Eslövs kommun logotyp

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde den 28 september 2015

Sammanträdet hålls i A-salen i Medborgarhuset i Eslöv klockan 18.00

1  Förslag till handläggning av medborgarförslag om övervakningskameror vid pendlarparkering i Hurva intill E22 (KS.2015.0425)

2  Förslag till handläggning av medborgarförslag om komplement till färdtjänst, ekonomiskt stöd för anskaffning och anpassning av motorfordon till personer med funktionsnedsättning; mobilitetsstöd (KS.2015.0345)

3  Förslag till handläggning av medborgarförslag om gratis Jojo-kort för äldre över 80 år (KS.2015.0398)

4  Förslag till handläggning av medborgarförslag om cykelbana/cykelväg/vägren mellan Stabbarp och Bosarp (KS.2015.0395)

5  Förslag till handläggning av medborgarförslag om att göra Trollsjöområdet mer attraktivt och välbesökt (KS.2015.0375)

6  Förslag till handläggning av medborgarförslag om att inrätta belysning på samtliga gångstråk i Trollsjöområdet

7  Förslag till handläggning av medborgarförslag om sänkt medelhastighet i Trollsjöområdet (KS.2015.0432)

8  Förslag till handläggning av medborgarförslag om att F-huset på Västra skolan i Eslöv byggs till på höjden

9  Förslag till handläggning av medborgarförslag gällande återinförande av biträdestjänster inom Vård och Omsorg med flera förvaltningar (KS.2015.0403)

10 Revidering av Eslövs kommuns biblioteksplan (KS.2015.0113)

11 Inbetalning av särskild medlemsinsats till Kommuninvest (KS.2015.0156)

12 Utökad investeringsbudget för projekt Solvägen och Trehäradvägen etapp 5 (KS.2015.0360)

13 Årsredovisning 2014 för Selma Sundelius stiftelser samt beviljande av ansvarsfrihet (KS.2015.0384)

14 Årsredovisning 2014 för Stiftelsen Gamlegård samt beviljande av ansvarsfrihet (KS.2015.0287)

15 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Varför valde Eslövs kommun att inte besvara denna viktiga enkät? (samordning och samverkan mot människohandel) (KS.2015.0329)

16 Beslut i motion från Håkan Svensson Sixbo (V) och Stefan Karlsson (V) om avgiftsfria resor för äldre (KS.2014.0155)

17 Remittering av motion från Anette Linander (C) Guldkant i tillvaron för våra äldre (KS.2015.0377)

18 Remittering av motion om att verka för namnsponsring Fredrik Ottesen (SD) och Johan Sandqvist (SD) (KS.2015.0330)

19 Remittering av motion om tiggeri från Fredrik Ottesen (SD) och Johan Sandqvist (SD)  (KS.2015.0331)

20 Val av ersättare i Barn- och familjenämnden efter Ann Ahlzén Wikberg (S) (ks 2015.0302)

21 Avsägelse från Malin Kauranen (S) från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, Kultur- och fritidsnämnden samt MERAB (KS.2015.0374)

22 Avsägelse från Jeanette Petersen (M) från uppdrag som ersättare i styrelsen för Finsam (KS.2015.0392)

23 Sammanträdestider 2016 för kommunfullmäktige (KS.2015.0427)

24 Kungörande av kommunfullmäktiges sammanträden 2016 (KS.2015.0428)

25 Anmälningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
00a Kallelse.pdf 148.5 kB 2015-09-16 15.04
01a Medborgarförslag övervakningskameror vid pendlarparkering i Hurva intill E22.pdf 61 kB 2015-09-16 15.04
01b Bekräftelsebrev.pdf 154.9 kB 2015-09-16 15.04
01c Förslag till handläggning av medborgarförslag om övervakningskameror vid pendlarparkering.pdf 174.4 kB 2015-09-16 15.04
02a Medborgarförslag komplement till färdtjänst ekonomiskt stöd för anskaffning och anpassning av motorfordon till personer med funktionsnedsättning; mobilitetsstöd.pdf 42.8 kB 2015-09-16 15.04
02b Bekräftelsebrev.pdf 146 kB 2015-09-16 15.04
02c Förslag till handläggning av medborgarförslag om mobilitetsstöd.pdf 173.7 kB 2015-09-16 15.04
03a Bekräftelsebrev.pdf 154.9 kB 2015-09-16 15.04
03b Förslag till handläggning av medborgarförslag om gratis Jojo-kort till äldre över 80 år.pdf 176.3 kB 2015-09-16 15.04
04a Medborgarförslag om cykelbana cykelväg vägren mellan Stabbarp och Bosarp.pdf 1.2 MB 2015-09-16 15.04
04b Bilagor till Medborgarförslag cykelbana cykelväg vägren.pdf 6.8 MB 2015-09-16 15.04
04c Bekräftelsebrev.pdf 156.1 kB 2015-09-16 15.04
04d Förslag till handläggning av medborgarförslag om cykelbana mellan Stabbarp och Bosarp.pdf 175.9 kB 2015-09-16 15.04
05a Medborgarförslag om att göra Trollsjöområdet mer attraktivt och välbesökt.pdf 41.6 kB 2015-09-16 15.04
05b Bekräftelsebrev.pdf 154.4 kB 2015-09-16 15.04
05c Förslag till handläggning av medborgarförslag om att göra Trollsjöområdet mer attraktivt.pdf 193.1 kB 2015-09-16 15.04
07a Medborgarförslag om sänkt medelhastighet i Trollsjöområdet.pdf 42.6 kB 2015-09-16 15.04
07b Bekräftelsebrev.pdf 154.3 kB 2015-09-16 15.04
07c Förslag till handläggning av medborgarförslag om sänkt hastighet i Trollsjöområdet.pdf 177.4 kB 2015-09-16 15.04
09a Medborgarförslag om återinförande av biträdestjänster inom Vård och Omsorg.pdf 62.1 kB 2015-09-16 15.04
09b Bekräftelsebrev.pdf 189.6 kB 2015-09-16 15.05
09g Förslag till handläggning av medborgarförslag om återinförande av biträdestjänster inom Vård och Omsorg(132270).pdf 177.1 kB 2015-09-16 15.05
10a Kommunstyrelsens förslag § 117, 2015.pdf 55.3 kB 2015-09-16 15.05
10b Tjänsteskrivelse Kultur och Fritid.pdf 713.5 kB 2015-09-16 15.05
10c Biblioteksplan.pdf 7.2 MB 2015-09-16 15.05
10d Barn- och familljenämndens beslut § 63, 2015.pdf 38 kB 2015-09-16 15.05
10e Gymnasie- och utbildningsnämndens beslut § 63, 2015.pdf 38.4 kB 2015-09-16 15.05
10f Kultur- och fritidsnämnden beslut § 3, 2015 Revidering av Eslövs kommuns biblioteksplan.pdf 41.9 kB 2015-09-16 15.05
10g Förslag till beslut; Yttrande över förslag till revidering av Eslövs kommuns biblioteksplan.pdf 81.1 kB 2015-09-16 15.05
11a Kommunstyrelsens förslag § 118, 2015.pdf 66.8 kB 2015-09-16 15.05
11b Information.pdf 310.5 kB 2015-09-16 15.05
11c Förfrågan.pdf 483.5 kB 2015-09-16 15.05
11d Förslag till beslut; Inbetalning särskild medlemsinsats Kommuninvest.pdf 81.4 kB 2015-09-16 15.05
12a Kommunstyrelsens beslut § 123, 2015.pdf 46 kB 2015-09-17 15.18
12b Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 72, 2015.pdf 4.7 MB 2015-09-17 15.18
12c Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 83, 2015.pdf 58.7 kB 2015-09-17 15.18
12d Kommunledningskontorets förslag till beslut.pdf 188.2 kB 2015-09-17 15.18
12e Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 87, 2015.pdf 112.3 kB 2015-09-17 15.18
13a Kommunstyrelsens förslag § 120, 2015.pdf 30.6 kB 2015-09-16 15.05
13b Årsredovisningar, förvaltningsberättelser.pdf 218.3 kB 2015-09-16 15.05
13c Förslag till beslut; Årsredovisning Selma Sundelius stiftelser.pdf 24.8 kB 2015-09-16 15.05
14a Kommunstyrelsens förslag § 121, 2015.pdf 33 kB 2015-09-16 15.05
14b Verksamhetsberättelser.pdf 221.7 kB 2015-09-16 15.05
14c Förslag till beslut; Stiftelsen Gamlegård i Billinge.pdf 33.3 kB 2015-09-16 15.05
15a Interpellation.pdf 33.1 kB 2015-09-16 15.05
15b Kommunfullmäktiges beslut § 100, 2015.pdf 24.4 kB 2015-09-16 15.05
16a Kommunstyrelsens förslag § 125, 2015.pdf 76.2 kB 2015-09-16 15.05
16b Motion från Håkan Svensson-Sixbo (V) och Stefan Karlsson (V) om avgiftsfria resor för äldre.pdf 39.3 kB 2015-09-16 15.05
16c Vård- och omsorgsnämndens beslut § 73, 2014.pdf 112.1 kB 2015-09-16 15.05
16d Kommunala Pensionärsrådets beslut § 66, 2014.pdf 33.2 kB 2015-09-16 15.05
16e Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 172, 2014.pdf 84.3 kB 2015-09-16 15.05
16f Kommunstyrelsens beslut § 41, 2015.pdf 99.9 kB 2015-09-16 15.05
16g Mijö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 58, 2015.pdf 108.8 kB 2015-09-16 15.05
16h Tjänsteskrivelse Miljö och Samhällsbyggnad.pdf 157.7 kB 2015-09-16 15.05
16i Förslag till beslut; Yttrande över motion om avgiftsfria resor för äldre.pdf 79.8 kB 2015-09-16 15.05
17a Motion från centerpartiet Guldkant i tillvaron för våra äldre.pdf 88.6 kB 2015-09-16 15.05
18a Motion om att verka för namnsponsring från sverigedemokraterna.pdf 53.2 kB 2015-09-16 15.05
19a Motion om tiggeri från sverigedemokraterna.pdf 44.6 kB 2015-09-16 15.05
20a Val av ersättare i Barn- och familjenämnden.pdf 25.4 kB 2015-09-16 15.05
21a Avsägelse från Malin Kauranen (S) från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, Kultur- och fritidsnämnden samt MERAB.pdf 18.3 kB 2015-09-16 15.05
22a Avsägelse från Jeanette Petersen (M) uppdrag som ersättare i styrelsen för Finsm snarast möjigt.pdf 4.7 kB 2015-09-16 15.05
23a Sammanträdestider 2016 för kommunfullmäktige.pdf 173.7 kB 2015-09-16 15.05
24a Förslag till beslut; kungörande av kommunfullmäktiges sammanträden 2016.pdf 173.9 kB 2015-09-21 14.18

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler