Eslövs kommun logotyp

Maj-augusti 1999

3 maj 1999

Bengt Holgersson, landshövdingen i Skåne län, har fått en inbjudan att komma till Eslöv den 15 juni 1999. Besöket inleds på stadhuset med en presentation av Eslövs kommun. Vidare på progammet står en visnig av Eslövs nya biogasanläggning med tankning för biogasfordon. Det är ett samarbete mellan Mellanskånes Renhållnings AB (MERAB), Procordia Food AB, Kommunen och Sydgas, och syftar till att utnyttja biologiskt avfall för omvandling till gas, som i sin tur blir drivmedel för fordon. Den publika tankningsanläggningen kommer tjäna inte bara MERABs och Procordias bilar utan även några taxi- och kommunbilar samt så småningom lokaltrafikens bussar. Landshövdingens vistelse i Eslöv avslutas med ett företagsbesök på Volvoområdet. Där bjuds han på en rundvandring och får ta del av arbetet kring nedläggningen av verkstadsföretaget Volvo Excavators AB (fd Åkermans). Bengt Holgersson kommer också få tillfälle att informera sig om de nya företagen som valt Eslöv som etableringsort, fördelen med Volvo-området samt företagens framtidsutsikter.

5 maj 1999

Quattrovision som nyligen har etablerats sig på Volvoområdet har fått nya ägare. Det är en rad näringslivstoppar såsom Cardos förre vd Lennart Nilsson, Gambros förre vd Bethold Lindqvist, vd för Midway Sten K Johansson samt vd för Canada Oil Co Sweden Anders Rantén som går in och investerar i reklamskyltstillverkaren. Även förre ishokeyproffset Mats Näslund, förre chefen för Gustavsberg Bo Broms samt investeraren Lars Åke Andersson är med på ett hörn. I den förestående expansionen behövs kapital och de nya ägarna skjuter till ca tio miljoner för att öka snurren på företaget. Från en omsättning på 2,7 miljoner 1998 räknar de nya ägarna med att vara uppe i 30 miljoner år 2000, där över 80% av försäljningen kommer att gå på export. Inom loppet av 12 månader är ambitionen att företaget skall hysa ca 20 anställda varav merparten kommer från Volvo Excavator. Hans Nilsson, grundare och den som byggt upp reklamskyltsföretaget, kommer att fortsätta jobba som produktutvecklare.

6 maj 1999

Kommunstyrelsen beslutar att satsa 2 miljoner kronor under 1999 och 1 miljon under år 2000 på åtgärder som är förknippade med Volvonedläggningen. Det är ett antal projekt; förutom kommunen är även Region Skåne och Länsarbetsnämnden med som finansiärer. Tillsammans rör det sig om satsningar på ca 8 miljoner kronor som skall syfta till att skapa nya verksamheter och arbetstillfällen i Eslöv.

17 maj 1999

Företagskonsult Gunnar Hokfelt, Almi Företagspartners Skåne AB, öppnar upp ett kontor på Volvoområdet fr.o.m. andra halvan av maj månad. Almi ser med spänning fram emot den stundande omstruk-tureringen av Eslövs näringsliv och tror sig ha mycket att bidraga med i form av rådgivning och hjälp med finansiering. Almi ägs till 51% av staten och 49% av region Skåne. Deras uppdrag är att främja utvecklingen av mindre företag som vill och kan växa och se till att fler nya livskraftiga företag kan starta. Det sker genom en kombination av affärsstrategisk rådgivning, kompetensutveckling och finansiering. ALMI kompletterar marknadens utbud och utvecklar inte egen konsult-verksamhet inom områden där det redan finns ett tillfredsställande utbud. ALMI arbetar på uppdrag av staten, landstingen och vissa kommuner för att hjälpa mindre företag att komma igång och växa. Vår målgrupp är små och medelstora företag som vill och kan växa, nya företagare och innovatörer.

2 augusti 1999

Kristianstadsbaserade Mouldex Plast AB köper svets- och ämnesverkstäderna på Volvoområdet och flyttar in inom kort. Mouldex verksamhet består av utveckling och tillverkning av ett antal plastprodukter, bl a hopfällbara och återvinningsbara förpackningslådor ett alternativ till wellpappkartonger. Mouldex anställer inledningsvis 30 personer. Ett behov av att nyanställa ca 15 personer per halvår förväntas de närmaste åren.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler