Eslövs kommun logotyp

Vitbok Eslöv

Vad hände i Eslöv när Volvo lades ner?

Denna fråga har behandlats i projekt Vitbok Eslöv, vars mål varit att dokumentera det förändringsarbete som inleddes i Eslöv när beskedet om Volvos nedläggning kom i december 1998.

Utveckling i balans

Vägledning för andra orter

Dokumentationen ska tjäna som vägledning för andra orter som drabbas av samma problematik. Både det som har gjorts rätt och det som har gjorts fel tas upp i syfte att framöver undvika så många misstag som möjligt vid liknande förändringsprocesser.

Eslöv – utveckling i balans

Vi vill informera omvärlden om det förändringsarbete som har genomförts i Eslöv. Volvonedläggningen tvingade fram nya arbetssätt, organisationsformer och tankegångar. Idag ser vi positivt på våra samlade erfarenheter, trots att det knappast var en drömsituation som kommunen hamnade i. Nu vet vi att Eslöv är en förändringsbenägen och innovativ kommun. Vi vet att vi klarar av att hantera en krissituation. Kommunen har tagit ett helhetsgrepp och med kunskap och fantasi satsar vi på genomtänkt förändring under parollen Utveckling i balans.

Tillvägagångssätt

I samarbete med institutioner vid i första hand Lunds universitet har studenter på C- och D-nivå engagerats för att skriva uppsatser om det förändringsarbete som olika aktörer genomförde i samband med nedläggningen. Möjligheten att få igång arbeten på högre nivå har också funnits. Projektledaren Dan Nicander har fungerat som kontaktperson gentemot institutionerna och hjälpt studenterna med idéer, information och kontakter. I den så kallade Vitboken har Dan Nicander knutit samman uppsatserna med annat material om förändringsarbetet för att försöka skapa en helhetsbild. Vår konkreta målsättning:- minst tio uppsatsarbeten per termin i två terminer
- ett större verk - den s k Vitboken - som knyter samman uppsatserna, Volvos dokumentation samt övrigt material kring nedläggningen
- två konferenserer kring förändringsarbete
- en skriftserie som bygger på konferenserna och ovannämnda uppsatsarbeten.
- Vitboken, uppsatserna och skrifterna ska spridas till relevanta intressenter på lokal, regional och nationell nivå.
- ytterligare stärkta band mellan Lunds universitet och Eslöv.
FinansieringDen totala budgeten för projektet är på 850 000 kronor, varav Länsstyrelsen i Skåne län bidrar med 100 000 kronor, Näringsdepartementet med 550 000 kronor och Eslövs kommun med 200 000 kronor.
ÖvrigtTill projektet har knutits ett projektråd, bestående av representanter från Eslövs kommun, Region Skåne, Länsstyrelsen i Skåne län, Lunds universitet, Svenska kommunförbundet och Volvo Construction Equipment/Volvo Wheel Loader.
KontaktpersonIntresserade av Vitbok Eslöv kan ladda ner den som pdf-fil (1435 KB) här*) eller kontakta Gunnel Herrström, tel 0413-620 52.

*) Vi vill uppmärksamma på några mindre fel i pdf-filen: Figur 1.1 på sid 9: det ska stå Driftsinskränkning eller företagsnedläggning i den översta boxen. Fig 2.3 på sid 17 (kartan över Skåne, delar av Själland och Bornholm) har tyvärr blivit lite otydlig vid konverteringen till pdf-format.

Mera läsning

Vitbok EslövPDF (pdf, 1.4 MB)

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler