Eslövs kommun logotyp

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 15 juni 2015

Sammanträdet hålls i A-salen i Medborgarhuset i Eslöv klockan 18.00.

Utdrag ur kallelse/föredragningslista:

1  Handläggning av medborgarförslag om flaggning med regnbågsflagga (KS.2015.0278)

2  Handläggning av medborgarförslag om seniorkort på bussar och tåg till icke färdtjänstberättigade    (KS.2015.0300)

3  Vårprognos 2015 (KS.2015.0270)

4  Tilläggsbudget 2015 (KS.2015.0244)

5  Avgifter för hemvård och hemsjukvård inom ordinärt boende samt införande av hjälpmedelsabonnemang (KS.2015.0265)

6  Förändrad avgiftsnivå för maxtaxa avseende barnomsorgsavgift (KS.2015.0266)

7  Ändring av Eslövs kommuns författningssamling gällande taxa för felparkeringsavgifter (KS.2015.0152)

8  Utvärdering av ny organisation för Kommunledningskontoret (KS.2013.0556)

9  Mål för mandatperioden 2015-2018 (KS.2015.0234)

10  Upphävande av exploateringspolicy (KS.2015.0255)

11  Stadgar för byggnadsvårdspris (KS.2011.0363)

12  Motion från L Nielsen (MP) och H Larsson (MP) inrätta syn- och hörselinstruktör i kommunen (KS.2014.0383)

13  Godkännande av bolagsordning för Ebo (Eslövs bostad AB) Slaktaren 17 AB (KS.2015.0213)

14  Val av ledamöter till styrelsen för Ebo (Eslövs bostad AB) Slaktaren 17 AB (KS.2015.0306)

15  Godkännande av bolagsordning för Timmermannen Fastigheter AB (KS.2015.0212)

16  Val av ledamöter till styrelsen för Timmermannen Fastigheter AB (KS.2015.0307)

17  Godkännande av bolagsordning för Ebo (Eslövs bostad AB) Invest AB (KS.2015.0211)

18  Val av ledamöter till styrelsen för Ebo (Eslövs bostad AB) Invest AB (KS.2015.0308)

19  Val av ersättare i Finsam MittSkåne (KS.2014.0527)

20  Avsägelse från Fredrik Jönsson (SD) från uppdrag i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt val därav (KS.2015.0243)

21  Avsägelse från Ann Ahlzén Wikberg (S) från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i Barn- och familjenämnden samt val därav (KS.2015.0302)

22  Avsägelse från Jörgen Andersson (M) från uppdrag som ersättare i Räddningstjänsten Syd samt val därav (KS.2015.0303)

23 Avsägelse från Christian Persson-Granlund (M) från uppdrag som personlig ersättare i Merab och Haga Kvarn samt val därav (KS.2015.0310)                  
                                        
24  Anmälningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
00 Kallelse Kommunfullmäktige 2015-06-15.pdf 136.6 kB 2015-06-05 11.05
01a Medborgarförslag Flaggning stadshuset med regnbågsflaggor.pdf 612 kB 2015-06-05 11.05
01b Bekräftelsebrev.pdf 134.8 kB 2015-06-05 11.05
01c Förslag till handläggning av medborgarförslag om flaggning med regnbågsflagga.pdf 173.3 kB 2015-06-05 11.05
02b Bekräftelsebrev.pdf 140.7 kB 2015-06-05 11.05
02c Förslag till handläggning av medborgarförslag om gratis seniorkort till äldre(126071)_TMP.pdf 173.5 kB 2015-06-05 11.05
03 Kommunstyrelsens förslag § 100, 2015.pdf 61 kB 2015-06-05 11.05
03a Vårprognos 2015.pdf 815.1 kB 2015-06-05 11.05
03b Kommunledningskontorets förslag till beslut.pdf 80.9 kB 2015-06-05 11.05
04 Kommunstyrelsens förslag § 99, 2015.pdf 18.3 kB 2015-06-05 11.05
04a Tilläggsbudget 2015.pdf 220.4 kB 2015-06-05 11.05
05 Kommunstyrelsens förslag § 97, 2015.pdf 66.1 kB 2015-06-05 11.05
05a Vård- och omsorgsnämndens beslut § 41, 2015.pdf 49 kB 2015-06-05 11.05
05b Vård och Omsorgs förslag till beslut inklusive Avgifter inom ordinärt boende.pdf 513.9 kB 2015-06-05 11.05
05c Kommunledningskontorets förslag till beslut.pdf 70.6 kB 2015-06-05 11.05
06 Kommunstyrelsens förslag § 98, 2015.pdf 44.4 kB 2015-06-05 11.05
06a Barn- och familjenämndens beslut § 62, 2015.pdf 65.3 kB 2015-06-05 11.05
06b Barn och Utbildnings förslag till beslut; Maxtaxa.pdf 56.4 kB 2015-06-05 11.05
06c kommunledningskontorets förslag till beslut.pdf 72.5 kB 2015-06-05 11.05
07 Kommunstyrelsens förslag § 90, 2015.pdf 537.1 kB 2015-06-05 11.05
07a Transportsstyrelsens författningssamling.pdf 37.5 kB 2015-06-05 11.05
07b Eslövs kommuns författningssamling- Taxa felparkeringsavgifter 31A.pdf 43.7 kB 2015-06-05 11.05
07cFörslag till ändring av Eslövs kommuns författningssamling-felparkringsavgifter.pdf 42.3 kB 2015-06-05 11.05
07d Mijlö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 33, 2015.pdf 80.5 kB 2015-06-05 11.05
07e Kommunledningskontorets förslag till beslut.pdf 73.6 kB 2015-06-05 11.05
08 Kommunstyrelsens förslag § 95, 2015.pdf 754.2 kB 2015-06-05 11.05
08a Kommunfullmäktiges beslut § 7, 2014.pdf 81.9 kB 2015-06-05 11.05
08b Rapport - Uppöljning av omorganisation på Kommunledningskontorret.pdf 73.2 kB 2015-06-05 11.05
08c Kommunledningskontorets förslag till beslut.pdf 84.5 kB 2015-06-05 11.05
09a Handlingsprogram 2015-2018.pdf 866.8 kB 2015-06-05 11.05
09b Nämnden för arbete och försörjning beslut § 26, 2015.pdf 661.8 kB 2015-06-05 11.05
09c Arbete och Försörjning; förslag till beslut.pdf 9.7 MB 2015-06-05 11.05
09d Barn-och familjenämndens beslut § 65, 2015.pdf 48.7 kB 2015-06-05 11.05
09e Barn och Utbildning; förslag till beslut.pdf 5.5 MB 2015-06-05 11.05
09f Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 54, 2015.pdf 45.3 kB 2015-06-05 11.05
09g Barn och Utbildning; förslag till beslut.pdf 5.7 MB 2015-06-05 11.05
09h Kultur- och fritidsnämndens beslut § 54, 2015.pdf 35.3 kB 2015-06-05 11.05
09i Kultur och Fritid; förslag till beslut.pdf 5.9 MB 2015-06-05 11.05
09j Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 55,2015.pdf 65.3 kB 2015-06-05 11.05
09k Miljö och samhällsbyggnad; förslag till beslut.pdf 4.8 MB 2015-06-05 11.05
09 Kommunstyrelsens förslag § 96, 2015.pdf 687.8 kB 2015-06-05 11.05
09l Servicenämnden beslut § 40, 2015.pdf 38.3 kB 2015-06-05 11.05
09m Servicenämnden; förslag till beslut.pdf 5.7 MB 2015-06-05 11.05
09n Vård- och omsorgsnämnden beslut § 53, 2015.pdf 64.9 kB 2015-06-05 11.05
09o Vård och Omsorg; förslag till beslut.pdf 7.4 MB 2015-06-05 11.05
09p Överförmyndarnämndens beslut § 36, 2015.pdf 38 kB 2015-06-05 11.05
09q Överförmyndarnämnden beslut § 36, 2015.pdf 38 kB 2015-06-05 11.05
09r Kommunledningskontoret; förslag till beslut.pdf 3.4 MB 2015-06-05 11.05
09s Mål för kommunstyrelsen 2015-2018.pdf 123 kB 2015-06-05 11.05
09t Kommunledningskontorets förslag till beslut.pdf 77.3 kB 2015-06-05 11.05
10 Kommunstyrelsens förslag § 92, 2015.pdf 341.7 kB 2015-06-05 11.05
10a Exploateringspolicy för Eslövs kommun.pdf 84.8 kB 2015-06-05 11.05
10b Kommunledningskontorets förslag till beslut.pdf 73.3 kB 2015-06-05 11.05
11 Kommunstyrelsens förslag § 89, 2015.pdf 1009.5 kB 2015-06-05 11.05
11a Kommunfullmäktiges beslut § 140, 2012.pdf 55.2 kB 2015-06-05 11.05
11b Kommunstyrelsens beslut § 112, 2014.pdf 39.1 kB 2015-06-05 11.05
11c Kommunledningskontorets förslag till beslut.pdf 80.6 kB 2015-06-05 11.05
12 Kommunstyrelsens förslag § 101, 2015.pdf 64.7 kB 2015-06-05 11.05
12a Motion från L Nielsen (MP) och H Larsson (MP) inrätta syn- och hörselinstruktör i kommunen.pdf 46.2 kB 2015-06-05 11.05
12b Barn- och familjenämndes beslut § 46, 2015.pdf 1.4 MB 2015-06-05 11.05
12c Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 42, 2015.pdf 80.7 kB 2015-06-05 11.05
12d Vård- och omsorgsnämndens beslut § 58, 2015.pdf 133.8 kB 2015-06-05 11.05
12e Kommunledningskontorets förslag till beslut.pdf 83.2 kB 2015-06-05 11.05
13 Kommunstyrelsens förslag § 102, 2015.pdf 42 kB 2015-06-05 11.05
13a Protokoll från Ebos styrelsemöte den 18 februari 2015.pdf 9.3 MB 2015-06-05 11.06
13b Skrivelse från Ebo.pdf 32.1 kB 2015-06-05 11.06
13c Förslag bolagsordning Ebo Slaktaren 17.pdf 31 kB 2015-06-05 11.06
13d Kommunledningskontorets förslag till beslut.pdf 80.5 kB 2015-06-05 11.06
15 Kommunstyrelsens förslag § 103, 2015.pdf 42.9 kB 2015-06-05 11.06
15a Skrivelse från Ebo.pdf 32.2 kB 2015-06-05 11.06
15b Protokoll Ebos styrelsemöte.pdf 207.9 kB 2015-06-05 11.06
15c Förslag till bolagsordning för Timmermannen Fastigheter AB.pdf 31.2 kB 2015-06-05 11.06
15d Kommunledningskontorets förslag till beslut.pdf 80.1 kB 2015-06-05 11.06
17 Kommunstyrelsens förslag § 104, 2015.pdf 53 kB 2015-06-05 11.06
17a Protokoll från Ebos styrelsemöte den 18 februari 2015.pdf 9.3 MB 2015-06-05 11.06
17b Skrivelse från Ebo.pdf 32.2 kB 2015-06-05 11.06
17c Förslag till bolagsordning för Ebo Invest AB.pdf 30.6 kB 2015-06-05 11.06
17d Kommunledningskontorets förslag till beslut.pdf 80.3 kB 2015-06-05 11.06
19 Kommunfullmäktiges beslut § 71, 2015.pdf 14.2 kB 2015-06-05 11.06
20 Kommunfullmäktiges beslut § 70, 2015.pdf 12 kB 2015-06-05 11.06

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler