Startsidan

Kommunfullmäktige sammanträder den 29 januari 2007.

Kommunfullmäktige sammanträder den 29 januari 2007, klockan 19.00 i A-salen i Medborgarhuset.

 
                                                       
 
1)    Utseende av protokollsjusterare m m.

 
          2)   Planarkitekten Astrid Avenberg-Rosell föredrar Översiktsplan
  Eslövs kommun - Fördjupning för Östra Eslöv.

 
          ./.      3)   Överföring av räddningstjänstfrågor från Miljö- och samhällsbyggnadnämnden till kommunstyrelsen f r o m den 1 februari 2007. (ks § 1)

 
         ./.      4)   Fastställande av taxor vid extern uthyrning av Medborgarhuset att gälla
fr o m den 1 februari 2007. (ks § 2)

 
        ./.      5)   Fastställande av förslag till ändring av biblioteksavgifter att gälla fr o m
den 1 februari 2007. (ks § 3)
 
        ./.      6)   Ändring av bestämmelse om ordningen för ersättares inkallande
till  tjänstgöring beträffande Vänsterpartiet.

 
          7) Anmälningar.

  
Handlingarna finns offentligen tillgängliga på kommunledningskontoret, Stadshuset.

Senast ändrad:
2007-01-19

Ansvarig för uppdatering:
Ann Lagerwall

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se