Eslövs kommun logotyp

Den demokratiska beslutsprocessen

Den demokratiska beslutsprocessen i en kommun kan se olika ut bland annat beroende på vad det är för ärende. Här är ett exempel på hur det brukar gå till:

1. En medborgare har en idé som hon vill förverkliga.

2. Hon kontaktar ett politiskt parti eller en enskild ledamot i kommunfullmäktige...

3. ...som skriver en motion (eller genom majoritet lyfter frågan till en egen fråga på dagordningen).

4. Kommunfullmäktige tar upp frågan och skickar den vidare till en eller flera nämnder för att få ett utlåtande.

5. Nämnden i sin tur ger sina tjänstemän i uppdrag att utreda ärendet. När tjänstemännen är klara gör nämnden ett yttrande.

6. Därefter hamnar ärendet hos kommunstyrelsen som förbereder det för kommunfullmäktige.

7. När ärendet åter kommer till kommunfullmäktige är det dags att fatta ett beslut. Det antas eller avslås.

8. Om beslutet blir ett "ja" verkställs det av kommunen.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler