Eslövs kommun logotyp

Barn- och familjenämnden sammanträder onsdagen den 20 september 2017

Sammanträdet hålls den 20 september 2017, kl. 18.00, på Ekebackens förskola, Skolgatan 20, Eslöv.

Utdrag ur kallelse:

 1. Val av justerare
 2. Elevers trygghet och studiero, läsåret 2016-2017
 3. Uppföljning av elevernas kunskapsutveckling och möjligheter att nå målen 2016 - 2017
 4. Förslag till sammanslagning av förskolorna Jonasbo och Nunnebo
 5. Ekonomisk månadsrapport 2017
 6. Delårsbokslut 2017
 7. Budget 2018 och flerårsbudget
 8. Uppföljning av socialtjänstens ärende
 9. Eslövs kommuns svar till Skolinspektionen avseende tillsyn och beslut för elevhälsan
 10. Tillsyn av Västra skolans hantering av allmänna handlingar
 11. Redovisning av medborgarförslag 2017
 12. Information om lokaler 2017
 13. Förvaltningschefen informerar
 14. Redovisning av meddelanden 2017
 15. Anmälan av delegeringsbeslut 2017
 16. Socialtjänstärenden Barn- och familjenämnden

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler