Eslövs kommun

Nyheter från Eslövs kommun

Här hittar du nyheter och andra artiklar som publicerats på Eslövs kommuns hemsidas förstasida under under innevarande år. Söker du äldre nyheter och andra artiklar från kommunen så finns de arkiverade i nyhetsarkivet i vänsterspalten.  

Tydliga hygienrutiner på Bergagården
Boende, anställda och besökare på Bergagården i Eslöv följer tydliga hygienrutiner för att inte sprida den bakteriesmitta som konstaterats på äldreboendet.
Publicerad 6 mars, klockan 12:40

Tillsyn av 30 serveringsställen
Eslöv hade vid årsskiftet 30 serveringsställen med stadigvarande tillstånd för servering av alkohol. Det var en ökning med två under 2014.
Publicerad 6 mars, klockan 08:15

Musical highlights i Medborgarhuset
Höjdpunkter från de mest älskade och framgångsrika musikalerna framförs i Medborgarhuset i Eslöv torsdagen den 12 mars.
Publicerad 6 mars, klockan 08:15

Körkonsert i Eslövs kyrka
Arken-kören och en kompgrupp från Pingstkyrkan i Värnamo ger konsert i Eslövs kyrka söndagen den 8 mars klockan 16.
Publicerad 6 mars, klockan 08:14

Ökad folkmängd i alla åldersgrupper
Eslövs folkmängd ökar i alla åldersgrupper, från förskolebarn till pensionärer. Det är främst barnfamiljer som flyttar till kommunen.
Publicerad 5 mars, klockan 08:48

Föreläsningar om föräldraskap
Två kvällsföreläsningar om föräldraskap, en för pappor och en för mammor, anordnas i Familjens hus Tåbelund i Eslöv i mars.
Publicerad 5 mars, klockan 07:28

Dansbandskväll med Lasse Stefanz
Dansbandskväll med Lasse Stefanz anordnas i Eslövshallen lördagen den 7 mars klockan 21. Arrangör är Eslövs IK.
Publicerad 5 mars, klockan 07:27

EAI spelar semifinal i Europacupen
EAI bordtennis Europa-äventyr fortsätter med semifinal i Europacupen mot franska Angers. Lagen möts i Eslövshallen den 13 mars.
Publicerad 4 mars, klockan 08:52

Eslöv satsar på skola under loven
Eslöv vill satsa på både lovskola och sommarskola för grundskoleelever 2015. Barn och Utbildning ansöker om 214 000 kronor i statsbidrag.
Publicerad 4 mars, klockan 08:00

Dags att söka feriejobb
Eslövs kommun erbjuder feriearbete åt cirka 290 ungdomar under sommaren 2015. Ansökningstiden går ut söndagen den 15 mars.
Publicerad 4 mars, klockan 07:59

Snabb reparation av damm godkänd
Den brådskande reparationen av dammen vid Vombsjöns utflöde i Kävlingeån orsakade inte några skador på allmänna eller enskilda intressen.
Publicerad 3 mars, klockan 07:57

Adoptivföräldrar bjuds in till träff
Adoptivföräldrar i Eslövs kommun bjuds in till ett gemensamt forum den 17 mars. Det blir en diskussion kring aktuella frågor med utgångspunkt från barnen.
Publicerad 2 mars, klockan 08:06

Semestervikariat inom vården
Vill du ha ett av samhällets viktigaste arbeten? Eslövs kommun söker semestervikarier till äldreomsorg och verksamhet funktionsnedsättning.
Publicerad 2 mars, klockan 08:05

Bakteriesmitta på Bergagården
På äldreboendet Bergagården i Eslöv har några boende och personal smittats av MRSA, en multirestistent stafylokockbakterie.
Publicerad 27 februari, klockan 10:12

Diskussion om ny förskola i Stehag
Är grusplanen vid Stehagsskolan bästa platsen för en ny förskola i Stehag? Den frågan ska snabbutredas av Eslövs kommun.
Publicerad 27 februari, klockan 08:38

Servicenivå i hemtjänsten prövas
Vård och Omsorg ska se över servicenivån inom hemtjänsten. Anledningen är ökade kostnader och risk för ett nytt stort underskott.
Publicerad 27 februari, klockan 08:35

Magiska möten med fåglar
Fotografen Brutus Östling ställer ut Magiska möten med fåglar i Galleri M, Norregatan 10 i Eslöv i mars. Söndagen den 1 mars är det vernissage.
Publicerad 27 februari, klockan 08:34

Stopp för genomfart på Solvägen
Ledningsarbetena i korsningen Solvägen-Tåbelundsvägen i Eslöv tar längre tid än beräknat. Därför blir det stopp för genomfart även under mars månad.
Publicerad 27 februari, klockan 08:34

Grundskola i Eslöv för 41,7 miljoner
Bergaskolan i Eslöv kan byggas om till grundskola för 41,7 miljoner. Servicenämnden begär nu igångsättningstillstånd för satsningen.
Publicerad 26 februari, klockan 13:17

Ökad folkmängd i en stor del av Eslöv
Folkmängden ökade i en stor del av Eslövs kommun under förra året. Undantaget är Marieholm där antalet invånare minskade med fyra.
Publicerad 26 februari, klockan 10:46

Val av styrelseledamöter i bolag
Kommunfullmäktige i Eslöv har utsett ledamöter och ersättare i de kommunala bolagen. De nya styrelserna tillträder efter vårens årsstämmor.
Publicerad 26 februari, klockan 07:14

Start för arbete med översiktsplan
Eslövs kommun ska inleda arbetet med en ny översiktsplan. Nuvarande översiktsplan bedöms som inaktuell.
Publicerad 25 februari, klockan 14:18

Ja till högre ordförandearvoden
Fyra nämnder i Eslöv får högre ordförandearvoden från den 1 februari. Kommunfullmäktige sa ja till höjningarna.
Publicerad 25 februari, klockan 08:17

Migrationsverkets chef till Eslöv
Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson informerar om myndighetens uppdrag och arbete vid ett seminarium i Eslövs folkhögskola 26 februari.
Publicerad 25 februari, klockan 08:16

Handlingsprogram för Eslövs kommun
Kommunfullmäktige i Eslöv godkände på måndagen Handlingsprogram 2015-18. Samtliga oppositionspartier avstod från att delta i beslutet.
Publicerad 24 februari, klockan 13:17

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se