Eslövs kommun logotyp

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 25 maj 2015

Sammanträdet hålls i A-salen i Medborgarhuset i Eslöv klockan 18.00.

Utdrag ur kallelse/föredragningslista:

1  Handläggning av medborgarförslag angående renhållning av parkeringsplatser, gator, gångar på grönområde (KS.2015.0198)

2  Handläggning av medborgarförslag om att införa hastighetsgräns på Trehäradsvägen sträckan Bruksgatan-Västerlånggatan (KS.2015.0210)

3  Handläggning av medborgarförslag angående trafiksituation på Trehäradsvägen (KS.2015.0231)

4  Handläggning av medborgarförslag om införande av hastighetsgräns på del av Trehäradsvägen (KS.2015.0239)

5  Handläggning av medborgarförslag om farthinder på Hasslebrovägen, Stehag (KS.2015.0240)

6  Beslut i medborgarförslag om Bergaskolans aula (KS.2014.0352)

7  Beslut i medborgarförslag om att eventuellt riva Bergaskolans aula (KS.2014.0406)

8  Beslut i medborgarförslag om att bevara aulan på Bergaskolan (KS.2014.0437)

9  Välfärdsbokslut 2014 (KS.2015.0201)

10  Utbyggnadsplan för vatten och avlopp för Eslövs kommun, VA-planering (KS.2013.0033)

11  Gemensam organisation för besöksnäringen i MittSkåne (KS.2014.0451)

12  Riktlinjer avseende sponsring (KS.2014.0546)

13  Årsredovisning 2014 för Finsam MittSkåne, godkännande och ansvarsfrihet (KS.2015.0194)

14  Godkännande av bolagsordning för MJN Hotell i Borlänge AB, under namnändring till Eslövs Köpmannen 11 AB (KS.2015.0208)

15  Val av ledamöter i styrelsen för Eslövs Köpmannen 11 AB (KS.2015.0238)

16  Motion från L Nielsen (MP) och H Larsson (MP) om att motverka näthat och mobbing (KS.2014.0354)

17  Avsägelse Ulrika Johansson (C) från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige (KS.2015.0233)

18  Avsägelse från Fredrik Jönsson (SD) från uppdrag som ersättare i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (KS.2015.0243)

19  Anmälningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
00 Kallelse Kommunfullmäktige 2015-05-25.pdf 129.4 kB 2015-05-12 20.33
01a Medborgarförslag angående renhållnig.pdf 67.9 kB 2015-05-12 20.33
01b Bekräftelse inkommet medborgarförslag.pdf 181.1 kB 2015-05-12 20.33
01c Förslag till handläggning av medborgarförslag angående renhållning av parkeringsplatser, gator och gångar på grönområden(123974)_TMP.pdf 179.5 kB 2015-05-12 20.33
02a Medborgarförslag Inför hastighetsgräns på Trehäradsvägen sträckan Bruksgatan-Västerlånggatan.pdf 43.2 kB 2015-05-12 20.33
02b Bekräftelse mottaget medborgarförslag.pdf 182.5 kB 2015-05-12 20.33
02c Förslag till handläggning av medborgarförslag om hastighetssänkning på Trehäradsvägen.pdf 175.4 kB 2015-05-12 20.33
03a Meborgarförslag angående trafiksituationen på Trehäradsvägen.pdf 69.6 kB 2015-05-12 20.33
03b Bekräftelse mottaget medborgarförslag.pdf 181.3 kB 2015-05-12 20.33
03c Förslag till handläggning av medborgarförslag om trafiksituationen på Trehäradsvägen.pdf 175.1 kB 2015-05-12 20.33
04a Medborgarförslag inför hastighetsgräns del av Trehäradsvägen.pdf 40.3 kB 2015-05-12 20.33
04b Bekräftelse mottaget medborgarförslag.pdf 180.9 kB 2015-05-12 20.33
04c Förslag till handläggning av medborgarförslag om hastighetssänkning på Trehäradsvägen.pdf 179 kB 2015-05-12 20.33
05a Medborgarförslag farthinder på Hasslebrovägen, Stehag.pdf 55 kB 2015-05-12 20.33
05b Bekräftelse mottaget medborgarförslag.pdf 181 kB 2015-05-12 20.33
05c Förslag till handläggning av medborgarförslag om farthinder på Hasslebrovägen i Stehag.pdf 174.1 kB 2015-05-12 20.33
06a Medborgarförslag om Bergaskolans aula.pdf 45.3 kB 2015-05-12 20.33
06b Servicenämndens beslut § 25, 2015.pdf 38.8 kB 2015-05-12 20.33
06c Kultur- och fritidsnämndes beslut § 44, 2015.pdf 41.2 kB 2015-05-12 20.33
06d Förslag till beslut; Yttrande över medborgarförslag att inte riva Bergaskolans aula.pdf 54.2 kB 2015-05-12 20.33
06e Kommunstyrelsens beslut § 76, 2015.pdf 509.9 kB 2015-05-12 20.33
07a Medborgarförslag felaktigt att eventuellt riva Bergaskolans aula.pdf 35.5 kB 2015-05-12 20.33
07b Servicenämndens beslut § 24, 2015 Medborgarförslag Bergaskolans aula.pdf 43 kB 2015-05-12 20.33
07c Kultur- och fritidsnämndens beslut § 43, 2015 Medborgarförslag Bergaskolans aula.pdf 43.7 kB 2015-05-12 20.33
07d Förslag till beslut; Yttrande över medborgarförslag om att inte riva Bergaskolans aula.pdf 78.6 kB 2015-05-12 20.33
07e Kommunstyrelsens beslut § 77, 2015.pdf 511.9 kB 2015-05-12 20.33
08a Medborgarförslag om att bevara aulan på Bergaskolan.pdf 41.1 kB 2015-05-12 20.33
08b Servicenämndens beslut § 26, 2015 Medborgaförslag bevara aulan på Bergaskolan.pdf 42.6 kB 2015-05-12 20.33
08c Kultur- och fritidsnämndens beslut § 45, 2015 Medborgarförslag bevara aulan på Bergaskolan.pdf 44.9 kB 2015-05-12 20.33
08d Förslag till beslut; Yttrande över medborgarförslag om Bergaskolans aula.pdf 54.9 kB 2015-05-12 20.33
08e Kommunstyrelsens beslut § 78, 2015.pdf 401.7 kB 2015-05-12 20.33
09a Välfärdsbokslut 2014.pdf 7.3 MB 2015-05-12 20.33
09b Förslag till beslut; Välfärdsbokslut 2014.pdf 73.1 kB 2015-05-12 20.33
09c Kommunstyrelsens beslut § 67, 2015.pdf 343.1 kB 2015-05-12 20.33
10a VA-utbyggnadsplan.pdf 1.2 MB 2015-05-12 20.33
10b VA-översikt.pdf 9.5 MB 2015-05-12 20.33
10c Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 171, 2014.pdf 145.8 kB 2015-05-12 20.33
10d Remissvar VA SYD.pdf 22.3 kB 2015-05-12 20.33
10e Förslag till beslut; VA-utbyggnadsplan.pdf 86.1 kB 2015-05-12 20.33
10f Kommunstyrelsens beslut § 66, 2015.pdf 1.2 MB 2015-05-12 20.33
11a Förslag samverkansavtal.pdf 80.2 kB 2015-05-12 20.33
11b Förslag partnerskapsavtal.pdf 76.1 kB 2015-05-12 20.33
11c Destination MittSkåne-Interimsaktivitetsplan.pdf 27.4 kB 2015-05-12 20.33
11d Förslag till beslut; Förslag till gemensam organisation för besöksnäringen i MittSkåne.pdf 95.5 kB 2015-05-12 20.33
11e Kommunstyrelsens belut § 68, 2015.pdf 938.7 kB 2015-05-12 20.33
12a Riktlinjer avseende sponsring.pdf 100.8 kB 2015-05-12 20.33
12b Förslag till beslut; Riktlinjer avseende sponsring.pdf 73 kB 2015-05-12 20.33
12c Kommunstyrelsens beslut § 70, 2015.pdf 355.3 kB 2015-05-12 20.33
13a Följebrev Finsam.pdf 43.6 kB 2015-05-12 20.33
13b Årsbokslut 2014 och revisionsberättelse.pdf 2.7 MB 2015-05-12 20.33
13c Förslag till beslut; Finsam.pdf 72.1 kB 2015-05-12 20.33
13d Kommunstyrelsens beslut § 72, 2015.pdf 289.5 kB 2015-05-12 20.33
14a Skrivelse från Ebo genom bolagets VD Joakim Ahlin.pdf 173.2 kB 2015-05-12 20.33
14b Förslag till bolagsordning.pdf 105 kB 2015-05-12 20.33
14c Kommunledningskontorets förslag till beslut.pdf 186.5 kB 2015-05-12 20.33
14d Kommunstyrelsens beslut § 71, 2015.pdf 640.1 kB 2015-05-12 20.33
16a Motion från L Nielsen (MP) och H Larsson (MP) om att motverka näthat och mobbing.pdf 45.3 kB 2015-05-12 20.33
16b Kultur- och fritidsnämndens beslut § 37, 2015.pdf 70.6 kB 2015-05-12 20.33
16c Barn- och familjenämndens beslut § 47, 2015.pdf 1.2 MB 2015-05-12 20.33
16d Gymnasie- och vuxenubildningsnämndens beslut § 43, 2015.pdf 82.4 kB 2015-05-12 20.33
16e Förslag till beslut; Yttrande över motion om att moverka näthat och mobbning.pdf 82.5 kB 2015-05-12 20.33
16f kommunstyrelsens beslut § 75, 2015.pdf 742.5 kB 2015-05-12 20.33

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler