Eslövs kommun logotyp

Revisionsstrategi

I enlighet med god revisionssed har revisorerna upprättat en flerårig revisionsstrategi för det långsiktiga revisionsarbetet. Revisionsstrategin är ett internt policydokument för de valda revisorernas arbete i Eslövs kommun och lekmannarevisorerna i Eslövs kommuns bolag.

Dokumentet är vägledande för hur revisorerna ska:

 • tillgodose lagstiftarens krav och intentioner
 • möta krav/förväntningar från de förtroendevalda i kommunfullmäktige, styrelsen, nämnder och de anställda i kommunen samt kommunens invånare och intressenter
 • anpassa revisionen till ändrade förutsättningar (till exempel ändrad lagstiftning, förändrad organisationskultur, ändrade finansieringsförutsättningar med mera)
 • uppnå bästa möjliga resultat med genomförda revisionsinsatser
 • använda de medel som fullmäktige anvisar på ett så effektivt sätt som möjligt

Strategin omfattar följande avsnitt:

 • Revisorernas uppgifter enligt lagstiftningen
 • Arbetsformer
 • Bevakning av förändringar inom kommunens verksamhet
 • Kommunikation med fullmäktige, styrelse, nämnder, förvaltningar och ledningar för kommunala bolag
 • Revisionsplanering
 • Revisorernas fortbildning
 • Förhållandet till massmedia

Hela revisionsstrategi-dokumentetPDF (pdf, 73.1 kB)

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler