Eslövs kommun logotyp

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 23 februari 2015

Sammanträdet hålls i A-salen i Medborgarhuset i Eslöv klockan 19.00.

Utdrag ur kallelse/dagordning:

1  Kommunalt handlingsprogram för 2015-2018 (KS.2015.0031)

2  Revidering av ordförandearvoden och jourkompensation för myndighetsutövning (KS.2015.0019)

3  Utbetalning av partistöd för 2015 (KS.2015.0018)

4  Förändring av investeringsbudget; Anläggning av ny park i kvarteret Timmermannen
(KS.2010.0471)

5  Aktualitetsförklaring av översiktsplan (KS.2012.0202)

6  Inköps- och upphandlingspolicy för Eslövs kommun (KS.2014.0205)

7  Revidering av reglemente för Kultur- och fritidsnämnden (KS.2014.0648)

8  Ändring av klockslag för kommunfullmäktiges sammanträden (KS.2015.0063)

9  Anmälan av interpellation från Kerstin Brink (SD) till kommunstyrelsens ordförande gällande ensamkommande flyktingbarn (KS.2015.0013)

10  Anmälan av motion från Bertil Jönsson (NKE) och Göran Windén (NKE) Projektbidrag för föreningsdriven verksamhet inom områdena integration, jämställdhet och särskilda ungdomssatsningar (KS.2015.0048)

11  Val av förste vice ordförande i kommunfullmäktige efter Monica Lundeborg (M) (KS.2014.0635)

12  Val av ledamöter till styrelsen för Eslövs Bostads AB (KS.2014.0590)

13  Val av ledamöter till styrelsen för Kristineberg Fastigheter i Eslöv AB samt val av revisor
(KS.2014.0592)

14  Val av ledamöter till styrelsen för Kvarteret Eslöv Slaktaren AB samt val av revisor
(KS.2014.0593)

15  Val av ledamöter till styrelsen för Fastighetsaktiebolaget Gjutaren (under fusion) samt val av revisor (KS.2015.0058)

16  Val av ledamöter till styrelsen för Eslövs Industrifastigheter AB (KS.2014.0591)

17  Val av ledamöter till styrelsen för Kopparhästen AB samt val av revisor (KS.2014.0594)

18  Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för Fastighetsaktiebolaget Gäddan samt val av revisor (KS.2014.0595)

19  Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för Mellanskånes Renhållnings AB samt val av revisor (KS.2014.0596)

20  Val av ledamöter och ersättare för styrelsen till Kraftringen samt val av revisor (KS.2014.0597)

21  Val av styrelseledamöter, ersättare och revisorer för 2015 i Finsam MittSkåne (KS.2015.0055)

23  Anmälningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
01 Kommunstyrelsens förslag § 23, 2015, handlingsprogram(115949)_TMP.pdf 291.8 kB 2015-02-12 14.34
01a Förslag till beslut, Handlingsprogram.pdf 31.8 kB 2015-02-12 14.34
01b Handlingsprogram 2015-2018.pdf 866.8 kB 2015-02-12 14.34
02 Kommunstyrelsens förslag till beslut § 18, 2015, ordförandearvode(115947)_TMP.pdf 1.4 MB 2015-02-12 14.34
02a Revidering av ordförandearvode.pdf 77.8 kB 2015-02-12 14.34
02b Ersättningsbestämmelser från och med den 1 februari 2015.pdf 91.9 kB 2015-02-12 14.34
02c Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Eslövs kommun.pdf 23.1 kB 2015-02-12 14.34
03 Kommunstyelsens förslag till beslut § 19, 2015, partistöd(115951)_TMP.pdf 378.9 kB 2015-02-12 14.34
03a Förslag till beslut; Partistöd.pdf 41.8 kB 2015-02-12 14.34
04 Kommunstyrelsens förslag § 7, 2015.pdf 39.8 kB 2015-02-12 14.34
04a Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 108, 2014.pdf 49.3 kB 2015-02-12 14.34
05 Kommunstyrelsens förslag § 3, 2015.pdf 64.3 kB 2015-02-12 14.34
05a Förslag till beslut; Aktualitetsförklaring av översiktsplan.pdf 77.4 kB 2015-02-12 14.34
05b Aktualitetsförklaring översiktsplan 2001 med tillhörande fördjupningar av översiktsplan, 2014-12-17 med bilagor.pdf 6.9 MB 2015-02-12 14.34
06 Kommunstyrelsens förslag till beslut § 17, 2015 policy(115952)_TMP.pdf 1.1 MB 2015-02-12 14.34
06a Förslag till beslut; Förslag till Inköps- och upphandlingspolicy för Eslövs kommun.pdf 95.9 kB 2015-02-12 14.34
06b Inköps- och upphandlingspolicy för Eslövs kommun.pdf 81.4 kB 2015-02-12 14.34
07 Kommunstyrelsens förslag till beslut § 22, 2015, reglemente KoF(115948)_TMP.pdf 361.7 kB 2015-02-12 14.34
07a Förslag till beslut; Revidering av reglemente för Kultur- och fritidsnämnden.pdf 72.8 kB 2015-02-12 14.34
07b Kultur- och fritidsnämndens beslut § 98, 2014.pdf 757.8 kB 2015-02-12 14.34
07c Reglemente för Kultur- och fritidsnämnden.pdf 2.9 MB 2015-02-12 14.34
07d Tjänsteskrivelse Kultur och Fritid.pdf 861.2 kB 2015-02-12 14.34
09 Interpellation om ensamkommande barn.pdf 61.7 kB 2015-02-12 14.34
10 Motion om projektbidrag.pdf 239.1 kB 2015-02-12 14.34
21 Val till Finsam.pdf 235.3 kB 2015-02-12 14.34

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler