Eslövs kommun logotyp

Förskolan

Förskolan är en gruppverksamhet för barn mellan ett och fem år. Förskolan ger barn omsorg, fostran och lärande där lek är en viktig utgångspunkt.
 
Barn som fyllt ett år och har föräldrar som arbetar, studerar, är föräldralediga med yngre syskon eller är aktivt arbetssökande har rätt att gå i förskolan. Barn erbjuds plats i allmän förskola från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år.

Olika förskoleformer
De kommunala förskolorna arbetar med utgångspunkt från förskolans läroplan. De kan dock ha olika pedagogiska inriktningar och arbetssätt. För närvarande finns det 32 förskolor med cirka 1300 barn. Förskolorna är indelade i nio rektorsområden med en rektor som ansvarig respektive område.

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskolan. Verksamheten bedrivs i den anställdes eget hem och har barngrupper med fyra till sex barn. I Eslöv finns det 20 kommunala dagbarnvårdare med cirka 80 barn. Verksamheten leds av en rektor.

Fristående förskolor finns som föräldrakooperativ, personalkooperativ, förening och handelsbolag. De har inriktning mot Montessori, skapande verksamhet, kristen inriktning och uteprofilering. Respektive förskola har sin egen kö och administration.
 
Stödfunktioner
Förutom de stödfunktioner som finns på Resursavdelningen finns det modersmålsstöd till barn med annat språk än svenska (fyra språkgrupper) samt en bemanningsenhet.

För ytterligare information om förskoleverksamheten.....

Kontakta oss

Avdelningschef förskoleverksamheten

Ann-Marie Mattsson
0413–628 13

Telefon växeln

0413–620 00

Besöksadress

Stadshuset, Gröna torg 2

Postadress

Eslövs kommun
Barn och Utbildning
241 80 Eslöv

Barn och Utbildning@eslov.se

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler