Eslövs kommun logotyp

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 31 oktober 2016

Sammanträdet hålls i A-salen i Medborgarhuset i Eslöv klockan 18.00.

Ta del av kallelse och handlingar inför kommunfullmäktiges sammanträde på måndag den 31 oktober 2016:

 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
00 Kallelse för KF 2016-10-31.pdf 148 kB 2016-10-21 20.25
02 KS.2016.0519 Medborgarförslag om hastighetsgräns samt farthinder avseende Trehäradsvägen.pdf 63.8 kB 2016-10-21 20.25
03 KS.2016.0531 Medborgarförslag om ändrad hastighetsgräns och farthinder på Trehäradsvägen.pdf 63.4 kB 2016-10-21 20.25
04 KS.2016.0520 Medborgarförslag Frikort Skånetrafiken.pdf 69.7 kB 2016-10-21 20.25
05 KS.2016.0530 Medborgarförslag om störning från nyuppsatt telecommast.pdf 75 kB 2016-10-21 20.25
06 KS.2016.0434 Delårsrapport 2016.pdf 2 MB 2016-10-21 20.25
07 KS.2016.0348 E-förslag och synpunkthanteringssystem som ersättare till medborgarförslag.pdf 1.3 MB 2016-10-21 20.25
08 KS.2016.0455 Fastställande av huvudmannaavtal för Ringsjöns vattenråd.pdf 6.8 MB 2016-10-21 20.25
09a KS.2016.0468 Kommunstyrelsen §128 Förslag till hemställan om övertagande av operativ tillsyn enligt miljöbalken på delegation av Länsstyrelsen Skåne.pdf 129.3 kB 2016-10-21 20.25
09b KS.2016.0468 Hemställan om övertagande av operativ tillsyn enligt miljöbalken på delegation av Länsstyrelsen Skåne.pdf 246.1 kB 2016-10-21 20.25
10 KS.2016.0089 Motion från Annette Linander (C) om cykelväg mellan Billinge och Röstånga.pdf 537.5 kB 2016-10-21 20.25
11 KS.2016.0115 Redovisning av ej slutbehandlade motioner per 30 september 2016.pdf 443.6 kB 2016-10-21 20.25
12a KS2016.0116 Kommunstyrelsen §134 - Redovisning av medborgarförslag per september 2016.pdf 121.6 kB 2016-10-21 20.25
12b Redovisning av medborgarförslag per 30 september 2016.pdf 1.2 MB 2016-10-21 20.25
13 Kommunfullmäktige § 109, 2016 Fyllnadsval.pdf 182.7 kB 2016-10-21 20.25

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler