Eslövs kommun logotyp

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 26 september 2016

Sammanträdet hålls i A-salen i Medborgarhuset i Eslöv klockan 18.00.

Utdrag ur kallelse/föredragningslista:

 

 

1

 

Information från Kraftringen

 

2

 

Information från Ringsjöns vattenråd

 

KS.2016.0455

 

3


 Förslag till handläggning av medborgarförslag Cykelväg Solkullen - Ö Asmundtorp - Trollenäs 

 

KS.2016.0432

 

4

 

 

Förslag till handläggning av medborgarförslag önskemål om förändrad fritidshemstaxa för tillfällig fritidshemsplats

 

KS.2016.0439

 

5

 

 

Förslag till handläggning av medborgarförslag önskemål om förändrad fritidshemstaxa för tillfällig fritidshemsplats

 

KS.2016.0440

 

 

6

 

 

Förslag till handläggning av medborgarförslag Cykelväg från Löberöd mot Hörby

 

KS.2016.0444

 

7

 

Förslag till handläggning av medborgarförslag om cykelbana mellan Holmby och Harlösa

 

KS.2016.0450

 

8

 

 

Förslag till handläggning av medborgarförslag Cykelvägar runt landsbygden Löberöd till Löberöds tätort.

 

KS.2016.0443

 

 

9

 

 

Förslag till handläggning av medborgarförslag önskemål om förändring av regler på skolbussen gällande att ta med vän hem

 

KS.2016.0441

 

10

 

 

Förslag till handläggning av medborgarförslag önskemål om förändring av regler på skolbussen gällande att ta med vän hem

 

KS.2016.0442

 

11

 

 

Förslag till handläggning av medborgarförslag Skapa föreningshus i lokal som tidigare inrymt bibliotek i Marieholm

 

KS.2016.0461

 

 

12

 

 

Förslag till handläggning av medborgarförslag Jämställda vårdnadsutredningar

 

KS.2016.0460

 

13

 

 

Förslag till handläggning av medborgarförslag om ställplats för tillfällig parkering för husvagn eller husbil på Rudolf Jonassons väg

 

KS.2016.0423

 

14

 

 Förslag till handläggning av medborgarförslag om övernattningslägenhet på nya och gamla Sallerup

 

KS.2016.0422

 

15

 

Antagande av detaljplan för Föreningstorget del av Eslöv 53:4, Eslövs kommun

 

KS.2011.0399

 

16

 

Avsiktsförklaring avseende förstärkt samverkan Räddningstjänst i södra Skåne

 

KS.2016.0369

 

17

 

 Extra bolagsstämma i Sydvatten AB avseende ökad borgensram

 

KS.2016.0419

 

18

 

 Nya avgifter för instrumenthyra på Eslövs kulturskola från och med vårterminen 2017

 

KS.2016.0372

 

 

19

 

 

Revidering av reglemente för Kultur- och fritidsnämnden

 

KS.2016.0371

 

 

20

 

 

Motion från Håkan Svensson-Sixbo (V) Inför 6-timmars arbetsdag inom äldreomsorgen!

 

KS.2015.0567

 

 

21

 

Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2017

 

KS.2016.0427

 

22

 

 

 

Remittering av motion från Bertil Jönsson (NKE) och Göran Windén (NKE) Motion angående avgiftsfria kollektivresor för personer 75 år och äldre i Eslövs kommun

 

KS.2016.0429

 

23

 

Remittering av motion från Bertil Jönsson (NKE) och Göran Windén (NKE) om samordnad administration

 

KS.2016.0382

 

24

 

 

Remittering av motion från Fredrik Ottessen (SD) och Marlen Jensen (SD) om att ta fram riktlinjer för åldersbedömning

 

KS.2016.0464

 

25

 

 

Remittering av motion från Annette Linander (C) och Sofia Hagerin (C) Inköpsförbud för artiklar som innehåller mikroplaster

 

KS.2016.0459

 

26

 

 

Remittering av motion från Håkan Larsson (MP) angående medlemskap i interkommunalt nätverk

 

 

KS.2016.0437

 

27

 

Remittering av motion från Håkan Larsson (MP) om att upprätta en Grönstruktur

 

KS.2016.0370

 

28

 

Remittering av motion från Håkan Larsson (MP) angående Rådet för hälsa och trygghet

 

KS.2016.0407

 

29

 

 

Entledigande av Theresé Granlund (M) från uppdrag som nämndeman vid Lunds tingsrätt samt fyllnadsval

 

KS.2016.0463

 

30

 


 

Anmälan av interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Fredrik Ottesen (SD) gällande Migrationsverkets uppsägning av överenskommelsen

 

KS.2016.0414

 

 

31

 

Anmälningsärenden


Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
00 Kallelse Kommunfullmäktige 2016-09-26.pdf 157.1 kB 2016-09-16 11.21
03a Medborgarförslag cykelväg Solkullen- Ö Asmunstorp.pdf 40.4 kB 2016-09-16 11.21
03b Bekräftelsebrev.pdf 76.8 kB 2016-09-16 11.21
03c Förslag till handläggning av medborgarförslag om cykelväg mellan Eslöv och Trollenäs(165423)_TMP.pdf 75.3 kB 2016-09-16 11.21
04a Medborgarförslag önskemål om förändrar fritidshemstaxa för tillfällig fritidshemsplats.pdf 48.8 kB 2016-09-16 11.21
04b Bekräftelsebrev.pdf 76.7 kB 2016-09-16 11.21
04c Förslag till handläggning av medborgarförslag av avgifter för fritidshemsplats.pdf 31.2 kB 2016-09-16 11.21
05a Medborgarförslag om ändrad fritidshemstaxa.pdf 39.9 kB 2016-09-16 11.21
05b Bekräftelsebrev.pdf 76.7 kB 2016-09-16 11.21
05c Förslag till handläggning av medborgarförslag om ändring av taxa för fritidshemsplats.pdf 31.3 kB 2016-09-16 11.21
06a Medborgarförslag cykelväg från Löberöd mot Hörby.pdf 60.8 kB 2016-09-16 11.21
06b Bekräftelsebrev.pdf 76.7 kB 2016-09-16 11.21
06c Förslag till handläggning av medborgarförslag om cykelväg från Löberöd mot Hörby.pdf 30.9 kB 2016-09-16 11.21
07a Medborgarförslag cykelbana mellan Holmby och Harlösa.pdf 55.1 kB 2016-09-16 11.21
07b Bekräftelsebrev.pdf 76.9 kB 2016-09-16 11.21
07c Förslag till handläggning av medborgarförslag om cykelväg mellan Eslöv och Trollenäs.pdf 75.2 kB 2016-09-16 11.21
08a Medborgarförslag cykelvägar runt landsbygden Löberöd till Löberöds tätort.pdf 41.3 kB 2016-09-16 11.21
08b Bekräftelsebrev.pdf 76.7 kB 2016-09-16 11.21
08c Förslag till handläggning av medborgarförslag om cykelvägar runt Löberöd.pdf 30.9 kB 2016-09-16 11.21
09a Medborgarförslag önskemål om förändring av regler för skolbuss gällande att ta med vän hem.pdf 58.7 kB 2016-09-16 11.21
09b Bekräftelsebrev.pdf 76.7 kB 2016-09-16 11.21
09c Förslag till handläggning av medborgarförslag om ändring av skolbussregler.pdf 29.8 kB 2016-09-16 11.21
10a Medborgarförslag önskemål om förändring av regler på skolbussen gällande att ta med vän hem.pdf 41.4 kB 2016-09-16 11.21
10b Bekräftelsebrev.pdf 76.7 kB 2016-09-16 11.21
10c Förslag till handläggning av medborgarförslag om ändring av skolbussregler.pdf 29.8 kB 2016-09-16 11.21
11a Medborgarförslag Skapa föreningshus i lokal som tidigare inrymt bibliotek i Marieholm.pdf 7 MB 2016-09-16 11.21
11b Förslag till handläggning av medborgarförslag om att skapa ett föreningshus.pdf 30 kB 2016-09-16 11.21
12a Medborgarförslag Jämställda vårdnadsutredningar.pdf 68.7 kB 2016-09-16 11.21
12b Förslag till handläggning av medborgarförslag Jämställda vårdnadsutredningar.pdf 30 kB 2016-09-16 11.21
13a Medborgarförslag om ställplats för tillfällig parkering för husvagn eller husbil på Rudolf Jonassons väg.pdf 39.5 kB 2016-09-16 11.21
13b Medborgarförslag.pdf 72.1 kB 2016-09-16 11.21
13c Förslag till handläggning av medborgarförslag om ställplats_parkeringsplats.pdf 30.9 kB 2016-09-16 11.21
14a Medborgarförslag om övernattningslägenhet på nya och gamla Sallerup.pdf 37 kB 2016-09-16 11.21
14b Bekräftelsebrev .pdf 71.9 kB 2016-09-16 11.21
14c Förslag att avvisa medborgarförslag.pdf 31 kB 2016-09-16 11.21
15a Planuppdrag, utdrag ur kommunstyrelsens arbetsutskott.pdf 54.9 kB 2016-09-16 11.21
15b Samrådsredogörelse 2014-06-11.pdf 224.3 kB 2016-09-16 11.21
15c Förslag till beslut; Föreningstorg.pdf 182.8 kB 2016-09-16 11.21
15d Plankarta Föreningstorget.pdf 2.5 MB 2016-09-16 11.21
15e Granskningsutlåtande 2016-08-18 antagandehandling.pdf 299.4 kB 2016-09-16 11.21
15f Planbeskrivning 2016-08-18 antagandehandling.pdf 3 MB 2016-09-16 11.21
15g Utkast - KS beslut.pdf 653.1 kB 2016-09-16 11.21
16a Avsiktsförkiaring avseende förstärkt samverkan Räddningstjänst i södra skåne.pdf 1.9 MB 2016-09-16 11.21
16b Avsiktsförklaring avseende förstärkt samverkan Räddningstjänst i södra skåne.pdf 99.2 kB 2016-09-16 11.21
16c Förslag till beslut, avsiktsförklaring avseende samverkan Räddningstjänst i södra skåne.pdf 31.1 kB 2016-09-16 11.21
16d Utkast KS paragraf.pdf 506.5 kB 2016-09-16 11.21
17a Extra bolagsstämma avseende ökad borgensram.pdf 782.5 kB 2016-09-16 11.21
17b Borgensram för lån Sydvatten AB.pdf 12.1 MB 2016-09-16 11.21
17c protokoll extra bolagsstämma.pdf 1.3 MB 2016-09-16 11.21
17d Styrelsens protokoll 269.pdf 2.8 MB 2016-09-16 11.21
17e Förslag till beslut; extra bolagstämma.pdf 33.1 kB 2016-09-16 11.21
17f Utkast KS paragraf.pdf 725.2 kB 2016-09-16 11.21
18a Kultur och fritidsnämnden 2016-06-08 § 70 Förslag till nya avgifter för instrumenthyra på kulturskolan.pdf 2.2 MB 2016-09-16 11.21
18b Förslag till beslut; nya avgifter för hyra av instrument på Kulturskolan från och med vårterminen 2017.pdf 97.2 kB 2016-09-16 11.21
18c Aktuella Avgifter för Kulturskolan.pdf 8.6 kB 2016-09-16 11.21
18d Utkast - KS paragraf.pdf 591.3 kB 2016-09-16 11.21
19a Kultur och fritidsnämnden § Förslag till reviderat reglemente (2).pdf 1 MB 2016-09-16 11.21
19b Förslag till reviderat reglemente (1).pdf 3.1 MB 2016-09-16 11.21
19c Förslag till beslut; Revidering av Kultur- och fritidsnämndens reglemente(163071)_TMP.pdf 186.5 kB 2016-09-16 11.21
19d Aktuell reglemente Kultur och Fritid.pdf 23.9 kB 2016-09-16 11.21
19e Utkast - KS paragraf.pdf 539 kB 2016-09-16 11.21
20a Motion från Håkan Svensson-Sixbo (V) (1).pdf 3.9 MB 2016-09-16 11.21
20b KF § remittering av motion.pdf 24.3 kB 2016-09-16 11.21
20c Vård och omsorgsnämndens beslut ang. motion från Håkan Svensson-Sixbo (V) (2).pdf 1.2 MB 2016-09-16 11.21
20d Kommunstyrelsens yttrande angående motion från Håkan Svensson. Sixbo (V)_ inför 6-timmars arbetsdag inom äldreomsorgen.pdf 102.7 kB 2016-09-16 11.21
20e Utkast - KS paragraf.pdf 751.1 kB 2016-09-16 11.21
21 Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2017.pdf 29.7 kB 2016-09-16 11.21
22 Motion ang. avgiftsfria kollektivresor för personer 75 år och äldre.pdf 58.3 kB 2016-09-16 11.21
23 Motion från Bertil Jönsson (NKE) och Göran Windén (NKE) om samordnad administration.pdf 67.3 kB 2016-09-16 11.21
24 Motion från Fredrik Ottessen (SD) och Marlen Jensen (SD) om att ta fram riktlinjer för åldersbedömning.pdf 53.9 kB 2016-09-16 11.21
25 Motion från Annette Linander (C) och Sofia Hagerin (C) Inköpsförbud för artiklar som innehåller mikroplaster.pdf 289.8 kB 2016-09-16 11.21
26 Motion från Håkan Larsson (MP) angående medlemskap i interkommunalt nätverk.pdf 163.9 kB 2016-09-16 11.21
27 Motion från Håkan Larsson (MP) om att upprätta en Grönstruktur.pdf 153.6 kB 2016-09-16 11.21
28 Motion från Håkan Larsson (MP) angående Rådet för hälsa och trygghet.pdf 157.8 kB 2016-09-16 11.21
30 interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Fredrik Ottesen (SD) gällande Migrationsverkets uppsägning av överenskommelsen.pdf 738.2 kB 2016-09-16 11.21

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler