Eslövs kommun logotyp

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 27 april 2015

Sammanträdet hålls i A-salen i Medborgarhuset i Eslöv klockan 18.00. Sammanträdet kan även följas via webb-TV-sändning.

Utdrag ur föredragningslista:

1 Handläggning av medborgarförslag om bredare fritidsupplevelser i Trollsjöområdet (KS.2015.0187)

2 Energi och klimatplan 2015-2020 för Eslövs kommun (KS.2014.0649)

3 Personalbokslut 2014 (KS.2015.0070)

4 Godkännande av årsredovisning 2014 för Räddningstjänsten Syd samt beviljande av ansvarsfrihet (KS.2015.0150)

5 Redovisning av ej slutbehandlade motioner april 2015 (KS.2015.0134)

6 Redovisning av medborgarförslag april 2015 (KS.2015.0110)

7 Anmälan av motion från Fredrik Ottesen (SD) och Marlen Jensen (SD) om att utreda kostnadstäckning från Migrationsverket (KS.2015.0181)

8 Anmälan av motion från Fredrik Ottesen (SD) och Marlen Jensen (SD) om deltagande i sammanträden på distans (KS.2015.0182)

9 Val av förste vice ordförande och ersättare i Barn- och familjenämnden efter Jonas Falck (M) (KS.2015.0133)

10 Val av auktoriserad revisor med ersättare till stiftelsen Johnssons Minne för mandatperioden 2015-2018 (KS.2014.0601)

11  Anmälningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
00 Kallelse Kommunfullmäktige 2015-04-27.pdf 119.4 kB 2015-04-14 19.41
01 Förslag till handläggning av medborgarförslag om bredare fritidsupplevelser i Trollsjöområdet.pdf 172.5 kB 2015-04-14 19.41
01a Bekräftelse mottaget medborgarförslag.pdf 179.8 kB 2015-04-14 19.41
01b Medborgarförslag Trollsjöområdet.pdf 40.4 kB 2015-04-14 19.41
02 Kommunstyrelsens förslag § 51, 2015.pdf 767.3 kB 2015-04-14 19.41
02a Förslag till beslut; Energi- och klimatplan 2015-2020 för Eslövs kommun.pdf 80.7 kB 2015-04-14 19.41
02b Energi- och klimatplanen 2.0.pdf 945.1 kB 2015-04-14 19.41
02c Bilaga 1, Energi- och klimatplan 2.0.pdf 76.7 kB 2015-04-14 19.41
02d Bilaga 2, Energi- och klimatplan 2.0.pdf 108.3 kB 2015-04-14 19.41
02e Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 36, 2015.pdf 116.4 kB 2015-04-14 19.41
03 Kommunstyrelsens förslag § 49, 2015.pdf 329.1 kB 2015-04-14 19.41
03b Förslag till beslut, personalbokslut 2014.pdf 69.8 kB 2015-04-14 19.41
03b Personalbokslut 2014.pdf 661.9 kB 2015-04-14 19.41
04 Kommunstyrelsens förslag § 57, 2015.pdf 289.1 kB 2015-04-14 19.41
04a Förslag till beslut; Årsredovisning Räddningstjänst Syd.pdf 72.7 kB 2015-04-14 19.41
04b Räddningstjänsten Syd Årsredovisning skrvielse daterad 2015-03-12.pdf 30.7 kB 2015-04-14 19.41
04c Årsredovisning 2014 - Räddningstjänsten Syd.pdf 1.5 MB 2015-04-14 19.41
04d Revisionsrapport Räddningstjänsten Syd.pdf 1.9 MB 2015-04-14 19.41
05 Kommunstyrelsens förslag § 58, 2015.pdf 238.4 kB 2015-04-14 19.41
05a Redovisning ej slutbehandlade motioner april 2015.pdf 71.7 kB 2015-04-14 19.41
05b Ej slutbehandlade motioner april 2015.pdf 19.5 kB 2015-04-14 19.41
06 Kommunstyrelsens förslag § 59, 2015.pdf 311.9 kB 2015-04-14 19.41
06a Förslag till beslut, Redovisning medborgarförslag april 2015.pdf 73.3 kB 2015-04-14 19.41
06b Medborgarförslag redovisning april 2015.pdf 39.7 kB 2015-04-14 19.41
06c Barn- och familjenämndens belsut § 25, 2015.pdf 66.1 kB 2015-04-14 19.41
06d Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 23, 2015.pdf 72 kB 2015-04-14 19.41
06e Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 22, 2015.pdf 244.4 kB 2015-04-14 19.41
06f Servicenämndens beslut § 14, 2015.pdf 88.3 kB 2015-04-14 19.41
06g Kultur- och fritidsnämndens beslut § 23, 2015.pdf 98.9 kB 2015-04-14 19.41
07 Motion från SD om kostnadstäckning från Migrationsverket.pdf 746.4 kB 2015-04-14 19.41
08 Motion från SD om sammanträden på distans.pdf 706.8 kB 2015-04-14 19.41
10 Kommunfullmäktiges beslut § 195, 2014.pdf 28.4 kB 2015-04-14 19.41

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler