Eslövs kommun logotyp

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 30 maj 2016

Sammanträdet hålls i A-salen i Medborgarhuset klockan 18.30. Vänligen notera ändrad tid.

Utdrag ur kallelse:

1 Handläggning av medborgarförslag om hastighetsbegränsning samt övergångsställe på Västerlånggatan 

 

KS.2016.0227

 

2 Handläggning av medborgarförslag om att nyttja gamla campingsplatsen vid badet för rekreation 

 

KS.2016.0284

 

3 Personalbokslut 2015

 

KS.2016.023 

 

4 Finansiering av investeringar i VA-verksamheten i Eslövs kommun inom VA SYD 

 

KS.2016.0214

 

 

5 Motion om att verka för namnsponsring F Ottesen (SD) och J Sandqvist (SD) 

 

KS.2015.0330

 

 

6 Remittering av motion från F Ottesen (SD) och J Sandqvist (SD) om insamling av pengar  

 

KS.2016.0266

 

 

7 Remittering av motion från F Ottesen (SD) och M Jensen (SD) om återvandring 

 

KS.2016.0267

 

 

8 Remittering av motion från A Linander (C) om samordnad varudistribution 

 

KS.2016.0296

 

 

A Remittering av motion från F Ottesen (SD) och M Jensen (SD) om att utveckla kommunens hemsidas startsida till mer fokus på turism och näringsliv 

 

KS. 2016.0312

 

 

B Remittering av motion från F Ottesen (SD) och J Sandqvist (SD) om att arbeta vidare med en ansökan till AMIF angående återvändande 

 

KS.2016.0329

 

 

C Anmälan av interpellation till kommunstyrelsens ordförande om Migrationsverkets skulder till Eslövs kommun 

 

KS.2016.0311

 

 

9 Avsägelse från Selma Pasic (S) från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och i Vård- och omsorgsnämnden

 

KS.2016.0254

 

 

10 Avsägelse från Sara Kuseta (S) från uppdrag som ersättare i Nämnden för Arbete och Försörjning 

 

KS.2016.0300

 

 

11 Avsägelse från Kristian Zadenius (SD) från uppdrag som nämndeman i Lunds tingsrätt 

 

KS.2016.0306

 

12 AnmälningarFiler tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
00 Kallelse Kommunfullmäktige 2016-05-30.pdf 127.1 kB 2016-05-27 15.15
01a Medborgarförslag Västerlånggatan.pdf 1.7 MB 2016-05-27 15.15
01b Förslag till handläggning av medborgarförslag Västerlånggatan.pdf 176.8 kB 2016-05-27 15.15
02a Medborgarförslag gamla campingplatsen.pdf 43.8 kB 2016-05-27 15.15
02b Förslag till handläggning av medborgarförslag om utnyttjande av gamla campingplatsen.pdf 174.3 kB 2016-05-27 15.15
03a Personalbokslut 2015.pdf 1.4 MB 2016-05-27 15.15
03b Förslag till beslut; Personalbokslut 2015.pdf 172.7 kB 2016-05-27 15.15
03c Kommunstyrelsens förslag till beslut § 62, 2016.pdf 265.5 kB 2016-05-27 15.15
04a Hemställan från VA SYD.pdf 67.4 kB 2016-05-27 15.15
04b Budget 2016 för VA Eslöv.pdf 3.8 MB 2016-05-27 15.15
04c Förslag till beslut; Finansiering av investeringar i VA-verksamheten i Eslövs kommun.pdf 182 kB 2016-05-27 15.15
04d Kommunstyrelsens förslag till beslut § 65, 2016.pdf 506.5 kB 2016-05-27 15.15
05a Motion från F Ottsen (SD) och J Sandqvist (SD) om att verka för namnsponsring.pdf 53.2 kB 2016-05-27 15.15
05b Kultur- och fritidsnämndens beslut § 29, 2016.pdf 107.6 kB 2016-05-27 15.15
05c Förslag till beslut; Yttrande över motion om att verka för namnsponsring.pdf 183.8 kB 2016-05-27 15.15
05d Eslövs kommuns riktlinjer avseende sponsring.pdf 280.1 kB 2016-05-27 15.15
05e Kommunstyrelsens förslag till beslut § 67, 2016.pdf 653.9 kB 2016-05-27 15.15
06a Motion om insamling av pengar.pdf 50.5 kB 2016-05-27 15.15
07a Motion om återvandring.pdf 67.7 kB 2016-05-27 15.15
08a Motion om samordnad varudistribution.pdf 56.8 kB 2016-05-27 15.15

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler