Eslövs kommun logotyp

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 14 december 2015

Sammanträdet hålls i A-salen i Medborgarhuset i Eslöv klockan 18.00.

Kommunfullmäktiges ordförande har med stöd av 5 kap. 11 § kommunallagen, om förkortad kungörelsetid, beslutat att lägga till Överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn som ärende 5 på föredragningslistan.

Utdrag ur kallelse/föredragningslista:

1. Handläggning av medborgarförslag; Barn vars vårdnadshavare blir arbetslös och har rätt till a-kassa skall ha rätt till fritidshemsplats (KS.2015.0583)

2. Handläggning av medborgarförslag; Förlängning/utökning av tätbebyggt område Marieholm/Reslöv (KS.2015.0590)

3. Revidering av reglementet om ekonomiska förmåner till förtroendevalda (KS.2015.0536)

4. Reviderad taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken (KS.2015.0530)

5. Överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn (KS.2015.0622)

6. Motion från B Jönsson (NKE) och G Windén (NKE) om framtagande av en bemötandeguide
(KS.2014.0623)

7. Motion från F Ottesen (SD) och M Jensen (SD) om deltagande i sammanträden på distans
(KS.2015.0182)

8. Motion från F Ottesen (SD) och M Jensen (SD) om införande av E-förslag i Eslövs kommun
(KS.2015.0259)

9. Motion från F Ottesen (SD) och M Jensen (SD) om införande av vårdhundar i Eslövs kommun
(KS.2015.0260)

10. Val av ledamöter och ersättare i Nämnden för arbete och försörjning för 2016-2018
(KS.2015.0603)

11. Val av ledamöter och ersättare i Barn- och familjenämnden för tiden 2016-2018
(KS.2015.0604)

12. Val av ledamöter och ersättare i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för tiden 2016-2018 (KS.2015.0605)

13. Val av ledamöter och ersättare i Kultur- och fritidsnämnden för tiden 2016-2018
(KS.2015.0606)

14. Val av ledamöter och ersättare i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för tiden 2016-2018
(KS.2015.0607)

15. Val av ledamöter och ersättare i Servicenämnden för tiden 2016-2018 (KS.2015.0608)

16. Val av ledamöter och ersättare i Vård- och omsorgsnämnden för tiden 2016-2018 (KS.2015.0609)

17. Val av ledamöter och ersättare i Eslövs föreläsningsförening för 2016 (KS.2015.0610)

18. Anmälningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
00 Kallelse Kommunfullmäktige 2015-12-14.pdf 137.5 kB 2015-12-10 14.09
01a Handläggning av medborgarförslag om rätt till fritidshemsplats(140129)_TMP.pdf 174.3 kB 2015-12-10 14.09
01b Bekräftelse mottaget medborgarförslag.pdf 188.8 kB 2015-12-10 14.09
01c Medborgarförslag, fritidshemsplats.pdf 54.8 kB 2015-12-10 14.09
02a Handläggning av medborgarförslag om förlängning_utökning av tätbebyggt område Marieholm_Reslöv.pdf 176.8 kB 2015-12-10 14.09
02b Bekräftelsebrev.pdf 155.5 kB 2015-12-10 14.09
02c Karta och bilder medborgarförslag Marieholm-Reslöv.pdf 19.5 MB 2015-12-10 14.09
02d Medborgarförslag tätbebyggt område Marieholm-Reslöv.pdf 74.1 kB 2015-12-10 14.09
03a Kommunstyrelsens arbetsutgivarutskotts beslut § 34, 2015 (Utkast).pdf 52.3 kB 2015-12-10 14.09
03b Tjänsteskrivelse; Revidering av reglementet om ekonomiska förmåner till förtroendevalda.pdf 76.7 kB 2015-12-10 14.09
03c Politikerarvoden 2015 i siffror.pdf 44.4 kB 2015-12-10 14.09
03d Jämförelse av politikerarvoden 2015.pdf 102.4 kB 2015-12-10 14.09
03 Kommunstyrelsens förslag § 171, 2015.pdf 528.4 kB 2015-12-10 14.09
04a Förslag till beslut; taxa Miljöbalken.pdf 71.7 kB 2015-12-10 14.09
04b Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 107, 2015.pdf 140.9 kB 2015-12-10 14.09
04c Förslag till taxa inkl bilagor.pdf 81.4 MB 2015-12-10 14.09
04d Förslag till taxa inkl bilagor (ändringar blåmarkerade).pdf 76.5 MB 2015-12-10 14.09
04 Kommunstyrelsens förslag § 178, 2015.pdf 275.7 kB 2015-12-10 14.09
05a Överenskommelse om blandade platser 2016.pdf 104.9 kB 2015-12-10 14.09
05b Brev till kommunerna angående fördelningstal 2016.pdf 304.4 kB 2015-12-10 14.09
05 Förslag till ny överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn.pdf 185.3 kB 2015-12-10 14.09
06a Förslag till beslut; Motion angående bemötandeguide.pdf 85 kB 2015-12-10 14.09
06b Kultur- och fritidsnämndens beslut § 52, 2015.pdf 35.5 kB 2015-12-10 14.09
06c Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 55, 2015.pdf 71.9 kB 2015-12-10 14.09
06d Barn- och familjenämndens beslut § 64, 2015.pdf 75 kB 2015-12-10 14.09
06e Överförmyndarnämndens beslut § 31, 2015.pdf 707.7 kB 2015-12-10 14.09
06f Vård- och omsorgsnämndens beslut § 59, 2015.pdf 97.6 kB 2015-12-10 14.09
06g Servicenämndens beslut § 35, 2015.pdf 69.4 kB 2015-12-10 14.09
06h Miljö- och samhällsbyggnadsnämndense beslut § 21, 2015.pdf 92.1 kB 2015-12-10 14.09
06i Kommunfullmäktiges beslut § 179, 2014.pdf 32.9 kB 2015-12-10 14.09
06j Motion från B Jönsson (NKE) och G Windén (NKE) angående bemötandeguide.pdf 121.2 kB 2015-12-10 14.09
06 Kommunstyrelsens förslag § 180, 2015.pdf 957.1 kB 2015-12-10 14.09
07a Förslag till beslut; Motion om deltagande på distans.pdf 82.2 kB 2015-12-10 14.09
07b Kommunfullmäktiges beslut § 43, 2015.pdf 24.8 kB 2015-12-10 14.09
07c Motion från F Ottesen (SD) och M Jensen (SD) om deltagande på distans.pdf 82.2 kB 2015-12-10 14.09
07 Kommunstyrelsens förslag § 181, 2015.pdf 669.4 kB 2015-12-10 14.09
08a Förslag till beslut Motion om införande av E-förslag.pdf 82.8 kB 2015-12-10 14.09
08b Kommunfullmäktiges beslut § 66, 2015.pdf 25.7 kB 2015-12-10 14.09
08c Motion från F Ottesen (SD) och M Jensen (SD) om införande av E-förslag i Eslövs kommun.pdf 37.1 kB 2015-12-10 14.09
08 Kommunstyrelsens förslag § 182, 2015.pdf 640.8 kB 2015-12-10 14.09
09a Förslag till beslut; Yttrande över motion från F Ottesen (SD) och M Jensen (SD) om införande av vårdhundar i vård och omsorg.pdf 79 kB 2015-12-10 14.09
09b Vård- och omsorgsnämndens beslut § 96, 2015.pdf 122.3 kB 2015-12-10 14.09
09c Motion från F Ottesen (SD) och M Jensen (SD) om införande av vårdhundar.pdf 67.9 kB 2015-12-10 14.09
09 Kommunstyrelsens förslag § 183, 2015.pdf 559.4 kB 2015-12-10 14.09

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler