Eslövs kommun logotyp

Kommunens uppdrag och ansvar

Kommuner och landsting får själva ta hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstinget område eller deras medlemmar och som inte skall handhas enbart av staten, annan kommun, ett annat landsting eller någon annan (Kommunallagen, 2 kapitlet, 1 paragrafen).

Bestämmelsen slår fast två principer: Kravet på allmänintresse och anknytningen till kommunen. Kommunallagen är statens föreskrifter och består av många paragrafer. Den kallas för ramlag. Det betyder att det finns utrymme för tolkningar.

Kommunen har enligt lag ansvar för:

 • socialtjänsten
 • vård och omsorg av äldre och funktionshindrade
 • barnomsorg och förskoleverksamhet
 • det offentliga skolväsendet för barn och ungdom
 • plan- och byggfrågor
 • hälso- och miljöskydd
 • renhållning och avfallshantering
 • räddningstjänst
 • vatten och avlopp
 • ordning och säkerhet

All annan verksamhet sker på frivillig grund, till exempel:

 • fritidsverksamhet
 • kultur, bortsett från biblioteken
 • bostäder
 • energi
 • näringsliv

Kommunalt självstyre

Den kommunala självstyrelsen, vars rötter kan sökas tillbaka till tiden runt Gustav Vasa, fick sin nuvarande utformning under 1800-talet. År 1862 utfärdades kommunalförordningar om kommunalstyrelse på landet och om kommunalstyrelse i stad. Det som tidigare varit socknar blev landskommuner. Antalet kommuner inklusive städer var år 1862 cirka 2 500. Efter flera indelningsreformer under 1900-talet har Sverige idag 290 kommuner. Kommunalförordningarna från 1862 ligger till grund för vår tids kommunallagar. Som ett exempel kan nämnas att redan då fastställdes kommunernas beskattningsrätt, det vill säga rätten att beskatta kommunens invånare. Den kommunala självstyrelsen är grundlagsskyddad och utgör en av grundstenarna för den svenska demokratin.

Fördelar med självstyrelsen:

 • Medborgarna får större möjlighet att påverka beslut som rör dem och den egna kommunen.
 • Närhet mellan beslutsfattare och medborgare.
 • Nödvändig för en aktiv lokal demokrati.
 • Ger effektivare samhällsservice och bidrar till förnyelse av den offentliga sektorn.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler