Eslövs kommun logotyp

Billinge

Billinge skola

Billinge gamla skola

Trakten kring Billinge är gammal kulturbygd. Tätorten utvecklades under en intensiv period efter järnvägens ankomst med bland annat station, verkstäder och hotell.
 
Strax intill tätorten Billinge finns ett av Eslövs kommuns fyra naturreservat, Billingemölla, avsatt 1994. Till största delen är området skogsbevuxet. I åns översvämningsområde dominerar fuktlövskog med al, björk och vide. I dalgångens västra sluttning har de forna hagmarkerna utvecklats till en naturskogsliknande hasseldominerad ädellövskog. Närmast ån i söder håller en mad på att växa igen. På östra sidan finns en brant delvis blockdominerad slänt med ask, avenbok och bok. Ett intressant fågelliv finns i området.

Billinge Byalag

kontaktpersoner: Anders Borgqvist och Torsten Werner

Sidan uppdaterad: 2017-03-16

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler