Eslövs kommun logotyp

Kunskapscentrum för äldrefrågor

Stor efterfrågan på kunskap

Under ett års tid har en studie genomförts i Eslöv för att kartlägga förutsättningarna för att etablera ett kunskapscentrum för äldrefrågor i kommunen. I studien har framkommit att det finns en stor efterfrågan på kunskap inom det här området och behovet av kompetens kommer att öka ytterligare inom en snar framtid. I Eslöv finns redan idag en kunskapsbank inom äldrefrågor.

Utveckling i balans

Tradition av äldrefrågor

Eslövs kommun har av tradition prioriterat vård- och omsorgsfrågor: - Kommunens äldreboende är utbyggt med moderna väl anpassade lägenheter där pensionären kan bo kvar till livets slut.- Mellanskånes gymnasieskola i Eslöv utbildar personal till vård och omsorg.- Från och med hösten 1999 driver kommunen en kvalificerad yrkes- utbildning i psykiatri för handledare inom vård- och omsorgsyrken.- Bl a Eslövsbaserade Arjo arbetar med att utveckla hjälpmedel åt äldre.

Ny äldremodell?

I gränslandet mellan tjänste- och produktionssektorn (vård och hjälpmedel) finns möjlighet för Sverige att finna en internationellt gångbar produkt. I ett internationellt perspektiv ligger Sverige i topp vad gäller omsorg av äldre. Tillväxtpotentialen är stor och med en målmedveten långsiktig satsning kan resultaten för Eslöv och dess företag, Skåne och Sverige bli avsevärda.

Mål och Syfte

Syftet är att etablera Eslöv som ett centrum för frågor som berör äldre och deras vardag. I samarbete med näringslivet och universitet/högskola ska kommunen skapa förutsättningar för vidareutveckling av omsorgens och vårdens innehåll. Målet är att inom tre år etablera Eslöv inom äldrevårdsbranschen, så att man på ett naturligt sätt vänder sig hit då man söker kunskap, utbildningar samt kontakter omkring äldrevård och äldreomsorg. Eslöv som ett kunskapscentrum för äldrefrågor Inom ramen för projektet ska utbildningar, seminarier och studiebesök arrangeras för att öka kunskapen om äldrefrågor och för att bidra till att vården, omsorgen och servicen till äldre blir bättre. En annan viktig del av projektet är att få igång relevant forskning i samarbete med universitet, högskolor och näringsliv.

Kontaktperson

För vidare information kontakta projektledare Cecilia Lind, tel. 0413-623 37 eller via e-post cecilia.lind@eslov.se

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler