Eslövs kommun logotyp

Försäkringar

Olycksfallsförsäkring

Eslövs kommun har flera försäkringar tecknade för barn, ungdomar och vissa andra grupper. Nuvarande försäkringsperiod sträcker sig till och med den 31 december april 2017. Nuvarande försäkringsgivare är Protector Forsikring ASA i Stockholm. Försäkringsnr 355679.

Observera att Eslövs kommuns olycksfallsförsäkring gäller endast den tid barnet/eleven är i förskolan/skolan samt färd till och från denna.

Försäkringen gäller för olycksfallsskador. En olycksfallsskada är en kroppsskada som ofrivilligt drabbar den försäkrande genom en plötslig yttre händelse.

Kommunens olycksfallsförsäkring gäller för:

 • Elever i grundskola, grundsärskola samt fritidshem inklusive friskolor, elever i annan kommun och elever från annan kommun. Under verksamhetstid.
 • Elever i gymnasieskola gymnasiesärskola samt individuella program inklusive friskolor, elever i annan kommun och  elever från annan kommun. Under verksamhetstid.
 • Elever i förskoleverksamhet inklusive friförskolor, elever i annan kommun och från annan kommun. Under verksamhetstid.
 • Barn placerade i familjehem. Heltid.
 • Personer placerade i kontaktfamiljer och stödfamiljer. Under verksamhetstid.
 • Elever i kommunal vuxenutbildning. Under verksamhetstid.
 • Ungdomar 18-24 år i arbetsmarknadspolitikska åtgärder. Under verksamhetstid.
 • Personer i arbetsträning. Under verksamhetstid.
 • Elever i sommarpraktik. Under verksamhetstid.
 • Barn och ungdomar i annan kommunal verksamhet. Under verksamhetstid.
 • Personer med insatser enligt LSS. Under verksamhetstid.
 • Elever i "yrkeshögskola". Under verksamhetstid.
 • Högskolestuderande med socialbidrag under tre veckors sommarpraktik. Under verksamhetstid.
 • Ungdomstjänst administrerad av socialtjänsten. Under verksamhetstid.
 • Ensamkommande barn. Heltid.
 • Sommarlovsentreprenörer. Under verksamhetstid. 

Om olyckan är framme - kontakta Protector:

Telefon: 08-410 637 00
Skadeanmälan kan göras direkt på www.protectorforsakring.se
epost: skador@protectorforsakring.se
eller via blanketten "Anmälan av personskadaPDF (pdf, 431.2 kB)"  

Skador på eller stöld av elevs privata egendom

Vid skador på, eller stöld av, elevs privata egendom ansvarar skolan endast om skolan genom vårdslöshet orsakat skadan.

Skolan rekommenderar därför att elever inte har dyrbara kläder, mobil-telefoner, smycken eller annan stöldbegärlig egendom med till skolan.

Skolan har ingen ersättningsskyldighet för föremål som förvaras i elevskåp.

Vid skada eller förlust - kontakta Protector
Telefon: 08-410 637 00
Skadeanmälan kan göras direkt på www.protectorforsakring.se
epost: skador@protectorforsakring.se 

Reseförsäkring för elever vid resa utomlands under skoltid

När elever i kommunal skola under skoltid reser på en utlandsresa som arrangeras av elevens skola är de försäkrade via IF. Skolan ansvarar för att ansökan om reseförsäkring görs.

Försäkringen inkluderar även ersättning vid förlust av bagage, förseningar och så vidare.

Vid frågor kontakta elevens skola.

KONTAKTA OSS

 

Förvaltningschef

Kerstin Melén-Gyllensten 0413–623 91

Telefon växeln

0413–620 00

Besöksadress

Stadshuset, Gröna torg 2

Postadress

Eslövs kommun
Barn och Utbildning
241 80 Eslöv

Barn och Utbildning@eslov.se

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler