Eslövs kommun logotyp

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 30 mars 2015

Sammanträdet hålls i A-salen i Medborgarhuset i Eslöv klockan 18.00.

Utdrag ur kallelse/föredragningslista:

1  Eslöv - årets folkhälsokommun 2014. Svensk förening för Folkhälsoarbete informerar

2  Kommunalt partnerskap med Lugazi, Uganda - information  

3  Årsredovisning 2014 inklusive sammanställd redovisning samt ansvarsprövning (KS.2015.0067)

4  Ekonomistyrprinciper för mandatperioden (2014.0641)

5  Överlåtelse av fastighetsaktiebolaget Gäddan till Eifab, godkännande av reviderad bolagsordning för Gäddan samt försäljning av Kopparhästen 4, brandstationen (KS.2015.0092)

6  Val av ledamöter till Fastighetsaktiebolaget Gäddan samt val av revisor med ersättare
(KS.2015.0126)

7  Ändring av antal styrelseledamöter i Kristineberg Fastigheter i Eslöv AB (KS.2015.0121)

8  Ändring av antal styrelseledamöter i Kvarteret Eslöv Slaktaren AB (KS.2015.0122)

9  Avsägelse från Johan Sandqvist (SD) från uppdrag som ledamot i Mellanskånes Renhållnings AB (KS.2015.0120)

10  Avsägelse från Jonas Falck (M) från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och förste vice ordförande i Barn- och familjenämnden  (KS.2015.0133)

11  Anmälningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
00 Kallelse Kommunfullmäktige 2015-03-30.pdf 116.9 kB 2015-03-17 17.40
03 Kommunstyrelsens förslag § 38, 2015 ojusterat.pdf 507.2 kB 2015-03-17 17.40
03a Årsredovisning 2014 för Eslövs kommun till kommunfullmäktige.pdf 2 MB 2015-03-18 15.54
03b Förslag till beslut; Årsredovisning 2014.pdf 107.3 kB 2015-03-17 17.41
03c Revisionsberättelse med redogörelse 2014.pdf 244.4 kB 2015-03-17 17.41
03d Revisionsrapport 2014 EY.pdf 589 kB 2015-03-17 17.41
03e Granskningsrapporter kommunala bolag.pdf 746.1 kB 2015-03-17 17.41
04 Kommunstyrelsens förslag § 38, 2015 ojusterat.pdf 688.2 kB 2015-03-17 17.41
04a Förslag till beslut; Ekonomiska styrprinciper.pdf 69.9 kB 2015-03-17 17.41
04b Ekonomiska styrprinciper för mandatperioden 2015-2018.pdf 74.9 kB 2015-03-17 17.41
05 Kommunstyrelsens förslag § 40, 2015 ojusterat.pdf 690.1 kB 2015-03-17 17.41
05a Förslag till beslut; Överlåtelse av Fastighets aktiebolaget Gäddan till Eifab...pdf 82.4 kB 2015-03-17 17.41
05b Protokoll Eifab.pdf 80.3 kB 2015-03-17 17.41
05c Skrivelse Eifab.pdf 62.3 kB 2015-03-17 17.41
05d Bolagsordning Gäddan.pdf 82.2 kB 2015-03-17 17.41
07 Kommunstyrelsens förslag § 36, 2015 ojusterat.pdf 382.5 kB 2015-03-17 17.41
07a Ändring av antalet styrelseledamöter i Kristineberg Fastigheter i Eslöv AB.pdf 105.8 kB 2015-03-17 17.41
08 Kommunstyrelsens förslag § 37, 2015 ojusterat.pdf 374.8 kB 2015-03-17 17.41
08a Ändring av antalet styrelseledamöter i Kvarteret Eslöv Slaktaren AB.pdf 105.3 kB 2015-03-17 17.41

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler