Nyheter från Eslövs kommun

Här hittar du nyheter och andra artiklar som publicerats på Eslövs kommuns hemsidas förstasida under under innevarande år. Söker du äldre nyheter och andra artiklar från kommunen så finns de arkiverade i nyhetsarkivet i vänsterspalten.  

31 miljoner kronor till investeringar
Eslövs kommun satsade 31 miljoner kronor på nya fastigheter och upprustning av befintliga under förra året. I budgeten fanns 150,4 miljoner.
Publicerad 31 januari, klockan 19:19

Stopp för genomfart på Solvägen
Korsningen Solvägen-Tåbelundsvägen i Eslöv stängs för trafik under februari. Anledningen är större ledningsarbeten.
Publicerad 31 januari, klockan 19:06

Snart dags söka feriearbeten
Från onsdag den 11 februari och till och med söndag den 15 mars är det möjligt för ungdomar folkbokförda i Eslövs kommun att söka feriearbeten i kommunen under sommaren 2015.
Publicerad 31 januari, klockan 19:04

Vårprogram för Kafé Fyrklövern
Friskvård och äldresäkerhet är ett par av ämnena hos Kafé Fyrklövern i vår. Föreläsningarna hålls på fem platser i Eslövs kommun.
Publicerad 31 januari, klockan 19:01

Handlingsprogram för fyra år
Eslöv — Skånes bästa kommun att bo och verka i är visionen i ett nytt handlingsprogram för Eslövs kommun.
Publicerad 30 januari, klockan 07:13

Dags för ny gatubelysning i Eslöv
Nu har turen kommit till Eslövs tätort att få sina gamla kvicksilverlampor bytta mot ny högteknologisk LED-armatur. Det kan innebära att gatlamporna kommer att tändas och släckas vid alla tänkbara tidpunkter.  
Publicerad 30 januari, klockan 07:13

Öppet hus i Norrevångsskolan
Norrevångsskolan i Eslöv har öppet hus för elever i årskurs sex lördagen den 31 januari klockan 9-12.
Publicerad 30 januari, klockan 07:12

Snögubbetävling på Stora torg
Rulla, bygg eller rita en snögubbe är utmaningen på Stora torg i Eslöv lördagen den 31 januari klockan 11-13.
Publicerad 30 januari, klockan 07:12

Omhändertagna cyklar i Eslöv
Eslövs kommun har omhändertagit övergivna cyklar från parkeringarna vid Storgatan och Stinstorget vid järnvägsstationen.
Publicerad 29 januari, klockan 07:18

Länsstyrelsen positiv till nya bostäder
Länsstyrelsen ser positivt på planprogrammets intentioner att förtäta med bostäder i ett stationsnära läge. Styrelsen vill uppmuntra till ett effektivt utnyttjande av marken.
Publicerad 29 januari, klockan 07:06

Hoffmanns äventyr live på bio
Hoffmanns äventyr ges som Live på bio i Bian i Eslöv lördagen den 31 januari klockan 19. Föreställningen är nära fyra timmar lång.
Publicerad 29 januari, klockan 07:05

Smiley-karta för livsmedelsverksamhet
Smiley är ett premieringssystem för att upplysa konsumenterna om bra livsmedelshantering. Nu finns det en karta över godkända anläggningar i Eslövs kommun.
Publicerad 28 januari, klockan 08:05

Hälsogrupp i Mötesplats Karidal
En hälsogrupp för personer mellan 18 och 35 år bildas i Mötesplats Karidal i Eslöv i februari. Deltagarna träffas på dagtid vid åtta tillfällen.
Publicerad 28 januari, klockan 08:04

Prisgala med Kajsa Bergqvist
Kajsa Bergqvist är konferencier vid kultur- och fritidsnämndens prisgala i Medborgarhuset den 5 februari. Fem priser och två stipendier delas ut.
Publicerad 27 januari, klockan 12:50

Allmänna regler vid parkering
All kommunalt anordnad parkering är gratis i Eslövs kommun, men alla parkeringar på offentlig mark är tidsbegränsade och för att parkera på dessa kan det behövs en p-skiva. Eslövs kommun övervakar de kommunala parkeringarna för att se till att den trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet som krävs uppnås.
Publicerad 27 januari, klockan 07:22

Marieholmsbanan Ja till bro över Norregatan i Eslöv
En nio meter bred järnvägsbro ska byggas över Norregatan i Eslöv hösten 2016. Satsningen innebär stopp för biltrafik vid Marieholmsbanan.
Publicerad 26 januari, klockan 13:22

Öppet hus om lärlingsutbildningar
Öppet hus om lärlingsutbildningar anordnas i Bergagymnasiet måndagen den 26 januari klockan 17. Fyra lärlingsutbildningar presenteras.
Publicerad 26 januari, klockan 07:06

Fullmäktiges sammanträde inställt
Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 januari är inställt. Anledningen är få ärenden på dagordningen. Nästa fullmäktigesammanträde hålls den 23 februari.
Publicerad 26 januari, klockan 07:05

Vattenståndet i Ringsjöarna sjunker
Vattenståndet i Ringsjöarna och i Rönne å har sjunkit två centimeter de senaste dagarna.
Publicerad 23 januari, klockan 10:18

Avstyrker villatomter i Harlösa
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Eslöv avstyrker att ett område i Harlösa delas upp i fyra villatomter. Nämnden vill ha fler bostäder där.
Publicerad 23 januari, klockan 07:55

Plan för bostäder i Billinge skola
Billinge tidigare skola kan bli bostadshus. Kommunstyrelsens arbetsutskott har sagt ja till att en ny detaljplan för skolområdet tas fram.
Publicerad 23 januari, klockan 07:50

Seminarium på Förintelsens minnesdag
Journalisten och författaren Per Svensson medverkar vid ett seminarium på Förintelsens minnesdag den 27 januari.
Publicerad 23 januari, klockan 07:49

Försäljning av gammal brandstation
Eslövs kommun vill sälja den gamla brandstationen vid korsningen Södergatan-Villavägen i Eslöv. Stationen får inte rivas.
Publicerad 22 januari, klockan 11:19

Buller stoppar villor i Harlösa
Eslövs kommun avbryter planarbetet för tio-talet enplanshus i Harlösa. Anledningen är närheten till Revingeheds övningsfält och risken för bullerstörningar.
Publicerad 22 januari, klockan 07:16

Bostadsrätter byggs på Bäckdala
Bostadsrättsföreningen Eslövsäpplet planerar att bygga 15 lägenheter på Bäckdala-området i Eslöv. Kommunen säljer tre kvarter.
Publicerad 22 januari, klockan 07:10

Sidan uppdaterad: 2015-01-19
Publicerad av: 
Ann Lagerwall
0413-623 80


Bookmark and Share

Kontakta oss

Har du några nyhetstips?

Hör av dig till informationsavdelning! Det kan vara nyheter som gäller olika verksamheter inom Eslövs kommun men också tips om roliga och intressanta evenemang som äger rum i kommunen.

Tipsa informationsavdelningen

Beröm/klagomål


Lämna dina synpunkter eller frågor till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta oss

Eslövs kommun, 241 80 Eslöv
Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se
Org.nr: 212000-1173

Besök oss

Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Följ oss