Eslövs kommun logotyp

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde tisdagen den 29 mars 2016

Sammanträdet hålls i A-salen i Medborgarhuset i Eslöv klockan 18.00.

Utdrag ur kallelse/dagordning:

1.  Handläggning av medborgarförslag om utegym i Marieholm

2.  Handläggning av medborgarförslag om att kommunen ska överta driften av idrottshall

3.  Handläggning av medborgarförslag om multibana i Kungshult

4.  Handläggning av medborgarförslag om omklädningsrum och kiosk i anslutning till gräshallen

5  Handläggning av medborgarförslag om cykelväg mellan Löberöd och Löberöds slott

6.  Handläggning av medborgarförslag om gång- och cykelväg mellan Löberöds samhälle och Löberödsgården

7.  Handläggning av medborgarförslag om gång- och cykelväg mellan EM service och Löberödsgården

8.  Handläggning av medborgarförslag om gång- och cykelväg från avfallsstationen ut till Löberöds slott

9.  Handläggning av medborgarförslag om cykel- och gångbana från Löberöd till Löberödsgården

10.  Handläggning av medborgarförslag om cykel- och gångväg från EM-service till Löberödsgården

11.  Beslut i medborgarförslag om att F-huset på Västra skolan i Eslöv byggs till på höjden

12.  Årsbokslut 2015 inklusive sammanställd redovisning samt ansvarsprövning
                                                 
13.  Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige

14.  Remittering av motion från Fredrik Ottesen (SD) och Marlen Jensen (SD) "En utredning om att förstärka och säkerställa kvaliteten i familjedaghem"

15.  Motion från Fredrik Ottesen (SD) och Marlen Jensen (SD) "Tillämpa inte genuspedagogik i Eslövs kommuns skolor"

16.  Anmälningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
00 Kallelse Kommunfullmäktige 2016-03-29.pdf 133.5 kB 2016-03-16 14.39
01a Medborgarförslag utegym Marieholm.pdf 45 kB 2016-03-16 14.39
01b Handläggning av medborgarförslag om utegym i Marieholm.pdf 173.2 kB 2016-03-16 14.39
02a Medborgarförslag Orcla-hallen.pdf 51.5 kB 2016-03-16 14.39
02b Handläggning av medborgarförslag om Orcla-hallen.pdf 171.8 kB 2016-03-16 14.39
03a Medborgarförslag multibana Kungshult.pdf 48.9 kB 2016-03-16 14.39
03b Handläggning av medborgarförslag multibana i Kungshult.pdf 173.9 kB 2016-03-16 14.39
04a Medborgarförslag utbyggnad gräshallen.pdf 39.1 kB 2016-03-16 14.39
04b Handläggning av medborgarförslag om utbyggnad av gräshallen.pdf 172.8 kB 2016-03-16 14.39
05a Medborgarförslag cykelväg Löberöd RS.pdf 37.6 kB 2016-03-16 14.39
05b Handläggning av medborgarförslag om cykelväg Löberöd RS.pdf 174.6 kB 2016-03-16 14.39
06a Medborgarförslag gc-väg Löberöd EL.pdf 45 kB 2016-03-16 14.39
06b Handläggning av medborgarförslag om gc-väg Löberöd EL.pdf 175.1 kB 2016-03-16 14.39
07a Medborgarförslag gc-väg Löberöd GS.pdf 39.5 kB 2016-03-16 14.39
07b Handläggning av medborgarförslag gc-väg Löberöd GS.pdf 174.9 kB 2016-03-16 14.39
08a Medborgarförslag gc-väg Löberöd IBA.pdf 836.2 kB 2016-03-16 14.39
08b Handläggning av medborgarförslag om gc-väg Löberöd IBA.pdf 175.4 kB 2016-03-16 14.39
09a Medborgarförslag om gc-väg Löberöd SP.pdf 51 kB 2016-03-16 14.39
09b Handläggning av medborgarförslag gc-väg Löberöd SP.pdf 174.6 kB 2016-03-16 14.39
10a Medborgarförslag gc-väg Löberöd BS.pdf 52.8 kB 2016-03-16 14.39
10b Handläggning av medborgarförslag om gc-väg Löberöd BS.pdf 175.5 kB 2016-03-16 14.39
11a Medborgarförslag om att F-huset på Västra skolan i Eslöv byggs till på höjden.pdf 32.9 kB 2016-03-16 14.39
11b Barn- och familjenämndens beslut § 153, 2015.pdf 112.3 kB 2016-03-16 14.39
11c Servicenämndens beslut §72, 2015.pdf 124.8 kB 2016-03-16 14.39
11d Förslag till beslut; Medborgarförslag F-huset Västra skolan.pdf 79.6 kB 2016-03-16 14.39
11e Kommunstyrelsens förslag till beslut § 31, 2016.pdf 546.1 kB 2016-03-16 14.39
12a Kommunstyrelsens förslag till beslut § 35, 2016.pdf 886.7 kB 2016-03-16 14.39
12b Förslag till beslut; Årsredovisning 2015.pdf 81.1 kB 2016-03-16 14.39
12c Årsredovisning 2015KF.pdf 9 MB 2016-03-16 14.39
13a Kommunstyrelsens förslag till beslut § 36, 2016.pdf 1 MB 2016-03-16 14.39
13b Förslag till beslut; Förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige.pdf 96.1 kB 2016-03-16 14.39
13c Förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige.pdf 55.3 kB 2016-03-16 14.39
14a Motion från F Ottesen (SD) och M Jensen (SD) om familjedaghem.pdf 1.4 MB 2016-03-16 14.39
15a Motion från F Ottesen (SD) och M Jensen (SD) om genuspedagogik.pdf 971.5 kB 2016-03-16 14.39

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler