Eslövs kommun logotyp

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 26 oktober 2015

Sammanträdet hålls i A-salen i Medborgarhuset i Eslöv klockan 18.00.

Utdrag ur kallelse:

1 Handläggning av medborgarförslag om skatepark i Flyinge (KS.2015.0508)

2 Handläggning av medborgarförslag om att bygga en graffitivägg i Eslöv (KS.2015.0449)

3 Delårsrapport 2015 inklusive revisionsrapport och bedömning (KS.2015.0442)

4 Utvärdering av medborgarförslag samt inrättande av lokal demokratiberedning (KS.2014.0556)
5 Revidering av Program för Socialt Hållbar Utveckling (KS.2015.0415)

6 Uppföljning av Eslövs miljömål 2014 (KS.2015.0410)

7 Revidering av reglementet för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (KS.2015.0404)

8 Taxa enligt lagen om sprängämnesprekusorer (KS.2015.0405)

9 Justering av taxa gällande planbesked (KS.2015.0436)

10 Anmälan av interpellation till kommunstyrelsens ordförande om erbjudande av lån för anslutningskostnader till VA-nät (KS.2015.0477)

11 Beslut i motion från Bertil Jönsson (NKE) samt Göran Windén (NKE) angående förbättrad trafiksäkerhet i Hunneberga (KS.2014.0513)

12 Remittering av motion från Fredrik Ottesen (SD) och Marlene Jensen (SD) om ursprungsmärkning av matsedlar inom skolan (KS.2015.0469)

13 Redovisning av ej slutbehandlade motioner oktober 2015 (KS.2015.0134)

14 Redovisning av medborgarförslag oktober 2015 (KS.2015.0110)

15 Val av nämndemän i Lunds tingsrätt för perioden 2016-2019 (KS.2015.0461)

16 Val av ersättare i Barn- och familjenämnden efter Ann Ahlzén Wikberg (S) (KS.2015.0302)

17 Val av ledamot i stiftelsen Gamlegård i Billinge efter framlidne Sven Ehnberg (S) (KS.2015.0481)

18 Avsägelse från Peter Melinder (M) från uppdrag som kommunfullmäktiges förste vice ordförande samt val därav (KS.2015.0503)

19 Anmälningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
00 Kallelse Kommunfullmäktige 2015-10-26.pdf 131.8 kB 2015-10-15 10.36
01a Medborgarförslag om skatepark.pdf 49.5 kB 2015-10-15 10.36
01b Bekräftelse inkommet medborgarförslag om skatepark.pdf 151.3 kB 2015-10-15 10.36
01c Förslag till handläggning medborgarförslag om skatepark.pdf 171.4 kB 2015-10-15 10.36
02a Medborgarförslag graffitivägg.pdf 719.9 kB 2015-10-15 10.36
02b Bekräftelse medborgarförslag om graffitivägg.pdf 153.3 kB 2015-10-15 10.36
02cFörslag till handläggning av medborgarförslag om uppförande av graffitivägg.pdf 173.5 kB 2015-10-15 10.36
03a Delårsrapport.pdf 1.1 MB 2015-10-15 10.36
03b Förslag till beslut; Delårsrapport.pdf 81.5 kB 2015-10-15 10.36
03c Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 97, 2015.pdf 35.5 kB 2015-10-15 10.36
03d Revisorernas bedömning.pdf 41.5 kB 2015-10-15 10.36
03e Revisionsrapport.pdf 151.6 kB 2015-10-15 10.36
03f Kommunstyrelsens förslag till beslut § 138,2015.pdf 75.5 kB 2015-10-15 10.36
04a Förslag till beslut; Utvärdering efter införande av medborgarförslag.pdf 81.3 kB 2015-10-15 10.36
04b Utvärdering efter införande av medborgarförslag.pdf 116.5 kB 2015-10-15 10.36
04c Kommunfullmäktiges beslut § 110, 2012.pdf 104.4 kB 2015-10-15 10.36
04d Servicenämndens beslut § 3, 2015.pdf 90.6 kB 2015-10-15 10.36
04e Barn- och familjenämndens beslut § 24, 2015.pdf 38 kB 2015-10-15 10.36
04f Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 23, 2015.pdf 49.9 kB 2015-10-15 10.36
04g Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 16, 2015.pdf 37.1 kB 2015-10-15 10.36
04h Kultur- och fritidsnämndens beslut § 7, 2015.pdf 38.7 kB 2015-10-15 10.36
04i Vård- och omsorgsnämndens beslut § 23, 2015.pdf 40.3 kB 2015-10-15 10.36
04j Kommunstyrelsens förslag § 145, 2015(135820)_TMP.pdf 91.3 kB 2015-10-15 10.36
05a Program för socialt hållbar utveckling 2015-2019.pdf 220.3 kB 2015-10-15 10.36
05b Förslag till beslut; Revidering av program för socialt hållbar utveckling.pdf 79.5 kB 2015-10-15 10.36
05c Protokoll 2015-09-24 RHT.pdf 143.9 kB 2015-10-15 10.36
05d Program för socialt hållbar utveckling 2015-2019.pdf 685.2 kB 2015-10-15 10.36
05e Kommunstyrelsens förslag § 132, 2015.pdf 44.2 kB 2015-10-15 10.36
06a Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut §83, 2015.pdf 49 kB 2015-10-15 10.36
06b Miljömagasinet Nr 1, våren 2015.pdf 1.3 MB 2015-10-15 10.36
06c Förslag till beslut; Uppföljning av Eslövs miljömål 2014.pdf 72.5 kB 2015-10-15 10.36
06d Kommunstyrelsens förslag § 136, 2015.pdf 32.9 kB 2015-10-15 10.36
07a Förslag till beslut; Revidering av reglementet för Miljö- och samhälllsbyggnadsnämnden.pdf 101.6 kB 2015-10-15 10.36
07b Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut §56, 2015 inklusive tjänsteskrivelse.pdf 308.5 kB 2015-10-15 10.36
07c Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting.pdf 350.2 kB 2015-10-15 10.36
07d Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 74, 2015.pdf 75.4 kB 2015-10-15 10.36
07e Kommunstyrelsens förslag § 142, 2015.pdf 75.7 kB 2015-10-15 10.36
08a Taxa enligt lagen om sprängämnesprekursorer.pdf 33.5 kB 2015-10-15 10.36
08b Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 75, 2015.pdf 107.8 kB 2015-10-15 10.36
08c Cirkulär Sveriges Kommuner och Landsting.pdf 353.1 kB 2015-10-15 10.36
08d Förslag till beslut; Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer.pdf 77.9 kB 2015-10-15 10.36
08e Kommunstyrelsens förslag § 141, 2015.pdf 33.9 kB 2015-10-15 10.36
09a Förslag till beslut; Begäran om justering av taxa gällande planbesked.pdf 163.6 kB 2015-10-15 10.36
09b Kommunstyrelsens förslag § 135, 2015.pdf 50.3 kB 2015-10-15 10.37
10a Interpellation om lån till VA-anslutningar.pdf 43.4 kB 2015-10-15 10.37
11a Motion från Bertil Jönsson (NKE) samt Göran Windén (NKE) förbättrad trakiksäkerhet i Hunneberga.pdf 181.2 kB 2015-10-15 10.37
11b Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 34, 2015.pdf 77.4 kB 2015-10-15 10.37
11c Förslag till beslut; Motion förbättrad trafiksäkerhet i Hunneberga.pdf 75.8 kB 2015-10-15 10.37
11d Kommunstyrelsens förslag § 144, 2015.pdf 45.8 kB 2015-10-15 10.37
12a Motion om ursprungsmärkning av matsedlar.pdf 49.9 kB 2015-10-15 10.37
13a Redovisning ej slutbehandlade motioner oktober 2015.pdf 18.5 kB 2015-10-15 10.37
13b Förslag till beslut; Redovisning ej slutbehandlade motioner oktober 2015.pdf 71.1 kB 2015-10-15 10.37
13c Kommunstyrelsens förslag § 147, 2015.pdf 20 kB 2015-10-15 10.37
14a Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 80, 2015 med Redovisning av medborgarförslag.pdf 153.6 kB 2015-10-15 10.37
14b Kultur- och fritidsnämndens beslut § 73, 2015med redovisning av medborgarförslag.pdf 694.7 kB 2015-10-15 10.37
14c Servicenämndens beslut § 58, 2015 med redovisning medborgarförslag.pdf 88.3 kB 2015-10-15 10.37
14d Förslag till beslut; Redovisning medborgarförslag oktober 2015.pdf 71.7 kB 2015-10-15 10.37
14e Medborgarförslag redovisning oktober 2015.pdf 35.1 kB 2015-10-15 10.37
15a Information kring val av nämndemän.pdf 64.1 kB 2015-10-15 10.37
16a Kommunfullmäktiges beslut § 121, 2015.pdf 23 kB 2015-10-15 10.37

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler