Eslövs kommun logotyp

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 25 april 2016

Sammanträdet hålls i A-salen i Medborgarhuset i Eslöv klockan 18.00.

Utdrag ur kallelse/dagordning:

1  Medborgarförslag om cykel- och gångväg mellan Löberöd och Löberöds slott (KS.2016.0169)

2  Medborgarförslag om gång- och cykelväg mellan utfarten från Löberöd och Löberöds slott (KS.2016.0174)

3  Medborgarförslag om gång- och cykelväg mellan EM-service och Löberöds slott (KS.2016.0175)

4  Medborgarförslag om hundrastgård på landsbygden lämpligen Stockamöllan (KS.2016.0202)

5  Medborgarförslag om fria resor för pensionärer på stadsbussarna (KS.2016.0203)

6  Medborgarförslag om gång- och cykelväg Löberöd mellan Storgatan och Granbacken (KS.2016.0205)

7  Höjning av maxtaxa inom äldreomsorgen (KS.2016.0179)

8 Eslövs Miljömålsprogram (KS.2015.0183)

9  Räddningstjänsten Syd; Årsredovisning med revisionsberättelse för 2015 samt beviljande av ansvarsfrihet (KS.2016.0150)

10  Motion från Fredrik Ottesen (SD) och Johan Sandqvist (SD) om lokala ordningsföreskrifter mot tiggeri (KS.2015.0331)

11  Motion från Annette Linander (C) Guldkant i tillvaron för våra äldre (KS.2015.0377)

12 Redovisning ej slutbehandlade motioner (KS.2016.0115)

13 Redovisning av medborgarförslag (KS.2016.0116)

14  Anmälningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
00 Kallelse Kommunfullmäktige 2016-04-25.pdf 128.8 kB 2016-04-14 09.23
01a Medborgarförslag gc-väg Löberöd.pdf 35.4 kB 2016-04-14 09.24
01 Handläggning av medborgarförslag om gång- och cykelväg i Löberöd(152181)_TMP.pdf 174.6 kB 2016-04-14 09.23
02a Medborgarförslag gc-väg Löberöd.pdf 51.4 kB 2016-04-14 09.24
02 Handläggning av medborgatförslag om gång- och cykelväg i Löberöd.pdf 174.9 kB 2016-04-14 09.24
03a Medborgarförslag gc-väg Löberöd.pdf 44 kB 2016-04-14 09.24
03 Handläggning av medborgarförslag om gång- och cykelväg i Löberöd.pdf 174.5 kB 2016-04-14 09.24
04a Medborgarförslag hundrastgård Stockamöllan.pdf 825.7 kB 2016-04-14 09.24
04 Handläggning av medborgarförslag om hundrastgård i Stockamöllan.pdf 172.9 kB 2016-04-14 09.24
05a Medborgarförslag fria resor för pensionärer.pdf 502.8 kB 2016-04-14 09.24
05 Handläggning av medborgarförslag om fria resor för pensionärer på stadsbussarna.pdf 173.3 kB 2016-04-14 09.24
06a Medborgarförslag gc-väg till Granbacken Löberöd.pdf 1.8 MB 2016-04-14 09.24
06 Handläggning av medborgarförslag om gång- och cykelväg i Löberöd Granbacken.pdf 176.8 kB 2016-04-14 09.24
07a Förslag till beslut; Höjning av maxtaxan inom äldreomsorgen (4).pdf 79.8 kB 2016-04-14 09.24
07b Vård- och omsorgsnämndens beslut § 33, 2016.pdf 208.2 kB 2016-04-14 09.24
07c PM höjd maxtaxa.pdf 1.3 MB 2016-04-14 09.24
07 Kommunstyrelsens förslag till beslut § 45, 2016.pdf 711.8 kB 2016-04-14 09.24
08a Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 63, 2015 - Kopia.pdf 118.3 kB 2016-04-14 09.24
08b Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 9, 2016 - Kopia.pdf 103.8 kB 2016-04-14 09.24
08c Förslag till Eslövs miljömålsprogram med bilagor - Kopia.pdf 18.5 MB 2016-04-14 09.24
08d Checklista för årlig uppföljning av Eslövs kommuns miljömålsarbete - Kopia.pdf 14.9 MB 2016-04-14 09.24
08e Sammanställning inkomna svar och kommentarer - Kopia.pdf 11.4 MB 2016-04-14 09.24
08f Förslag till belsut; Eslövs Miljömålsprogram - Kopia.pdf 77.4 kB 2016-04-14 09.24
08 Kommunstyrelsens förslag till beslut § 43, 2016.pdf 894.2 kB 2016-04-14 09.24
09a Årsredovisning 2015 Räddningstjänsten Syd.pdf 1.4 MB 2016-04-14 09.24
09b Räddningstjänsten Syd Årsredovisning brev.pdf 33.5 kB 2016-04-14 09.24
09c Förslag till beslut; Årsredovisning Räddningstjänst Syd.pdf 31.5 kB 2016-04-14 09.24
09d Räddningstjänsten Syd, Revisionsberättelse, granskningsrapport.pdf 31.2 MB 2016-04-14 09.24
09 Kommunstyrelsens förslag till beslut § 47, 2016.pdf 314 kB 2016-04-14 09.24
10a Motion från F Ottsen (SD) och J Sandqvist (SD) om lokala ordningsföreskriter mot tigger.pdf 44.6 kB 2016-04-14 09.24
10b Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 33, 2016.pdf 298.6 kB 2016-04-14 09.24
10c Förslag till beslut; Yttrande över motion om lokal ordningsstadga mot tiggeri.pdf 78.6 kB 2016-04-14 09.24
10 Kommunstyrelsens förslag till beslut § 53, 2016.pdf 628.8 kB 2016-04-14 09.24
11a Motion från A Linander (C) Guldkant i tillvaron för vår äldre.pdf 31.9 kB 2016-04-14 09.24
11b Vård- och omsorgsnämndens beslut § 19, 2016.pdf 14.7 MB 2016-04-14 09.24
11c Kommunala Pensionärsrådes bestlut § 7, 2016.pdf 14.3 MB 2016-04-14 09.24
11d Förslag till beslut; Yttrande över motion med rubriken _Guldkant i tillvaron för våra äldre.pdf 81.2 kB 2016-04-14 09.24
11 Kommunstyrelsens förslag till beslut § 52, 2016.pdf 596.1 kB 2016-04-14 09.24
12a Ej slutbehandlade motioner april 2016.pdf 18.4 kB 2016-04-14 09.24
12b Förslag till beslut; Redovisning ej slutbehandlade motioner.pdf 70.3 kB 2016-04-14 09.24
12 Kommunstyrelsens förslag till beslut § 55, 2016.pdf 253.7 kB 2016-04-14 09.24
13a Medborgarförslag redovisning april 2016.pdf 39.4 kB 2016-04-14 09.24
13b Förslag till beslut; Redovisning medborgarförslag april 2016.pdf 71.3 kB 2016-04-14 09.24
13 Kommunstyrelsens förslag till beslut § 54, 2016.pdf 289.6 kB 2016-04-14 09.24

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler