Eslövs kommun logotyp

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 20 juni 2016

Sammanträdet hålls i A-salen i Medborgarhuset i Eslöv klockan 18.00.

Utdrag ur kallelse/föredragningslista:

1. Information från Ringsjöns Vattenråd                      

2. Beslut i medborgarförslag: Barn vars vårdnadshavare blir arbetslös och har rätt till a-kassa skall ha rätt till fritidshemsplats                 KS.2015.053

3. Handläggning av medborgarförslag om åretruntöppen restaurang vid Trollsjön samt bro över densamma                                       KS.2016.0313 

4. Handläggning av medborgarförslag om att förbjuda rökning vid kommunens evenemang                                                      KS.2016.0328 

5. Handläggning av medborgarförslag rörande fortsättning av cykelvägen längs väg 104 från Gårdstånga busshållplats                          KS.2016.0332

6. Förslag till nytt hälso- och sjukvårdsavtal                           KS.2015.0323

7. Vårprognos 2016                                                              KS.2016.0255

8. Årsbokslut och revisionsberättelse 2015 för Finsam MittSkåne samt beviljande av ansvarsfrihet                                                   KS.2016.0285

9. Årsredovisning 2015 för Sundelius stiftelser samt beviljande av ansvarsfrihet                                                                       KS.2016.0322

10. Höjda anläggningsavgifter i Eslövs kommun enligt förslag från VA SYD, återremitterat ärende                                                           KS.2015.0369

11. Gränser för verksamhetsområde för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Eslövs kommun                                  KS.2016.0323

12. Måltidspolicy för Eslövs kommun                                      KS.2016.0130

13. Risk- och sårbarhetsanalys Eslövs kommun 2016              KS.2016.0086

14. Slutreglering av exploateringsavtal beträffande Rådjuret 1 med flera KS.2008.0384

15. Motion från F Ottesen (SD) och M Jensen (SD) om ursprungsmärkning av matsedlar                                                                            KS.2015.0469

16. Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande från F Ottesen (SD) gällande betalning från Migrationsverket                         KS.2016.0311
 
17. Anmälningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
00 Kallelse Kommunfullmäktige 2016-06-20.pdf 163.1 kB 2016-06-10 16.28
02a Medborgarförslag rätt till fritidshemsplats.pdf 54.8 kB 2016-06-10 16.28
02b Kommunfullmäktiges beslut § 165, 2015.pdf 49.5 kB 2016-06-10 16.28
02c Barn- och familjenämndens beslut § 44, 2016.pdf 89.9 kB 2016-06-10 16.28
02d Förslag till beslut; Medborgarförslag om att barn vars vårdnadshavare blir arbetslös ska ha rätt till fritidshemsplats(156764)_TMP.pdf 185.5 kB 2016-06-10 16.28
02e Kommunstyrelsens förslag till beslut § 85, 2016, utkast.pdf 59.5 kB 2016-06-10 16.28
03a Medborgarförslag Restaurang året runt Trollsjön.pdf 39.9 kB 2016-06-10 16.28
03b Förslag till handläggning av medborgarförslag om restaurang året runt samt byggnation av bro vid Trollsjön.pdf 174.4 kB 2016-06-10 16.28
04a Medborgarförslag Förbjuda rökning vid kommunens evenemang.pdf 54.8 kB 2016-06-10 16.28
04b Förslag till handläggning av medborgarförslag om att kommunens evenemang ska vara rökfria.pdf 175.3 kB 2016-06-10 16.28
05a Medborgarförslag Fortsättning av cykelvägen längs väg 104.pdf 62.6 kB 2016-06-10 16.28
05b Förslag till handläggning av medborgarförslag om utbyggnad av gång- och cykelvägen utmed väg 104.pdf 178 kB 2016-06-10 16.28
06a Beslut från Kommunförbundet Skånes styrelse.pdf 34.4 kB 2016-06-10 16.28
06b Avtal om ansvarsfördelning och utveckling Hälso- och sjukvården i Skåne.pdf 432 kB 2016-06-10 16.28
06c Bilagor Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne 2016-01-19.pdf 2.2 MB 2016-06-10 16.28
06d Vård- och omsorgsnämndens beslut § 52, 2016.pdf 76.5 kB 2016-06-10 16.28
06e Vård och Omsorgs förslag till beslut.pdf 254.3 kB 2016-06-10 16.28
06f Förslag till beslut; Avtal om ansvarsfördelning, samverkansformet och gemensam utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne.pdf 175.7 kB 2016-06-10 16.28
06g Kommunstyrelsens förslag till beslut § 76, 2016 utkast.pdf 40.4 kB 2016-06-10 16.28
07a Vårprognos 2016-04-30.pdf 535.4 kB 2016-06-10 16.28
07b Förslag till beslut; Vårprognos 2016.pdf 199.7 kB 2016-06-10 16.28
07c Kommunstyrelsens förslag till beslut § 89, 2016 utkast.pdf 147.1 kB 2016-06-10 16.28
08a Följebrev.pdf 128.2 kB 2016-06-10 16.28
08b Årsbokslut 2015 samt Revisionsberättelse 2015 Finsam.pdf 17.7 MB 2016-06-10 16.28
08c Förslag till beslut; Godkännande av årsredovisning 2015.pdf 174.1 kB 2016-06-10 16.28
08d Kommunstyrelsens förslag till beslut § 91, 2016, utkast.pdf 26.4 kB 2016-06-10 16.28
09a Årsredovisning för Selma Sundelius julgåvestiftelsen inklusver förvaltningsberättelse och revisionsberättelse.pdf 43.1 kB 2016-06-10 16.28
09b Årsredovisning för Selma Sundelius utbildningsstiftelse inklusive förvaltningsberättelse och revisionsberättelse.pdf 85.9 kB 2016-06-10 16.28
09c Årsredovisning för Magnus och Bengta Sundelius donationsstiftelse inklusive förvaltningsberättelse och revisionsberättelse.pdf 79.4 kB 2016-06-10 16.28
09d Förslag till beslut; Godkännande av årsredovisningar samt beviljande av ansvarsfrihet för 2015 Sundelius stiftelser.pdf 164.8 kB 2016-06-10 16.28
09e Kommunstyrelsens förslag till beslut § 90, 2016, utkast.pdf 23.7 kB 2016-06-10 16.28
10a Kommunfullmäktiges beslut § 150, 2015.pdf 167.9 kB 2016-06-10 16.28
10b Informationsbrev.pdf 182.7 kB 2016-06-10 16.28
10c Förslag till beslut; VA SYD - förslag till höjda anläggningsavgifter.pdf 188.1 kB 2016-06-10 16.28
10e Kommunstyrelsens förslag till beslut § 87, 2016, utkast.pdf 79.3 kB 2016-06-10 16.28
11a Hemställan.pdf 458.7 kB 2016-06-10 16.28
11b Ägarnämnd protokoll 2016-03-11.pdf 2 MB 2016-06-10 16.28
11c Karta.pdf 1.1 MB 2016-06-10 16.28
11d Förslag till beslut; Fastställande av beslut om gränser för verksamhetsområde för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Eslövs kommun(157664)_TMP.pdf 185.3 kB 2016-06-10 16.28
11e Kommunstyrelsens förslag till beslut § 86, 2016, utkast.pdf 51.3 kB 2016-06-10 16.28
12a Serviceförvaltningens förslag till beslut avseende ny Måltidspolicy.pdf 12.6 MB 2016-06-10 16.28
12b Serviceförvaltningens förslag till Måltidspolicy.pdf 1.7 MB 2016-06-10 16.28
12c Servicenämndens beslut § 35, 2016.pdf 1.2 MB 2016-06-10 16.28
12d Förslag till beslut; Måltidspolicy för Eslövs kommun.pdf 183.7 kB 2016-06-10 16.28
12e Kommunstyrelsens förslag till beslut § 83, 2016, utkast.pdf 100.8 kB 2016-06-10 16.28
13a Förslag till beslut; Risk- och sårbarhetsanalys Eslövs kommun 2016.pdf 1019.9 kB 2016-06-10 16.28
13b Risk- och sårbarhetsanalys 2016.pdf 7.2 MB 2016-06-10 16.28
13c Förslag till beslut; Risk- och sårbarhetsanalys.pdf 72 kB 2016-06-10 16.28
13d Kommunstyrelsens förslag till beslut § 77, 2016, utkast.pdf 58.5 kB 2016-06-10 16.28
14a Exploateringsavtal mellan Dagon Fastigheter AB och Eslövs kommun.pdf 1.3 MB 2016-06-10 16.28
14b Förslag till slutreglering av exploateringsavtal mellan Dagon Fastigheter AB, numera Klövern Niklas AB i Nyköping, och Eslövs kommun(157733)_TMP.pdf 74.6 kB 2016-06-10 16.28
14c Bilaga 1_1 till förslag till slutreglering av exploateringsavtal mellan Dagon Fastigheter AB, numera Klövern Niklas AB i Nyköoing, och Eslövs kommun(157734)_TMP.pdf 112 kB 2016-06-10 16.28
14d Bilaga 1_2 till förslag till slutreglering av exploateringsavtal mellan Dagon Fastigheter AB, numera Klövern Niklas AB i Nyköoing, och Eslövs kommun(157735)_TMP.pdf 235.2 kB 2016-06-10 16.28
14e Förslag till beslut; Slutreglering av exploateringsavtal beträffande Rådjuret 1 m.fl..pdf 190.1 kB 2016-06-10 16.28
14f Kommunstyrelsens förslag till beslut § 84, 2016, utkast.pdf 78.7 kB 2016-06-10 16.28
15a Motion om ursprungsmärkning av matsedlar.pdf 49.9 kB 2016-06-10 16.28
15b Barn- och familjenämnden beslut § 43, 2016.pdf 102.4 kB 2016-06-10 16.28
15c Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 42, 2016.pdf 1.8 MB 2016-06-10 16.28
15d Servicenämdens beslut § 25, 2016.pdf 89 kB 2016-06-10 16.28
15e Förslag till beslut; Yttrande över motion om ursprungsmärkning av matsedlar.pdf 182.5 kB 2016-06-10 16.28
15f Kommunstyrelsens förslag till beslut § 93, 2016, utkast.pdf 58.1 kB 2016-06-10 16.28
16a Interpellation gällande betalning från Migrationsverket.pdf 842.3 kB 2016-06-10 16.28

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler