Eslövs kommun logotyp

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 29 februari 2016

Sammanträdet hålls i A-salen i Medborgarhuset i Eslöv klockan 18.00.

Utdrag ur kallelse/dagordning:

1. Handläggning av medborgarförslag Träningsredskap för utomhusträning vid Husarängens motionsslinga, Eslöv (KS.2015.0644)

2. Handläggning av medborgarförslag Förlängning/utökning av tätbebyggt område Marieholm/Reslöv (KS.2015.0590)

3. Plan för centrumutveckling (KS.2014.0626)

4. Utbetalning av partistöd för 2016 (KS.2016.0021)

5. Tillfälligt statsbidrag för mottagning av flyktingar (KS.2016.0012)

6. Kultur- och fritidsnämndens beslut § 98, 2015 Revidering av reglemente för Kultur- och fritidsnämnden (KS.2015.0612)

7. Motion från A Linander (C) om att införa fadderpeng i Eslövs kommun (KS.2015.0269)

8. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående kommunens kapitalplaceringar (KS.2015.0587)

9. Interpellation till ordförande i Barn- och familjenämnden och ordförande i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden angående säkerheten i kommunens skolor. (KS.2016.0005)

10. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående fiberutbyggnad på landsbygden (KS.2016.0065)

11. Remittering av motion från A Linander (C) om cykelväg mellan Billinge och Röstånga
(KS.2016.0089)

12. Avsägelse (KS.2016.0037)

13. Anmälningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
01b Förslag till handläggning av medborgarförslag om träningsredskap vid Husarängen.pdf 172 kB 2016-02-17 14.23
02a Medborgarförslag.pdf 2.1 MB 2016-02-17 14.23
02b Bilagor.pdf 16.4 MB 2016-02-17 14.23
02c Förslag till handläggning av medborgarförslag om förlängning_utökning av tätbebyggt område i Marieholm_Reslöv(147380)_TMP.pdf 176.5 kB 2016-02-17 14.23
03a kommunledningskontorets förslag till beslut 2014-12-16.pdf 123.9 kB 2016-02-17 14.23
03b Kommunstyrelsens beslut § 4, 2015.pdf 64.7 kB 2016-02-17 14.23
03c Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 20, 2015.pdf 23.1 kB 2016-02-17 14.23
03d Förslag till ändring av uppdrag kring plan för centrumutveckling.pdf 104.2 kB 2016-02-17 14.23
03e Kommunstyrelsens beslut § 50, 2015.pdf 31.4 kB 2016-02-17 14.23
03f Näringslivsutskottets beslut § 3, 2015.pdf 27.3 kB 2016-02-17 14.23
03g Tidsplan centrumutveckling 2015-02-18.pdf 8.2 kB 2016-02-17 14.23
03h Näringslivsutskottets beslut § 10, 2015.pdf 29.8 kB 2016-02-17 14.23
03i Förlängning av uppdrag plan för centrumutveckling.pdf 179.7 kB 2016-02-17 14.23
03j Kommunstyrelsens beslut § 177, 2015 Förändring av uppdrag.pdf 48.4 kB 2016-02-17 14.23
03k Plan för centrumutveckling slutversion 160120.pdf 3.6 MB 2016-02-17 14.23
03l Förslag till Plan för centrumutveckling(144957)_TMP.pdf 219.1 kB 2016-02-17 14.23
03m Kommunstyrelsens förslag till beslut § 11, 2016.pdf 685.2 kB 2016-02-17 14.23
03n Redogörelse för parters delaktighet i arbetet med Plan för centrumutveckling(146722)_TMP.pdf 83 kB 2016-02-17 14.23
04a Kommunledningens förslag till beslut; Utbetalning av partistöd för 2016.pdf 185.6 kB 2016-02-17 14.23
04b Kommunstyrelsens förslag till beslut § 16, 2016.pdf 671.1 kB 2016-02-17 14.23
05a Kommunledningskontorets förslag till beslut; Tillfälligt statsbidrag för mottagning av flyktingar.pdf 186.8 kB 2016-02-17 14.23
05b Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut § 12, 2016.pdf 97.3 kB 2016-02-17 14.23
05c Kommunstyrelsens förslag till beslut § 14, 2016.pdf 709.7 kB 2016-02-17 14.23
06a Kultur- och fritidsnämndens beslut § 98, 2015.pdf 81.6 kB 2016-02-17 14.23
06b Reglemente för Kultur- och fritidsnämnden.pdf 177.1 kB 2016-02-17 14.23
06c Kommunledningskontorets förslag till beslut.pdf 176.4 kB 2016-02-17 14.23
06d Kommunstyrelsens förslag till beslut § 17, 2016.pdf 387.5 kB 2016-02-17 14.23
07a Motion från A Linander om att införa fadderpeng i Eslövs kommun.pdf 56.7 kB 2016-02-17 14.23
07b Nämnden för arbete och försörjnings beslut § 34, 2015.pdf 95 kB 2016-02-17 14.23
07c Kultur- och fritidsnämndens beslut § 107, 2015.pdf 77.1 kB 2016-02-17 14.23
07d Kommunledningskontorets förslag till beslut.pdf 81.5 kB 2016-02-17 14.23
07d Kommunstyrelsens förslag till beslut § 19, 2016.pdf 860.2 kB 2016-02-17 14.23
08a Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående kommunens kapitalförsäkringar.pdf 192.3 kB 2016-02-17 14.23
08b Kommunfullmäktiges beslut § 157, 2015.pdf 21.8 kB 2016-02-17 14.23
08c Interpellationssvar från kommunstyrelsens ordförande.pdf 190.4 kB 2016-02-17 14.23
09a Interpellation till ordförande i Barn- och familjenämnden och ordföranden i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden angående säkerhet i kommunens skolor.pdf 21.8 kB 2016-02-17 14.23
10a Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående fiberutbyggnad på landsbygden.pdf 44.7 kB 2016-02-17 14.23
11a Motion från Annette Linander (C) om cykelväg mellan Billinge och Röstånga.pdf 191.3 kB 2016-02-17 14.23

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler