Eslövs kommun

Nyheter från Eslövs kommun

Här hittar du nyheter och andra artiklar som publicerats på Eslövs kommuns hemsidas förstasida under under innevarande år. Söker du äldre nyheter och andra artiklar från kommunen så finns de arkiverade i nyhetsarkivet i vänsterspalten.  

Hälsogrupp i Mötesplats Karidal
En hälsogrupp för personer mellan 18 och 35 år bildas i Mötesplats Karidal i Eslöv i februari. Deltagarna träffas på dagtid vid åtta tillfällen.
Publicerad 26 januari, klockan 07:06

Öppet hus om lärlingsutbildningar
Öppet hus om lärlingsutbildningar anordnas i Bergagymnasiet måndagen den 26 januari klockan 17. Fyra lärlingsutbildningar presenteras.
Publicerad 26 januari, klockan 07:06

Fullmäktiges sammanträde inställt
Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 januari är inställt. Anledningen är få ärenden på dagordningen. Nästa fullmäktigesammanträde hålls den 23 februari.
Publicerad 26 januari, klockan 07:05

Vattenståndet i Ringsjöarna sjunker
Vattenståndet i Ringsjöarna och i Rönne å har sjunkit två centimeter de senaste dagarna.
Publicerad 23 januari, klockan 10:18

Avstyrker villatomter i Harlösa
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Eslöv avstyrker att ett område i Harlösa delas upp i fyra villatomter. Nämnden vill ha fler bostäder där.
Publicerad 23 januari, klockan 07:55

Plan för bostäder i Billinge skola
Billinge tidigare skola kan bli bostadshus. Kommunstyrelsens arbetsutskott har sagt ja till att en ny detaljplan för skolområdet tas fram.
Publicerad 23 januari, klockan 07:50

Seminarium på Förintelsens minnesdag
Journalisten och författaren Per Svensson medverkar vid ett seminarium på Förintelsens minnesdag den 27 januari.
Publicerad 23 januari, klockan 07:49

Försäljning av gammal brandstation
Eslövs kommun vill sälja den gamla brandstationen vid korsningen Södergatan-Villavägen i Eslöv. Stationen får inte rivas.
Publicerad 22 januari, klockan 11:19

Buller stoppar villor i Harlösa
Eslövs kommun avbryter planarbetet för tio-talet enplanshus i Harlösa. Anledningen är närheten till Revingeheds övningsfält och risken för bullerstörningar.
Publicerad 22 januari, klockan 07:16

Bostadsrätter byggs på Bäckdala
Bostadsrättsföreningen Eslövsäpplet planerar att bygga 15 lägenheter på Bäckdala-området i Eslöv. Kommunen säljer tre kvarter.
Publicerad 22 januari, klockan 07:10

Vårprogram för Kafé Fyrklövern
Friskvård och äldresäkerhet är ett par av ämnena hos Kafé Fyrklövern i vår. Föreläsningarna hålls på fem platser i Eslövs kommun.
Publicerad 22 januari, klockan 07:09

Oförändrat vattenstånd i Ringsjöarna
Vattenståndet i Ringsjöarna har inte förändrats de senaste dagarna. Det innebär att det är oförändrat högt.
Publicerad 21 januari, klockan 13:33

Senior Sport School. Foto: Helena Schönström Ny gemenskap i sportskola för pensionärer
Det är torsdag förmiddag och 18 pensionärer strålar samman på stadsbiblioteket i Eslöv. Under hösten träffades de två gånger i veckan under 12 veckor inom Senior Sport School, en verksamhet där pensionärer (60+) får prova på olika aktiviteter på temat hälsa och kost. Den 3 mars drar vårens sportskola igång.
Publicerad 21 januari, klockan 08:09

Högt vattenstånd i Ringsjöarna
Vattenståndet är för närvarande högt i Ringsjöarna. Men det har inte ökat under det senaste dygnet.
Publicerad 20 januari, klockan 14:22

Villaägare överklagar detaljplan
Detaljplanen för bostäder vid Lantmannavägen i sydvästra Eslöv överklagas av villaägare i området. De anser att den gamla detaljplanen är bättre.
Publicerad 20 januari, klockan 08:03

Blickar som prickar Eslövsrevy 2015
Kryddan Petersson och Håkan Brinck är gästartister i Eslövsrevyn 2015, Blickar som prickar.
Publicerad 20 januari, klockan 07:57

Samråd om plan för Vinet 7 i Eslöv
Detaljplanen för fastigheten Vinet 7, söder om Trehäradsvägen och intill Lundavägen i Eslöv, behöver ändras för att området ska kunna delas upp efter önskemål.
Publicerad 19 januari, klockan 11:14

Prisgala med Kajsa Bergqvist
Kajsa Bergqvist är konferencier vid kultur- och fritidsnämndens prisgala i Medborgarhuset den 5 februari. Fem priser och två stipendier delas ut.
Publicerad 19 januari, klockan 07:11

Ny park för 800 000 kronor i Eslöv
En ny park ska anläggas vid korsningen Västergatan-Kanalgatan i centrala Eslöv. Kostnaden beräknas till 800 000 kronor.
Publicerad 16 januari, klockan 12:50

Eslövsbor inte nöjda med inflytande
Eslövsborna är inte nöjda med insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter. Det framgår av medborgarundersökningen.
Publicerad 16 januari, klockan 07:18

Eslövs AI-Istres i ETTU-cupen
Eslövs AI möter Istres från Frankrike i kvartsfinal i ETTU-cupen söndagen den 18 januari klockan 17 i Blomsterbergshallen i Eslöv.
Publicerad 16 januari, klockan 07:18

Direktsänd operett på Bian i Eslöv
Operetten Glada änkan visas när Bian i Eslöv har direktsänd opera från New York lördagen den 17 januari klockan 19.
Publicerad 16 januari, klockan 07:18

Ett arbetsutskott för Barn och Familj
Barn- och familjenämnden i Eslöv ska ha ett arbetsutskott med tre ledamöter och tre ersättare. Beslutet togs vid årets första sammanträde.
Publicerad 15 januari, klockan 12:42

Ja till ny översiktsplan för Eslöv
En enig kommunstyrelse tillstyrker att en ny översiktsplan för Eslövs kommun ska arbetas fram. Planen ska vara klar 2017.
Publicerad 15 januari, klockan 07:15

Plan för utveckling av Eslövs centrum
Centrala Eslöv ska bli en långsiktigt attraktiv plats för invånare, besökare och näringsliv. En plan för utveckling av centrum ska arbetas fram.
Publicerad 14 januari, klockan 14:58

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se