Eslövs kommun logotyp

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 19 december 2016

Sammanträdet hålls i A-salen i Medborgarhuset i Eslöv klockan 18.00. Sammanträdet inleds med julkonsert från Kulturskolan

Utdrag ur kallelse/dagordning:

1.Val av justerare

2. Antagande av renhållningstaxa 2017 för kommunerna Eslöv Höör och Hörby (KS.2016.0515)

3. Borgenram för Eslövs Industrifastigheter AB och dotterbolag (KS.2016.0579)

4. Antagande av taxa för uttag av parkeringsavgift i Eslövs tätort (KS.2014.0089)

5. Revidering av Plan- och bygglovstaxan (KS.2016.0550)

6. Revidering av reglementet om ekonomiska förmåner till förtroendevalda (KS.2016.0576)

7. Antagande av bostadsförsörjningsprogram (KS.2015.0386)

8. Medborgarförslag rörande omklädningsrum och kiosk till Gräshallen (KS.2016.0123)

9. Motion från Fredrik Ottesen (SD) och Johan Sandqvist (SD) Ansökan till AMIF, arbeta vidare med inriktning på återvändare (KS.2016.0329)

10. Motion från Håkan Larsson (MP) om att upphanda animaliska produkter från djur som inte ätit GMO-foder (KS.2016.0250)

11. Val av ledamöter och ersättare till Nämnden för arbete och försörjning för perioden 2017- 2018 (KS.2016.0618)

12. Val av ledamöter och ersättare till Barn- och familjenämnden för periioden 2017-2018 (KS.2016.0619)

13. Val av ledamöter och ersättare till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för perioden 2017-2018 (KS.2016.0620)

14. Val av ledamöter och ersättare till Kultur- och fritidsnämnden för perioden 2017-2018 (KS.2016.0621)

15. Val av ledamöter och ersättare till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för perioden 2017- 2018 (KS.2016.0622)

16. Val av ledamöter och ersättare till Servicenämnden för perioden 2017-2018 (KS.2016.0623)

17. Val av ledamöter och ersättare till Vård- och omsorgsnämnden 2017-2018 (KS.2016.0624)

18. Val av ledamöter och ersättare till Eslövs Föreläsningsförening för perioden 2017-2018 (KS.2016.0625)

19. Anmälningar för kännedom

20. Anmälan av interpellation från Therese Andersson (MP) till Barn- och familjenämndens ordförande om hur nämnden säkerställer hjälp och stöd enligt socialtjänstlagen (KS.2016.0603)

21. Anmälan av interpellation från Therese Andersson (MP) till Vård- och omsorgsnämndens ordförande om hur nämnden säkerställer hjälp och stöd enligt socialtjänstlagen (KS.2016.0602)

22. Anmälan av interpellation från Therese Andersson (MP) till kommunstyrelsens ordförande angående barns rätt i samhället (KS.2016.0616)Kallelser publiceras som en samlingspdf per kallelse. I pdfen finns bokmärken för att du ska kunna navigera mellan ärendena.

Läs här hur du tar fram bokmärkenaPDF (pdf, 219.2 kB)


Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KF 2016-12-19 med tillhörande handlingar.pdf 15.8 MB 2016-12-15 08.54

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler