Eslövs kommun logotyp

Skolans historik

Skolan byggs -

Hantlangarna strejkade

Krävde att förmannen skulle avskedas.
Byggnadsarbetena fortgick i stort sett enligt planerna, men på våren 1909 inträffade en strejk som kom att försena skolbygget. Arbetarna var inte nöjda med förmannen och krävde hans avgång. I protest lade de ned arbetet.
 
Enligt Skåningen Eslöfs Tidning tisdagen den 23 mars utbröt strejken lördagen den 20 mars kl 09.30. Det var 14 hantlangare som lade ner arbetet. "De anhöll att få en man till hjelp, och då förmannen nekade dem detta, under under framhållande af att det ej kunde anses behöfligt, lemnade de arbetet".
 
Så småningom nådde parterna en överenskommelse och arbetet kunde återupptas onsdagen den 14 april. Omkring den 1 juni hade bygget kommit så långt att man samlades till taklagsgille.

Västra skolan stod klar under slutet av 1909


och togs i bruk när vårterminen började i januari 1910. Den nya skolbyggnaden beundrades av alla. Den var mycket välkommen, eftersom behovet av lokaler var stort.
 
Hur disponerade man utrymmena? Nedan följer en kort beskrivning.

Källarplanet:
Åt öster fanns skolköket med matsal, kök och skafferi. Möblerna i matsalen var gröna. Bordet klätt med "outslitlig linoleumsmatta" och hade mässingskant. Köket var utrustat med fyra ugnar och tre bakbord med skåp. Vidare fanns där en stor diskbänk. Den svarta tavlan fanns förstås på plats, och på den skrevs dagens matsedel. Åt söder slöjdsalen och tvättstugan.
Åt nordväst badrum med tolv badkar med dusch över varje, ångpannerum, kolkällare och sex stora visthusbodar för lärarinnornas räkning.

Första våningen:
Mittför trappuppgången låg lärarnas rum. Vidare finns på första våningen fyra större och mindre skolsalar. De större klassrummen hade plats för 42-48 elever och de mindre 32 elever.
Rummen var höga och ljusa och försedda med tre stora fönster. På golvet i salarna låg linoleumsmattor.

Andra våningen:
Hade samma utseende som första våningen. Dock fanns här bostadsrum som var reserverade för lärarinnorna.

Vindsvåningen:
Hade en reservsal mitt emot trappuppgången. I övrigt fanns här sex tvårumslägenheter med kök för lärarinnorna.
 

Högtidlig invigning


Västra skolan eller Vestra folkskolan som den hette på den tiden invigdes vid en högtidlighet i Eslövs kyrka i mitten av februari 1910.
 
Kyrkan fylldes snabbt av elever, lärare, föräldrar och representanter för kommunalfullmäktige med flera kommunala myndigheter.
 
Programmet i kyrkan inleddes med sång, varefter kyrkoherde Lorentz Edelberg gav en redogörelse över skolans tillkomst. Han erinrade att det inte på 33 år hade byggts någon ny skola. Behovet av en ny skolbyggnad fick ökad aktualitet i och med att köpingen 1909 inkorporerade Västra Sallerups municipalsamhälle. Befolkningen ökade då med 2 700 personer.
 
Efter Edelbergs tal sjöngs psalm 59, verserna 3 till och med 5.
 
Invigningstalet hölls av folkskoleinspektören Kyrkoherde Sam. Stadener, Ystad.
 
Efter invigningssången läste kyrkoherde Lorentz Edelberg och pastor A. Callmer Fader vår och Välsignelsen. Högtidligheten avslutades med ps 3 v 7. I processionen med Eslövs skyttemusik i spetsen återvände man till Vestra skolan och platsen  framför det nya skolhuset. Här förklarade Sam. Stadener skolan för invigd.

Några viktiga årtal


1911     I Eslöv införs 6-årig obligatorisk skolgång

1924     Lilla gymnastiksalen mellan Ekenäs- och Västra skolan byggs

1932     Folkskolan får fria skolmaterial
 
1952     Alla folkskolebarn får skollunch   
 

Montessoriskola öppnar (1994)


Eslövs Montessoriskola invigs när höstterminen startar om knappt en månad. Samtidigt blir Västra skolan i Eslöv åter låg- och mellanstadieskola. Ombyggnaden av skolan är inne i slutspurten. Intresset för Montessoriskolan är mycket stort säger Rektor Ing-Marie Gustavsson.
 

Västra skolan rivningshotad


För några år sedan fanns det politiker som ville riva den hårt nerslitna Västra skolan och bygga villor på området. I går var det skolstart och Västra skolan är efter en omfattande ombyggnad och upprustning, en av två skolor i Eslövs kommun som innehåller mest nyheter.
Om man räknar in dagiset är eleverna från 0 till 60 år. Få skolor torde ha elever med så stor åldersskillnad. Innehållet i skolan bjuder också på nyheter, "nya" Västra skolan är profilerad på Montessori-pedagogiken.
 
Jag minns:
Skoldagen var klockan 0800-1500.
Vi var de första pojkarna som fick skolköksundervisning. Lärare Möller undervisade oss. Vi arbetade i lag med måltid, dessert, bakning och diskning. Bad en gång i månaden i stora kar i källaren på Västra skolan. Där blev vi ordentligt skrubbade. Alla Eslövselever från andra skolor kom hit och blev badade. Fr.o.m. fjärde klass fick man gå till badhuset och bada bastu.
 
Nere i källaren vid sidan om skolköket låg slöjdsalen där vi fick undervisning av lärare Arvid "Knasten" Nilsson. Jag minns när jag gjorde en trappstege som jag fortfarande har i min ägo.
 
Bert Tullberg född 1935

 

35 års jobb är över

Allan Sundberg drar sig tillbaka
Efter 35 år har Allan Sundberg i Eslöv slutat skolan. Sommaren 1953 tillträdde han en tjänst som vaktmästare på Västra skolan. En arbetsplats som han har varit trogen alltsedan dess och stortrivs på, men nu är det dags att gå i pension.

I 35 år har han inte bara jobbat på Västra skolan, han och hustrun Edith har även haft sin bostad i skolan. Han var en av de sista i kommunal tjänst som bodde på sin arbetsplats.
Bostaden lämnade han dock redan förra året eftersom han kommit över en passande lägenhet ute på stan, som kunde ersätta skolbostaden.
Allans sista arbetsdag ägnade han bl a åt en sista genomgång med Västra skolans nye vaktmästare och efterträdaren Inge Andreasson.
 
5 februari 1989
 

Texterna hämtade från tidningsartiklar och böcker skrivna av: Eve Olsson, Bengt Jakobsson, Joel Sallius m.fl.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler