Eslövs kommun logotyp

Mysteriet med den försvunna kyrkklockan

Enligt muntlig tradition lär en kyrkklocka, under kriget mellan danskar och svenskar, stulits från Västra Sallerups kyrka.

I Nykers kyrka, strax invid Rønne, på Bornholm hänger en kyrkklocka med inskriptionen:
Denne klokke er bekostet af Sallerup tiendes ofverløb og sognens tilleg anno 1639. Patron Fredrich Günther. Presten Her Henrich Wreden. Kirkewerger Oluf Trolsen, Oluf Ibsen.

Det är fortfarande en olöst gåta hur en kyrkklocka som var avsedd att hänga i Västra Sallerups kyrka kunnat hamna på Bornholm. Allan Arvastson tar i sin bok Från klockstapel och prediksstol, (1952), upp problemet. Han anser det troligt att kyrkklockan fördes över av de sockenbor som lämnade Västra Sallerup under det skånska kriget 1675-1679. Många skåningar utvandrade då till Danmark. Arvastsons uppfattning stämmer väl överens med den muntliga traditionen.

Eslövsfödde författaren Albert Olsson har skrivet en romansvit om fyra böcker som handlar om eslövsböndernas liv och leverne årtiondena närmast före freden i Roskilde 1658. Uppslaget till romansviten fick han då han hörde talas om kyrkklockan. Han omnämner också kyrkklockan i romansviten dock utan att ge någon förklaring på hur klockan hamnade på Bornholm.

Inskriften på kyrkklockan lär ha citerats utan någon närmare kommentar redan 1756 i ett danskt bokverk om Bornholm.

Ett alternativ till hur klockan hamnade på Bornholm är att den aldrig kom till Västra Sallerup från Köpenhamn där den göts 1639.

Såväl Från klockstapel och prediksstol (1952) av Allan Arvastson som alla de fyra böckerna i Albert Olssons romansvit är du välkommen att låna på Eslövs stadsbibliotek.

Sidan uppdaterad: 2011-09-27

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler