Eslövs kommun logotyp

Vision Eslöv

En småstad för barnfamiljer. En utvecklingsort för företagare i Öresundsregionen. En kommun som vågar visa sina kvaliteter. Det är så hundratalet eslövsbor vill se sin stad i framtiden. I projektet Vision Eslöv har kommuninvånare och andra personer med eslövsanknytning samlats kring temat ”Så vill vi att det ska vara att bo, leva och verka i Eslövs kommun år 2010”.

Utveckling i balans

Tankar och idéer från många

Många människor har bidragit med tankar och idéer. Tillsammans har de format och granskat bilden av Eslöv utifrån vitt skilda förutsättningar. Detta har bidragit till att visionsarbetet har fått en bred förankring.

Gemensamma visioner

Visionsarbetets mål var att komma fram till gemensamma riktlinjer om hur Eslöv ska utvecklas på ett framgångsrikt sätt. Resultaten av arbetet kommer att användas som underlag till kommunens strategi- och utvecklingsarbete.

Förberedelsearbetet

En projektledare har knutit till sig nyckelpersoner med stora kontaktnät i kommunen. Genom rekommendationer från dessa personer har sedan engagerade kommuninvånare sökts upp och bjudits in till samtalsgrupper. Närmare 200 inbjudningar skickades ut. Närmare 100 personer tackade ja. Eftersom sammansättningen vad gäller kön, ålder, bakgrund och sysselsättning var mycket blandad fanns förutsättningar för att arbetet skulle lyckas.

Gruppdiskussioner

Visionsdeltagarna samlades i mindre grupper som leddes av en samtalsledare. I dessa grupper startade det konkreta arbetet med att kläcka idéer och utbyta tankar på temat ”Forma Framtidens Eslöv”. Deltagarna har också ventilerat vad som upplevs som bra och dåligt i kommunen. Ur kritiken har nya tankegångar fötts och format en bild av det framtida Eslöv. Följande frågeställningar låg till grund för diskussionerna: Vad är och står Eslöv för idag? Hur vill vi att det ska vara att bo, leva och verka i Eslövs kommun år 2010? Hur når vi dit vi vill? De tankar och idéer som kom fram under visionsarbetet finns nu samlade i ett idédokument.

Inlägg på hemsidan

Samtidigt som visionsgrupperna träffades fanns möjlighet att göra inlägg i visionsdiskussionen på en debattsida på Eslövs kommuns hemsida.

Visionsdag

På Visionsdagen i september 2000 presenterades samtalsgruppernas slutsatser. Den senaste tidens händelser och utveckling i Eslöv speglades i ett globalt perspektiv. Dagen avslutades med en paneldebatt om kommunens framtida arbete och om hur Vision Eslöv kan bli verklighet.

Styrgrupp

Till projektet fanns en styrgrupp knuten bestående av representanter för Eslövs kommun, Procordia Food AB och Volvo Excavators AB. Finansiering Kostnaderna för visionsarbetet delades mellan kommunen och Länsarbetsnämnden.

Kontaktperson

Intresserade av idédokumentet från Vision Eslöv kan kontakta Gunnel Herrström, tel 0413-620 52. gunnel.herrstrom@eslov.se

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler