Eslövs kommun logotyp

Januari-februari 1999

11 januari 1999

Rickard Mosell rekryteras som näringslivssekreterare och skall på heltid, tillsammans med näringslivschefen Douglas Almqvist, ingå i kommunens projektgrupp som ägnar sig åt Volvoproblematiken. Rickard Mosell är utbildad jurist med huvudsaklig inriktning på immaterialrätt (Patent & Varumärke m.m.) och marknadsrätt. Han har en maskiningenjörsexamen samt högskolepoäng från marknadsföring och handel inom IT. Vidare har han säljarbakgrund och är sprungen ur en typisk småföretagar-/entrepenörsfamilj.

13 januari 1999

Inledande möte med den politiska styrgruppen.(se projektorg, högerspalten)Gruppens syfte är att nå politisk enighet gentemot Volvo och ge kommunen möjlighet att agera utan "långbänkar". Gruppen skall formera krav/önkemål till Volvo och verka, både kortsiktigt och långsiktig, för att ny verksamhet etablerar sig på Volvoområdet. Gruppen består av:

- Gunnar Nilsson (s), kommunstyrelsens ordförande
- Sven-Arne Siöland (s), 1:e vice ordförande
- Ingemar Jeppsson (c), 2:e vice ordförande
- Mickael Kourtzman (m), kommunstyrelseledamot
- Thomas Nerd, kommundirektör
- Douglas Almqvist, näringslivschef
- Rickard Mosell, näringslivssekreterare

18 januari 1999

Volvo Excavator AB har styrelsesammanträde. Efter sammanträdet inbjuds kommunstyrelsens ordförande Gunnar Nilsson till en informationsträff tillsammans med kommundirektören Thomas Nerd samt näringslivschefen Douglas Almqvist. Kommunen framför sina önskemål på både ett långsiktigt och kortsiktigt engagemang från Volvos sida vad avser utvecklingen i Eslöv. Volvo borde kunna utnyttja sitt vittförgrenade kontaktnät med olika bolag, underleverantörer och näringslivet, för att lokalisera ny verksamhet i Eslöv. Kommunen får också tillfälle att framföra sina synpunkter till en ledamot av moderbolagets styrelse, samt även presentera sin strategiplan (se strategiplan) för Eslöv de närmaste åren.

21 januari 1999

Pressmeddelande från Eslövs kommun med sammanfattning av samtalen med Volvoledningen den 18 januari (se pressmeddelande, högerspalten). Tillsammans med sammanfattningen redovisar kommunen också sin strategiplan utarbetad för att hantera arbetsmarknadssituationen om Volvo slutligen lägger ner enligt inriktningsbeslut.

26 januari 1999

Kommunen presenterar i ett pressmeddelande deltagarna i den s.k. Eslövsgruppen, referensgrupp till den projektorganisation som byggs upp i Eslöv efter Volvos besked om nedläggning av Eslövsanläggningen (se projektorganisation, högerspalten). Syftet med gruppen är att vara bollplank gentemot projektorganisationen.Gruppens uppgift är också att bedöma idéer som kommer organisationen tillhanda, finna nya idéer samt bidra till förverkligande av idéer med hjälp av kontakter, lokaler, finansiering m.m. Gruppens första sammanträde kommer att hållas den 23 februari.

29 januari 1999

Fackföreningarnas löntagarkonsult framlägger sin rapport för styrelsen på Volvo Excavators AB. Rapporten går i korthet ut på att Eslöv har ett antal strategiska fördelar såsom teknologisk spetskompetens, marknadskompetens, tradition och en inarbetad infrastruktur. En hjulgrävarproduktion i Eslöv skulle vara lönsam och kunna rädda mellan 100-120 jobb.

1 februari 1999

Volvo lägger det slutliga varslet på 504 personer och beslutar att tillverkningen av grävmaskiner i Eslöv skall upphöra.

3 februari 1999

Kommunen tillkännager ambitionen att skapa ett utbildningscentrum på Volvoområdet. Aktiviteter som kommunen gärna ser etablera sig är Nyföretagarskola i Arbetsförmedlingens regi, kommunens datortek, 36-veckors utbildning inom IT, Kvalificerad yrkesutbildning, Lokalt studiecentra med distansutbildning gentemot universitetet samt gärna det nybildade Företagscentrat. Dessa verksamheter gör endast anspråk på en del av de 9000 kvm kontorslokaler, något intresse av de 47 000 kvm stora verkstadslokalerna finns ej från kommunens sida.

10 februari 1999

Eslövs kommun bjuder in det lokala näringslivet till en företagsträff i Medborgarhuset. Syftet med mötet är att Volvo, facket samt kommunen skall redogöra för sina respektive engagemang vad avser nedläggningen av Volvoanläggningen. Efteråt ges åhörare tillfälle att ställa frågor. Volvo berättar att de har långtgående diskussioner med ett antal företag som tillsammans kan ge ca 80 arbetstillfällen. Juristerna håller på att forma de slutgiltiga avtalen. Vidare berättar Volvo att de gör svets- samt hydralikverkstaden mer attraktiv genom att förse dem med en orderstock vid överlåtelsen. Nya företag kan också räkna med kraftiga rabatter på både inventarier och lokaler vid ett eventuellt övertagande. Dock understryker Volvo att dessa förmåner endast tillskrivs seriösa intressenter med långsiktiga planer. Framtiden är något osäker men de jobbar utifrån målsättningen att det definitiva nedläggningsdatumet blir till sensommaren. Facket informerar om att de har begärt centrala förhandlingar, dessa har dock i nuläget inte inletts.Kommunen redovisar sin strategi (se strategidokument och projektorganisation) och understryker ansvaret gentemot Eslövs kommun i helhet. De jobbar intensivt både kortsiktigt och långsiktigt för att tar vara på Eslövsbornas intressen. Samarbetet med Arbetsförmedlingen är mycket gott och tillsammans drives en rad projekt för att stimulera näringslivet.

12 februari 1999

Volvo tillkännager det första avtalet med ett nytt bolag på Volvoområdet. Företaget är Disab Vaccum Technology AB med säte i Lund. De tillverkar lastbilsmonterade vakuumsugare och är marknadsledande i Europa på området. Disab övertar en 3000 m2 stor byggnad och avser anställa 24 montörer på en gång. Disab omsätter 97 miljoner och investerar 15 miljoner på en ny monteringsanläggning och serviceverksamhet i Eslöv. Nuvarande verksamheten i Lund flyttas och ledningen ser med tillförsikt framtiden an. De avser expandera och höja omsättningen de närmaste åren.

15 februari 1999

Folkpartiledaren Lars Leijonborg besöker Volvo Excavators AB, för att bilda sig en uppfattning om hur ett företag som Volvo hanterar en nedläggningssituation. Några löften eller patentlösningar på hur man skall gå till väga har han ej. Han förstår att själva nedläggningsbeslutet kommer som ett dråpslag för Eslövs kommun och tycker att Volvoledningen tar sitt ansvar och gör så gott de kan. Lars Leijonborg får också tillfälle att lyssna på synpunkter från kommunen samt facken, därefter passar han på att gå en rundvandring i monteringsverkstaden samt provköra en grävmaskin.

16 februari 1999

Kommunstyrelsens ordförande Gunnar Nilsson skriver ett öppet brev till moderbolaget Volvo i Göteborg. Kommunen ser mycket positivt på de insatser som görs för att stötta de anställda samt ansträngningarna för att locka hit nya företag till området. Dock är man kritisk till att Volvo Excavators AB i Eslöv inte verkar ha en långsiktig plan för hur detta stora område skall tas tillvara. Volvos arbete verkar präglas av en kortsiktighet, baserad på utvecklingen vecka för vecka.

23 februari 1999

Eslövsgruppen har haft sitt inledande möte. (se projektorganisation)Gruppen utgörs av ledande företrädare från näringsliv, universitet och regionala maktcentra. Den består av kunniga och initierade deltagare med praktisk erfarenhet och ett stort engagemang. Gruppen skall verka som idégivare till kommunledningen med fokus på den långsiktiga utvecklingen. Redan efter första mötet konkretiserades ett antal idéer och målsättningar: - Eslöv skall försöka knyta till sig s.k. "spin outs" avknoppningar från stora svenska bolag som renodlar sin verksamhet.
- Eslöv bör utvecklas på verkstadsområdet, varför inte skapa ett verkstadstekniskt kompetenscentra?
- Eslöv skall verka för etablering av ett stort antal mindre företag istället för ett fåtal stora.
- Eslöv skall sikta in sig på industri och servicenäringar inom omvårdnad och omsorg.

Kommunstyrelsens ordförande Gunnar Nilsson var mycket nöjd efter mötet och tyckte att gruppen visat stort intresse för Eslövsproblema- tiken. Han var väldigt optimistisk, gensvaret har varit bra och han ser fram emot de ytterligare två mötena innan sommaren.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler