Eslövs kommun logotyp

Eslövs Byggnadsvårdpris

Eslövs byggnadsvårdpris delas ut till fysisk person, företag eller organisation. Syftet med priset är att uppmärksamma insatser inom byggnadsvården i Eslövs kommun. Intentionen är att priset ska delas ut varje år.

2012 instiftade kommunfullmäktige i Eslöv ett byggnadsvårdpris. 2014 delades priset ut för första gången, det var då byggföretaget BA Bygg som fick ta emot priset. 2015 gick priset till Lennart Gunnarsson, Trumpetarbostället, för sitt engagemang i Hissbro by.

2016 års pris gick till tre ideella föreningar som i dialog och föräldrar  skapade temalekplatsen vid Trollsjön. De tre föreningarna och dess representanter var Inger Isaksson för Riksförbundet för rörelsehindrade barn och unga, Irene Strand och Therese Nilsson, För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning och Snezana Milivojevic, Synskadades riksförening.

Eslövs Byggnadsvårdpris delas ut vid näringslivsdagarna, i år lördag den 2 september.

Följande stadgar finns upprättade för priset;
• Priset syftar till att uppmärksamma insatser inom byggnadsvården.

• Priset har ett brett angreppssätt och priset kan avse såväl byggnader, offentliga rum, bebyggelsestrukturer eller annat som uppfattas som betydelsefullt för byggnadsvården. Det kan även omfatta nyskapade objekt och präglas alltid av en omsorgsfull hantering av objektet.

• Priset kan utdelas till fysisk person, företag eller organisation.

• Priset består av en plakett, att fästas på vägg, golv eller mark samt ett diplom med prismotivering.

• Objektet för belöningen ska finnas inom Eslövs kommun.

• Objektet för belöningen ska vara genomfört.

• Priset utdelas under festliga former i första hand under näringslivsdagen och i andra hand under nationaldagsfirandet och i sista hand vid annat tillfälle som bestäms av kommunstyrelsen arbetsutskott.

Förslag till pristagare ska kunna komma från många håll och kan lämnas, eller ansökas om, av fysisk person, företag eller organisation. Vinnaren av byggnadsvårdpriset tas ut av en nomineringsgrupp, som har till uppgift att ta fram och föreslå pristagare bland de nominerade och även formulera en prismotivering. Gruppen kan också på eget initiativ nominera kandidater till priset. Det är därefter kommunstyrelsens arbetsutskott som utser på förslag av nomineringsgruppen pristagare till byggnadsvårdspriset.

Sista dag för att nominera är fredag den 25 augusti 2017.

Nominera till Eslövs Byggnadsvårdspris
Nominera genom att fylla i  och skicka till: Blankett för nominering till Eslövs ByggnadsvårdprisPDF (pdf, 986.3 kB)

Eslövs kommun
Torsten Helander, kommunledningskontoret
Gröna torg 2
241 80 Eslöv

Eller fyll i webbformuläret nedan:

Nomineringen insänd av:

Nomineringen avser:Kontakta oss

Stadsarkitekt
Torsten Helander
0413–629 95

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler