Eslövs kommun logotyp

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 30 november 2015

Sammanträdet hålls i A-salen i Medborgarhuset i Eslöv klockan 16.00. Observera tiden.

Utdrag ur kallelse/dagordning:
1. Medborgarförslag om seniorkort på bussar och tåg till icke färdtjänstberättigade (KS.2015.0300)

2. Medborgarförslag om gratis Jojo kort för äldre över 80 år (KS.2015.0398)

3. Budget 2016 samt flerårsplan 2017-2018 inklusive investerings- och exploateringsbudget samt skattesats 2016 (KS.2015.0248)

4. Förslag till ny taxekonstruktion och höjda anläggningsavgifter för vatten och avlopp i Eslövs kommun samt delegering enligt 34 § lag (2006:412) om allmänna vattentjänster
(KS.2015.0369)

5. Förslag att utföra mat- och vissa elevtransporter i kommunal regi (KS.2015.0422)

6. Renhållningstaxa 2016 för kommunerna Eslöv Höör och Hörby (KS.2015.0471)

7. Motion från Bertil Jönsson (NKE) samt Göran Windén (NKE) Projektbidrag för föreningsdriven verksamhet inom områdena integration, jämställdhet och särskilda ungdomssatsningar (KS.2015.0048)

8. Motion från Fredrik Ottesen (SD) och Marlen Jensen (SD) om att utreda kostnadstäckning från Migrationsverket (KS.2015.0181)

9. Remittering av motion från Håkan Svensson-Sixbo (V) Inför 6-timmars arbetsdag inom äldreomsorgen! (KS.2015.0567)

10. Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande angående remiss över regionalt trafikförsörjningsprogram för Skåne 2016 (KS.2015.0579)

11. Val av förste vice ordförande i kommunfullmäktige efter Peter Melinder (M) (KS.2015.0503)

12. Val av ledamöter i demokratiutredning (KS.2014.0556)

13. Avsägelse från Farid Albahadli (MP) från uppdrag som nämndeman i Lunds tingsrätt samt val därav (KS.2015.0461)

14. Val av ledamot i stiftelsen Gamlegård i Billinge efter framlidne Sven Ehnberg (KS.2015.0481)

15. Avsägelse från Anita Kerwall (M) från uppdrag som ersättare i Nämnden för arbete och försörjning samt val därav (KS.2015.0571)

16. Anmälningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
00 Kallelse Kommunfullmäktige 2015-11-30.pdf 143.4 kB 2015-11-18 15.58
01a Medborgarförslag som seniorkort på bussar och tåg till icke färdtjänstberättigade.pdf 64.3 kB 2015-11-18 15.58
01b Förslag till beslut; Yttrande över medborgarförslag om seniorkort på bussar och tåg.pdf 82.1 kB 2015-11-18 15.58
01c Motion angående avgiftsfrita resor för äldre inklusive nämndernas beslut.pdf 457.1 kB 2015-11-18 15.58
01d Kommunstyrelsens beslut § 125, 2015.pdf 76.2 kB 2015-11-18 15.58
01e Kommunfullmäktiges beslut § 117, 2015.pdf 134.2 kB 2015-11-18 15.58
01f Kommunstyrelsens förslag till beslut.pdf 79 kB 2015-11-18 15.58
02a Medborgarförslag om gratis Jojo-kort för äldre över 80 år.pdf 61.7 kB 2015-11-18 15.58
02b Kommunfullmäktiges beslut § 104, 2015.pdf 47.4 kB 2015-11-18 15.58
02c Motion om avgiftsfria resor för äldre inklusive nämndernas beslut samt beslut återremiss.pdf 531.5 kB 2015-11-18 15.58
02d Kommunstyrelsens beslut § 125, 2015.pdf 76.2 kB 2015-11-18 15.58
02e Kommunfullmäktiges beslut § 117, 2015.pdf 134.2 kB 2015-11-18 15.58
02f Förslag till beslut; Yttrande över medborgarförslag om gratis Jojo-kort för äldre.pdf 82 kB 2015-11-18 15.58
02g Kommunstyrelsens förslag till beslut.pdf 80.6 kB 2015-11-18 15.58
03a Styrande majoritets budgetförslag 2016, plan 2017-2018.pdf 1.1 MB 2015-11-18 15.58
03b Förslag till belsut; Förslag till budget och skattesats 2016 samt flerårsplan.pdf 73.3 kB 2015-11-18 15.58
03c Kommunstyrelsens förslag till beslut.pdf 62.1 kB 2015-11-18 15.59
03d Talarordning vid kommunfullmäktiges budgetsammanträde 2015.pdf 182.5 kB 2015-11-18 15.59
03e Sverigedemokraternas förslag.pdf 1.8 MB 2015-11-18 15.59
03f Centerpartiets förslag.pdf 142.3 kB 2015-11-18 15.59
03g Nya Kommunpartiet Eslövs förslag.pdf 409.4 kB 2015-11-18 15.59
04a VA SYD förslag till ny taxekonstrukton och höjda anläggningsavgifter i Eslövs kommun.pdf 44.9 MB 2015-11-18 15.59
04b Förslag till beslut; VA SYD förslag till ny taxekonstrukton och höjda anläggningsavgifter i Eslövs kommun (3).pdf 89.3 kB 2015-11-18 15.59
04c Kommunstyrelsens förslag till beslut.pdf 158.9 kB 2015-11-18 15.59
05a Servicenämndens beslut § 53, 2015.pdf 144.6 kB 2015-11-18 15.59
05b Barn- och familjenämndens beslut § 111,2015.pdf 152.9 kB 2015-11-18 15.59
05c Förslag till beslut; Förslag att utföra mat- och vissa elevtransporter i egen regi.pdf 81.3 kB 2015-11-18 15.59
05d Kommunstyrelsens förslag till beslut.pdf 73.7 kB 2015-11-18 15.59
06a Skrivelse från Merab.pdf 30 kB 2015-11-18 15.59
06b Förslag till renhållningstaxa 2016.pdf 301.8 kB 2015-11-18 15.59
06c Förslag till beslut; Renhållningstaxa 2016.pdf 74.6 kB 2015-11-18 15.59
07a Motion från B Jönsson (NKE) och G Windén (NKE) om projektbidrag för föreningsdriven verksamhet inom integration, jämställdhet och särskilda ungdomssatsningar.pdf 239.1 kB 2015-11-18 15.59
07b Kommunfullmäktiges beslut § 11, 2015.pdf 31.1 kB 2015-11-18 15.59
07c Kultur- och fritidsnämndens beslut § 62, 2015.pdf 94.2 kB 2015-11-18 15.59
07d Förslag till beslut; Motion angående projektbidrag för föreningsdriven verksamhet inom intregration, jämställdhet och särskilda ungdomssatsningar.pdf 83.9 kB 2015-11-18 15.59
07e Kommunstyrelsens förslag till beslut.pdf 61.1 kB 2015-11-18 15.59
08a Motion från F Ottesen (SD) och M Jensen (SD) om att utreda kostnadstäckning gällande ensamkommande barn.pdf 746.4 kB 2015-11-18 15.59
08b Nämndernas beslut.pdf 247.5 kB 2015-11-18 15.59
08c Yttrande över motion om att utreda kostnadstäckning från Migrationsverket.pdf 84 kB 2015-11-18 15.59
08d Kommunstyrelsens förslag till beslut.pdf 83.2 kB 2015-11-18 15.59
09a Motion om sex timmars arbetsdag.pdf 1.2 MB 2015-11-18 15.59
10a Fråga angående remiss över regionalt trafikförsörjningsprogram.pdf 181.5 kB 2015-11-18 15.59
11a Kommunfullmäktiges beslut § 144, 2015.pdf 22.3 kB 2015-11-18 15.59
12a Val av ledamöter i demokratiutredning.pdf 114.8 kB 2015-11-18 15.59
14a Kommunfullmäktiges beslut § 143, 2015.pdf 20.1 kB 2015-11-18 15.59

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler