Eslövs kommun logotyp

Försäkring för barn och ungdom

Eslövs kommun har flera försäkringar tecknade för barn, ungdomar och vissa andra grupper. Nuvarande försäkringsperiod sträcker sig till och med den 31 december april 2017. Nuvarande försäkringsgivare är Protector Forsikring ASA i Stockholm. Försäkringsnr 355679.

Försäkringen gäller för olycksfallsskador. En olycksfallsskada är en kroppsskada som ofrivilligt drabbar den försäkrande genom en plötslig yttre händelse. Med olycksfallsskada jämställs kroppskada som uppkommit genom förfrysning, värmeslag och solsting.

Kommunens olycksfallsförsäkring gäller för:
Elever i grundskola, grundsärskola samt fritidshem inklusive friskolor, elever i annan kommun och elever från annan kommun. Under verksamhetstid.

Elever i gymnasieskola gymnasiesärskola samt individuella program inklusive friskolor, elever i annan kommun och  elever från annan kommun. Under verksamhetstid.

Elever i förskoleverksamhet inklusive friförskolor, elever i annan kommun och från annan kommun. Under verksamhetstid.

Barn placerade i familjehem. Heltid.

Personer placerade i kontaktfamiljer och stödfamiljer. Under verksamhetstid.

Elever i kommunal vuxenutbildning. Under verksamhetstid.

Ungdomar 18-24 år i arbetsmarknadspolitikska åtgärder. Under verksamhetstid.

Personer i arbetsträning. Under verksamhetstid.

Elever i sommarpraktik. Under verksamhetstid.

Barn och ungdomar i annan kommunal verksamhet. Under verksamhetstid.

Personer med insatser enligt LSS. Under verksamhetstid.

Elever i "yrkeshögskola". Under verksamhetstid.

Högskolestuderande med socialbidrag under tre veckors sommarpraktik. Under verksamhetstid.

Ungdomstjänst administrerad av socialtjänsten. Under verksamhetstid.

Ensamkommande barn. Heltid.

Sommarlovsentreprenörer. Under verksamhetstid.                

Sidan uppdaterad: 2017-02-21

KONTAKTA OSS

Förvaltningsekonom

Lisbeth Erlandsson
0413–621 89
lisbeth.erlandsson@eslov.se

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mera läsning

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler