1. Val av justerare
 2. Medarbetarenkät
 3. Andel behörig personal i nämndens verksamheter
 4. Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
 5. Yttrande över förslag till policy för systematiskt säkerhetsarbete
 6. Rapport från Öppna jämförelser för gymnasieskolan
 7. Ekonomisk månadsrapport, november 2017
 8. Budget 2018 och flerårsbudget
 9. Internkontrollplan 2018, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
 10. Överenskommels om måltider 2018
 11. Interkommunal ersättning gymnasieskolan
 12. Bidrag fristående skolor gymnasieskola 2018
 13. Rapport om hur utbetalningsfiler kontrolleras
 14. Följsamhet gentemot upphandlande kontrakt
 15. Protokoll från Rådet för Hälsa och Trygghet 2017
 16. Rapport från kontaktpolitiker
 17. Information om lokaler
 18. Information från förvaltningschefen
 19. Redovisning av meddelande, december 2017
 20. Redovisning av delegeringsbeslut, december 2017

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler