Eslövs kommun logotyp

Tvättedammen

Tvättedammen låg vid nuvarande Ringgatan och Pärlgatan men är idag igenfylld. Vattnet kom från höjderna vid flygfältet och bildade en liten bäck förbi Folkets Park (som låg där Skånska Lantmännen finns idag). Därefter gick vattnet i en sluten ledning under järnvägarna och sen vidare i ett öppet dike till huvudavloppet i nuvarande Kanalgatan, Sura Gropen kallad innan den dikades ut och byggdes om till gata.

I Tvättedammen sköljde husmödrarna i Eslöv sin tvätt efter det att de kokt den hemma. Det fanns en överbyggd bro där de kunde banka tvätten med klappeträ. Tvätten hängdes sedan upp på tork på linor vid Ahlströms lilla hus, som låg mellan Folkets Park och Tvättedammen, för att sedan köras hem i rullebörar och vagnar.

Det fanns också en eka i Tvättedammen och den hyrde dammägaren Ola Nilsson ut för 20 öre i timmen. Dammen var dock inte så stor och i Eslövs museums skriftserie 10 Gamla Eslövsbor berättar beskriver Ednar Persson att det blev lite enformigt i längden att ro runt i den lilla dammen i en hel timme.

Det lär också ha varit ett livaktigt badliv i Tvättedammen. Pojkarna höll till där på dagarna och under de ljusa sommarkvällarna plaskade tjogtals karlar där.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler