Eslövs kommun logotyp

Östra Strö

I Östra Strö finner du en genuin bykänsla med avstyckade lantgårdar sida vid sida med bostadshus. Mitt i byn finns Östra Strö skola som redan år 2001 certifierades med miljöutmärkelsen Grön Flagg.

Östra Strö fälad är klassad som värdefull hagmark. Klicka på länken i högermenyn och läs länsstyrelsens information om fäladen.

Östra Strö byalag

Kontaktperson:
Sven Erik Johansson, 0413 - 313 67, sej.home@telia.com

Östra Strö skola
Den ursprungliga skolbyggnaden  från 1812 revs 1945 och ersattes med en ny skolbyggnad. Dock är platsen den samma sedan 1812, en av de absolut äldsta platserna för skolundervisning i Sverige.

Lite historia om Östra Strö

Ortnamnet Strö kommer från det fornsvenska ordet "stra" vilket betydde såväl "strå" som "strö". Namnet har bland annat skrivits Stroy. 1428 har formen Daberströö noterats vilket syftar på att orten låg i Frosta härad som på denna tid benämndes Daprae härad.

Östra Strö socken inrättades som landskommun då 1862 års kommunalförordningar trädde i kraft på nyåret 1863. Vid storkommunreformen 1952 bildade Borlunda, Gårdstånga, Holmby, Skarhult, Skeglinge och Östra Strö tillsammans Skarhults storkommun. Från 1971 ingår Östra Strö i Eslövs kommun.

I Nordisk Familjebok, Uggleupplagan (1922), står att läsa:
Östra Strö, socken i Malmöhus län, Frosta härad. 1,161 har. 824 inv. (1921). Ö. bildar med Skarhult ett pastorat i Lunds stift, Frosta kontrakt, Ö. var t. o. m. 1921 ett till egaren af Skarhult patronelit pastorat.

I Nordisk Familjebok, Uggleupplagan Supplement (1926), står att läsa:
Östra Strö och Skarhult skall framdeles förenas med Borrlunda och Skeglinge till ett  pastorat i Frosta kontrakt, Lunds stift. Patronatsrätten upphörde fr. o. m. 1922. Ö. omfattar nu 1,162 har. 743 inv. (1926).

 

Annons Svensk Läraretidning 1924

Annons införd i Svensk Läraretidning 1924

Sidan uppdaterad: 2012-11-28

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler