Eslövs kommun logotyp

Projektorganisation

Med anledning av den uppkomna situationen har Eslövs kommun tagit kontakt med bl a. Volvo, Näringsdepartementet, Länsarbetsnämnden, Länsstyrelsen, Lunds universitet och Region Skåne för att försöka finna lösningar för de som förlorar sina arbeten, och för att utveckla och förnya näringslivet i kommunen. En särskild projektorganisation etableras för att arbeta med dessa problemställningar.

Projektorganisationen

Projektet syftar till att hitta nya möjligheter för näringslivet i Eslöv och till omdaning av industristrukturen.Projektorganisationen är underställd kommunledningen och leds av projektkoordinator Douglas Almqvist, som har frikopplats från sina ordinarie arbetsuppgifter. Projektorganisationen arbetar under 1999 och 2000, för att sedan successivt integreras i kommunens ordinarie näringslivsorganisation.En av uppgifterna för projektorganisationen är att tillsammans med aktuella aktörer, i första hand referensgruppen (Eslövsgruppen), bygga upp en idébank med tankar och förslag som kan prövas i olika situationer och som kan bidra till ett kreativt utvecklingsklimat. De projekt som har initierats av Eslövsgruppen är Vision Eslöv, Vitbok Eslöv och Eslöv som centrum för äldrefrågor. (Se respektive projekt i menyraden för mer utförlig information.)

Sidan uppdaterad: 2012-01-27

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler