Eslövs kommun logotyp

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder tisdagen den 13 december 2011

Sammanträdet hålls i sammanträdesrum J Renck på Stadshuset i Eslöv klockan 14.00.

Utdrag ur kallelse/dagordning

Val av protokolljusterare

1 Ombyggnation Kärråkra till demensboende KS.2011.0497

2 Igångsättningstillstånd ombyggnadsprojekt Belysning i Stadsparken samt åter- och nyplantering av träd  KS.2011.0472

3 Igångsättningstillstånd ombyggnadsprojekt "Trafiksäkerhet och tillgänglighet"  KS.2011.0525

4 Avtal om markupplåtelse för ledning i mark Gryby 12:1    KS.2011.0526

5 Avtal om anläggningsarrende Vännberga 2:10    KS.2011.0527

6 Spara i goda tider, SOU 2011:59     KS.2011.0528

7 Handlingsplan för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet-Kommunledningskontoret KS.2011.0475

8 Voteringssystem i kommunfullmäktige

 

 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2a Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 162, 2011.pdf 41.6 kB 2011-12-07 10.50
2b Miljö och Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse.pdf 45.7 kB 2011-12-07 10.50
2c Förslag till beslut, Belysning i Stadsparken samt åter-och nyplantering av träd.pdf 58.6 kB 2011-12-07 10.50
3b Miljö och Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse.pdf 27.7 kB 2011-12-07 10.50
4a Förslag till beslut, Avtal markupplåtelse för ledning i mark Gryby 12.1.pdf 30.6 kB 2011-12-07 10.50
4b Markupplåtelseavtal.pdf 76.9 kB 2011-12-07 10.50
4c Bilaga till markupplåtelseavtal.pdf 34.1 kB 2011-12-08 16.31
4d Karta.pdf 1.1 MB 2011-12-08 16.29
5a Förslag till beslut, Avtal om anläggningsarrende Vännberga 2.10.pdf 30 kB 2011-12-07 10.50
5b Arrendeområde.pdf 71.9 kB 2011-12-07 10.50
5c Avtal.pdf 84.2 kB 2011-12-07 10.50
5d Bilaga till arrendeavtal, arrendeområde.pdf 110.4 kB 2011-12-07 10.50
6a Förslag till beslut, Spara i goda tider SOU 2011.59.pdf 57.1 kB 2011-12-07 10.50
6b Kommunförbundet Skånes förslag till yttrande.pdf 99.8 kB 2011-12-07 10.50
7a Förslag till beslut, Handlingsplan för uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.pdf 57.7 kB 2011-12-07 10.50
7b Handlingsplan..pdf 47.9 kB 2011-12-07 10.50
7c Förvaltningsövergripande samverkansgrupp § 4, 2011.pdf 23.5 kB 2011-12-07 10.50
Kallelse Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-12-13(39979)_TMP.pdf 77.3 kB 2011-12-07 10.50

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler