Eslövs kommun logotyp

Barn- och familjenämnden sammanträder onsdagen den 13 december 2017

Sammanträdet hålls den 13 december 2017, klockan 18:00, Stadshuset, sammanträdesrum Albert Sahlin, (vån 2)

Utdrag ur kallelse:

 1. Val av justerare
 2. Rapportering av elever med hög frånvaro
 3. Medarbetarenkäten 2017
 4. Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2017
 5. Yttrande över förslag till policy för systematiskt säkerhetsarbete
 6. Ekonomisk månadsrapport, november 2017
 7. Budget 2018 och flerårsbudget
 8. Internkontrollplan 2018
 9. Bidrag 2018 för pedagogisk omsorg
 10. Bidrag 2018 för förskolebarn
 11. Bidrag 2018 för elever i förskoleklass och grundskola
 12. Bidrag 2018 för elever i fritidshem
 13. Följsamhet gentemot upphandlade kontrakt
 14. Rapport om kontroll av fakturering enligt kommunens taxor
 15. Rapport om hur utbetalningsfiler kontrolleras
 16. Överenskommelser om måltider 2018
 17. Protokoll från Rådet för Hälsa och Trygghet
 18. Förvaltningschefen informerar
 19. Redovisning av meddelanden, december 2017
 20. Anmälan av delegeringsbeslut, december 2017
 21. Socialtjänstärenden Barn- och familjenämnden

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler