Eslövs kommun logotyp

Barn- och familjenämnden sammanträder onsdagen den 15 november 2017

Sammanträdet hålls den 15 november 2017, kl. 18:00, Stadshuset, sammanträdesrum Albert Sahlin, (vån 2)

Utdrag ur kallelse:

 1. Val av justerare
 2. Årlig uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet
 3. Återrapport andelen tjänstgörande lärare med lärarlegitimation och behörighet
 4. Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 2017
 5. Egenkontroll av Utredningsenheten
 6. Ekonomisk månadsrapport 2017
 7. Följsamhet gentemot upphandlade kontrakt
 8. Rapport om hur medarbetare har kunskaper kring kommunens rutiner om mutor och jäv
 9. Rapport om hur nämndens verksamheter följer kommunens riktlinjer om fakturahantering
 10. Rapport om kontroll av fakturering enligt kommunens taxor
 11. Rapport om hur utbetalningsfiler kontrolleras
 12. Remiss Miljöpolicy för Eslövs kommun
 13. Protokoll från Rådet för Hälsa och Trygghet
 14. Förvaltningschefen informerar
 15. Redovisning av meddelanden, november 2017
 16. Anmälan av delegeringsbeslut, november 2017
 17. Socialtjänstärenden Barn- och familjenämnden

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler